Koncepcje zarządzania - Organizacje wirtualne - ćwiczenia, MWSE

Nasza ocena:

5
Pobrań: 518
Wyświetleń: 6657
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Koncepcje zarządzania - Organizacje wirtualne - ćwiczenia, MWSE - strona 1 Koncepcje zarządzania - Organizacje wirtualne - ćwiczenia, MWSE - strona 2 Koncepcje zarządzania - Organizacje wirtualne - ćwiczenia, MWSE - strona 3

Fragment notatki:

doc i zawiera 5 stron. Dokładna tematyka poruszana w notatce jest następująca: Etapy ewolucji sektora wytwórczego:
Słowo wirtualność, Cechy stanowiące o wirtualności, Wspólne cechy przedsiębiorstwa, Atrybuty organizacji wirtualnych, Wizja organizacji wirtualnej wg. W. H. Dutton?a: Techniczna, Strukturalna, Kultura organizacyjna. Ponadto, notatka zawiera także omówienie takich tematów, jak: Organizacja wirtualna, Scholz, Formy organizacji wirtualnych ? typologia architektur, Wirtualne odbicie organizacji tradycyjnej, Alians gwiaździsty, Alians rynkowy, Ko ? alians, Alians wartości, Alians paralelny, Model organizacji wirtualnej wg. SHAO.

ORGANIZACJA WIRTUALNA
Organizacja wirtualna to nowa forma kreowania struktur przedsiębiorstw, elastycznych i szybko dostosowujących się do coraz szybciej zmieniającego się otoczenia. Podstawy organizacyjne przekształceń tradycyjnych organizacji, w pojawiające się organizacje wirtualne, uwzględniają współzależność wzajemną zarówno podmiotowego udziału ludzi jak i powiązań między organizacyjnych. W obu tych przypadkach widoczna jest nowa zasada funkcjonowania organizacji (wirtualnej) jak i pracy ludzi. Chodzi o to, że działając razem każdy może osiągać więcej. Wirtualizacja miejsca pracy możliwa jest dzięki organizacji pracy wokół procesów. Procesowa bowiem orientacja organizacji przedsiębiorstw redukuje tradycyjne stanowiska pracy.
Czynniki wpływające na tworzenie przedsiębiorstw i organizacji wirtualnych:
Zwiększająca się liczba przedsiębiorstw skoncentrowanych na czynnościach podstawowych
Szybki rozwój IT
Tworzenie organizacji wirtualnych wynika głównie z integracji czynników ekonomicznych z technologicznymi.
Etapy ewolucji sektora wytwórczego:
Przedsiębiorstwa scentralizowane, które początkowo nie generowały produkcji na większą skalę z uwagi na brak możliwości skutecznej kontroli nad dysponowanymi zasobami i procesami
Przedsiębiorstwa częściowo scentralizowane- jako skutek zwiększania wielkości produkcji jak i organizacji produkcji, np. w kilku miastach
Przedsiębiorstwa rozproszone- jako odpowiedz na procesy globalizacyjne i tworzenie rynków ponadnarodowych
Luźno związane- redukowały one koszty synchronizacji produkcji w organizacjach rozproszonych, co implikowało tworzenie nowych koncepcji, m.in. outsourcingu, telepracy.
Słowo wirtualność- pochodzi z łaciny, oznacza własność rzeczy, która może zaistnieć, teoretycznie jest możliwa. Wirtualność charakteryzuje konkretny obiekt poprzez cechy, które nie są poznawalne fizycznie, ale są możliwymi do zrealizowania.
Cechy stanowiące o wirtualności:
Znane są wspólne cechy pierwotnego, wirtualnego obiektu ( np. wirtualne wakacje jako pobyt w nieznanym rejonie)
Wirtualny obiekt, to taki któremu brak fizycznych atrybutów obiektu pierwotnego
Powyższe braki muszą być w jakiś sposób nadrobione, z użyciem specyficznych dodatków
W dziedzinach wirtualnych muszą być odnoszone wymierne korzyści.
Wspólne cechy przedsiębiorstwa:
Jednostka gospodarcza wytwarzająca wartość
Kombinacja czynników produkcji
Gospodarcza samodzielność
Podjęte ryzyko rynkowe
Odprowadzanie zysku przedsiębiorcy
Jednolita struktura wobec klientów
Całościowa optymalizacja łańcucha wytwarzania wartości
Jednolita strategia biznesowa oraz jednolita tożsamość
Atrybuty organizacji wirtualnych:
Nowe technologie informacyjne służące zdalnemu łączeniu kooperantów


(…)

… organizacji wirtualnej wg. W. H. Dutton'a:
I.Techniczna- łączenie poprzez technologie IT:
Elektroniczne media jako substytuty fizycznych obiektów i bezpośrednich spotkań, tworzą bardziej efektywne metody dystrybucji i gromadzenia informacji
IT koncentruje się na komunikacji w tworzeniu więzi i wiarygodności
Zmiany procesów biznesowych, aby osiągnąć przewagę z uzyciem Internetu i innych sieci
II. Strukturalna…
… w definiowaniu i rozwijaniu wspólnej strategii.
Alians wartości - organizacje tworzą taki alians, gdy zauważają istotne korzyści w integrowaniu ich łańcuchów tworzenia wartości i dostaw. Każdy uczestnik aliansu po kolei dodaje nową wartość. Klient składa swoje zamówienie do łańcucha tworzenia wartości a zlecenie implikuje przepływ produktów w łańcuchy wartości. Łańcuch wartości i dostaw jest wspólnie zarządzany, sterowanie poszczególnymi zleceniami przechodzi po kolei od uczestnika aliansu do kolejnego, tak jak produkt przepływa wzdłuż łańcucha wartości. Ostatnia z organizacji w łańcuchu ponosi główny ciężar tworzenia wizerunku całego przedsiębiorstwa. Musi mieć silną orientację rynkową, aby pełnić rolę lidera. Zapewnia ona iż pozostałe organizacje w aliansie są wystarczająco zorientowane na klienta. Stanowi pieczę…
…, oraz umożliwienie dostępu osobom nieupoważnionym
GRANICE -Ochrona danych uniemożliwia korzystanie z zasobów wirtualnego szpitala osobom nieupoważnionym, jednocześnie system jest oparty na serwisie internetowym, więc jest łatwo dostępny i stanowi bogate źródło informacji dla specjalistów i innych upoważnionych osób.
Atuline jest jednym z z niewielu i opartym na Internecie oficjalnym wirtualnym szpitalem…
… rozwiązaniu rdzeń organizacji tradycyjnej ponosi ciężar działalności biznesowej i transformacji jej do przestrzeni wirtualnej
Alians gwiaździsty - tworzony jest wtedy, gdy grupa niezależnych organizacji scala się wokół jednej kluczowej organizacji ( gwiazdy). Podejście to ma zastosowanie w wielu dziedzinach, w których wydzieleni są główni dostawcy i poddostawcy, np. w sferze wytwórczej( przemysł
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz