Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie

note /search

Reengineering

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 728
Wyświetleń: 4256

...Reengineering to fundamentalne przemyślenie od nowa i radykalne przeprojektowanie procesów w firmie, prowadzące do dramatycznej ( przełomowej) poprawy osiągniętych wyników( takich jak koszty, jakość, serwis i szybkość). Definicja ta...

Finanse publiczne samorządowe

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • Finanse publiczne
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2975

Współczesna nauka o finansach publicznych  zajmować się powinna następującymi problemami (Prof. S. Owsiak): określeniem zakresu zapotrzebowania władz publicznych na środki finansowe, badaniem sposobów zaspokajania popytu władz publicznych na środki finansowe, określaniem skutków kształtowan...

Podstawy organizacji i zarządzania - wykłady

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 553
Wyświetleń: 4767

doc. Plik zawiera 9 stron. Dokładna tematyka notatek jest następująca: Przedmiot i zakres nauki, Aspekty organizacji, atrybutowy, rzeczowy, czynnościowy, Geneza nauki o zarządzaniu, szkoła klasyczna, naukowa organizacja pracy, klasyczna...

Koncepcje zarządzania - Wykłady cz 1. MWSE

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • Koncepcja zarządzania
Pobrań: 399
Wyświetleń: 5901

jpg. Dokładna tematyka notatek jest następująca: modele zarządzania, lean management, istota i cele koncepcji lean management, szczupłe zarządzanie, odchudzone zarządzanie, outplacement, definicja, cele, restrukturyzacja przedsiębiorstw, zw...

Style negocjacji - referat

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • Negocjacje
Pobrań: 469
Wyświetleń: 7679

Referat z przedmiotu Negocjacje w biznesie, prowadzony przez dr Renatę Żaba-Nieroda. Plik zawiera 7 stron. Plik zapisany jest w formacie .docx. Notatka zawiera informacje na poniższe zagadnienia: Style negocjacji, dominacja, dopasowanie się, unikanie, kompromis, integratywne negocjacje, styl aktywno...

Zarządzanie i sterowanie produkcją, wykłady MWSE

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • Zarządzanie produkcją
Pobrań: 119
Wyświetleń: 3297

doc i zawiera 38 stron maszynopisu. Dokładna tematyka zawarta w notatce jest następująca: metoda to, technika to, metodyka to, zasady, wyróżniamy w naukach organizacji i zarządzania, grupy (rodziny) metod szczegółowych, metody wartościowania pracy, D. Elizur, Czyja praca ma większą wartość? Metoda s...

Zarzadzanie jakością - UE, wykłady

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 147
Wyświetleń: 3017

doc i zawiera 14 stron maszynopisu. Dokładna tematyka poruszana w notatce jest następująca: 5 poziomów dojrzałości, Brak formalnego podejścia, Podejście reaktywne, Stabilne, formalne podejście systemowe, Ukierunkowanie na stałe doskonalenie, Wyniki najlepsze w swojej klasie, 8 zasad zarządzania, ori...

Zachowanie organizacyjne- wykłady

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 1001
Wyświetleń: 8666

doc i zwiera 15 stron maszynopisu. Dokładna tematyka zawarta w notatce jest następująca: Przedmiot nauki o zachowaniach w organizacji, Cele nauki o zachowaniach organizacyjnych, Robbins S.P, Czesław Sikorski, Kozioł L., Wojtowicz A., Podstawy teoretyczne i związki z innymi dyscyplinami, Czynniki wp...

Zarządzanie projektami - praca, Stabryła- firma Hortex

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 3017
Wyświetleń: 12446

Tematem projektu jest Wprowadzenie na rynek nowych produktów w firmie Hortex. Notatka zapisana jest w formacie .doc i zawiera 29 stron maszynopisu. Dokładna tematyka notatki jest następująca: identyfikacja systemu, interpretacja tytułu, opis systemu, makieta opisu, raport, diagnoza systemu, przedmi...

Zarządzanie projektami - praca, prof. Stabryła - firma Canon

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 3934
Wyświetleń: 13622

Projekt otwarcia sklepu firmowego firmy Canon - u profesora Stabryły. Praca zaliczeniowa na Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie.Praca projektowa z przedmiotu: zarządzanie projektami. Tytuł pracy to: Projekt otwarcia sklepu firmowego firmy CANON. Notatka została zapisana w pliku Mic...