Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie - strona 2

note /search

Style kierowania - praca

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 273
Wyświetleń: 4900

Tematem pracy są style kierowania. Plik zapisany jest w formacie .doc i zawiera 10 stron maszynopisu. Dokładna tematyka notatki jest następująca: Style kierowania w literaturze przedmiotu, Sukcesy organizacji a style kierowania ich liderów, K. Lewin, Kierownik autokrata, Kierownik demokrata, Kierow...

Zarzadzanie informacjami - wykłady

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 203
Wyświetleń: 4445

doc i zawiera 7 stron maszynopisu. W notatce można znaleźć omówienie poniższych tematów: Proces przekształcania danych na informacje, System informacyjny, Wiadomość, Informacja, Dana, wykorzystywanie danych, System informatyczny, Struktura systemu informacyjnego, Funkcje systemu informatycznego, pod...

Organizacja i techniki handlu zagranicznego - wykłady

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • Organizacja i techniki handlu zagranicznego
Pobrań: 546
Wyświetleń: 5544

doc i zawiera 38 stron maszynopisu. Dokładna tematyka notatki jest następująca: współczesne cechy otoczenia przedsiębiorstw, otoczenie rynku międzynarodowego, specjalizacja narodowa, stosunek do nowości, narodowe wzorce zachowania, czynniki kulturowe ?

Prawo cywilne- wykłady MWSE

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
Pobrań: 147
Wyświetleń: 3591

doc i zawiera 12 stron. Dokładna tematyka notatki jest następująca: pojecie prawa cywilnego, system prawa, miejsce prawa cywilnego w systemie prawa, źródła prawa cywilnego, stosunek cywilno - prawny, stosunki prawne, cechy stosunku cywilno prawnego, stosunek stosunek cywilno ? prawny składa się z 3 ...

Makroekonomia - Bezrobocie - praca zaliczeniowa MWSE

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 217
Wyświetleń: 4970

docx i zawiera 5 stron. Dokładna tematyka notatki jest następująca: Struktura bezrobotnych według poziomu wykształcenia i płci, stopa bezrobocia., bezrobocie rejestrowane, Stopa bezrobocia wśród Polaków w zależności od ich poziomu wykształcenia, Stopa bezrobocia wśród kobiet i mężczyzn w zależności...

Koncepcje zarządzania - Lean management- wykłady MWSE

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • Koncepcja zarządzania
Pobrań: 658
Wyświetleń: 6300

docx i zawiera 3 strony. Dokładna tematyka poruszana w notatce jest następująca: 6 komponentów Lean management, Koncepcja lean menagement , Stadelmann i Lux, Zalety Lean management, Wady lean menagement, 10 tez odchudzonej produkcji, Lean production, Różnice między japońska a europejską kulturą prac...

Koncepcje zarządzania - Struktury organizacyjne , ćwiczenai MWSE

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • Koncepcja zarządzania
Pobrań: 518
Wyświetleń: 4613

docx i zawiera 9 stron. Dokładna tematyka poruszana w notatce jest następująca: Istota modelu biurokratycznego Struktury organizacyjnej, Zalety i wady modelu biurokratycznego, R. Likert, Mocne i słabe strony systemu organicznego, Struktura organizacyjna, Struktura bazowa, Mechanizmy operacyjne, Mech...

Koncepcje zarządzania - przedsiebiorstwo sieciowe - ćwiczenia MWSE

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • Koncepcja zarządzania
Pobrań: 224
Wyświetleń: 3773

docx i zawiera 6 stron. Dokładna tematyka poruszana w notatce jest następująca: typy sieci, Sieci zintegrowane, Sieci sfederowane, Sieci kontraktowe, Sieci stosunków bezpośrednich, Upowszechnianie się sieci jako efekt wprowadzania nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, istniejących sie...

Koncepcje zarządzania - reengineering- ćwiczenia MWSE

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • Koncepcja zarządzania
Pobrań: 315
Wyświetleń: 4704

doc i zawiera 4 strony. Dokładna tematyka poruszana w notatce jest następująca: reengineering, Zbigniew Martyniak, rozwinięcie definiowalnych pojęć, fundamentalne przemyślenie, radykalne przeprojektowanie, dramatyczna, poprawa, procesy, hierarchia procesów, subprocesy, procesy, główne, megaprocesy, ...

Koncepcje zarządzania - Organizacje wirtualne - ćwiczenia, MWSE

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • Koncepcja zarządzania
Pobrań: 518
Wyświetleń: 6643

doc i zawiera 5 stron. Dokładna tematyka poruszana w notatce jest następująca: Etapy ewolucji sektora wytwórczego: Słowo wirtualność, Cechy stanowiące o wirtualności, Wspólne cechy przedsiębiorstwa, Atrybuty organizacji wirtualnych, Wizja organizacji wirtualnej wg. W. H. Dutton?a: Techniczna, Stru...