Zarzadzanie informacjami - wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 182
Wyświetleń: 4277
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarzadzanie informacjami - wykłady - strona 1 Zarzadzanie informacjami - wykłady - strona 2 Zarzadzanie informacjami - wykłady - strona 3

Fragment notatki:

doc i zawiera 7 stron maszynopisu. W notatce można znaleźć omówienie poniższych tematów: Proces przekształcania danych na informacje, System informacyjny, Wiadomość, Informacja, Dana, wykorzystywanie danych, System informatyczny, Struktura systemu informacyjnego, Funkcje systemu informatycznego, podział informacji, Obszary, Zasady, Informacja, Kryteria w procesie informacyjnym, Bazy danych emitują, charakterystyka danych wynikowych, System rachunkowości, Użytkownicy informacji. Notatka zawiera także informacje na poniższe tematy: Podsystemy rachunkowości ze względu na odbiorcę informacji, Ocena Sytuacji finansowej firmy, System instytucjonalny, bloki działania, Centralna baza danych, System produkcyjny, System logistyczny, Rodzaje systemów logistycznych, łańcuch logistyczny, dostawcy, bloki ogolne systemu logistycznego, bloki formalne, bloki operacyjne. W notatce znaleźć można również poniższe informacje: komputeryzacja procesow informacyjnych w logistyce, system informacyjny, strumień informacji, rodzaje informacji ekonomicznej, funkcje informacji ekonomicznej, informacja statystyczna, informacja zarządcza, metody badania potrzeb informacyjnych, metoda inwentaryzacyjna, metoda ankietowa, metoda wstępnej oferty, metoda administracyjna, metody rozwiązań modelowych, potrzeba ochrony, zagrożenia, zasady ochrony

System informacyjny - zbiór informacji wewnetrzynych i zewnetrzynych, metod oraz technik ich przetwarzania.
System informacyjny- układ gosp. Charakteryzujący się pewnymi właściwościami polączonymi wzajemnie z uwzględnieniem czasu i realizacji zachodzącymi miedzy tymi wlasciwosciami
Wiadomość- sygnal, przekaz dotyczący danego zjawiska związanego z realizacja określonego procesu, oraz czynnością przesyłania
Dana- wiadomości która jest przedmiotem przetwarzania, poddawana obrobce
Informacja- zwiazana z interpretacja czyli z wykorzystyaniem otrzymanej wiadomości , podlega procesom obrobki, agregacji, archiwowania oraz dalszego przesylania. Związana jest z procesem kradzieży oraz tezauryzacji ( wartością raz wznoszącą się raz opadającą).
Proces przekształcania danych na informacje:
1.Ewidencja danych- zbieranie danych o faktach, procesach
2.Przekształcanie danych- wykonyanie operacji
3.Przechowywanie danych - zgodnie z ustalonymi regułami, alokacja zasobów informacyjnych- zgodnie z zasadami obowiązującymi w panstwie oraz obiekcie gospodarczym
4.Wyszukiwanie i wprowadzanie danych- stosowanie metody w celu wyszukiwania tych informacji, które saniezbędne do funkcjonowania obiektu
Dane wykorzystywane są do:
1.Ewidencji danych
2.Realizacji sprawozdan
3.Przygotowywania analiz
4.Realizacji zadan 5.Wspierania procesow realizacyjnych
6.Wspierania procesow komunikacyjnych w procesie zarzadzania
System informatyczny- zbior powiązanych ze sobaelementow których funkcja jest przetwarzanie danych przy uzyciu technik komputerowych. Elementy:
1.Zasoby osobowe
2.Zasoby informacyjne ( dane)
3.Sprzet
4.Elementy
5.Bazy danych
Struktura systemu informacyjnego:
1.Nadawca informacji
2.Zbiory informacji
3.Metody i techniki przetwarzania informacji
Funkcje systemu informatycznego:
1.Gromadzenie informacji
2.Przetwarzanie informacji
3.Przechowywanie informacji
4.Prezentowanie informacji
5.Przesyłanie informacji
Informacje dziela się na:
1.Pierwotne i wtorne
2.Wewnętrzne i zewnętrzne
3.Papierowe i elektroniczne
4.Historyczne i planistyczne
5.Wejściowe i wyjściowe
Obszary:
1.Ogniwo podstawowe - zbieranie i przetwarzanie informacji
2.Kanały przepływu - drogi i czas

(…)

… spelnia funkcje komunikowania się wygenerowanymi informacjami. Wystepują dokumenty źródłowe, a zbior tych dokumentow to dokumentacja ksiegowa. Opiera się ona na rzetelnym , prawidłowym opisie tych dokumentow oraz na tzw. Ewidencji w oparciu o użącdzenia planu kont. Zarwno dokumenty jak i plan kont podlegaja kontroli pod względem formalnym , merytorycznym i rachunkowym.
Podsystemy rachunkowości ze względu na odbiorce informacji.
1.Rachunkowości finansowa
Księgowość
Sprawozdawczość finansowa
Analiza sprawozdan finansowych
2.Rachunkowość zarządcza- To przetwarzanie danych księgowo finansowych, ilościowych i jakościowych. Obejmuje:
a)Rachunek kosztow
b)Budżetowanie i kontrolowanie
c)Analiza progow krytycznych
d)Przedsięwzięcia inwestycyjne
e)Rachunkowość wedlug ośrodków odpowiedzialności
Ocena Sytuacji…

3.Kryterium funkcjonalne - system gospodarki materiałowej, transportowy, magazynowy, opracowania zamówień, pakowania
Wyodrebnienie logistyki w fazie zaopatrzenia
WYKRES
LANUCH LOGISTYCZNY( logistyka to zarządzanie calym lancuchem dostaw)
Dostawcy - transport zewnetrzyny- zaopatrzenie, magazyny - transport wewnętrzny- produkcja magazyn, - transport wewnętrzny - sprzedaż, magazyn, transport…
….Metoda administracyjna- „ demokratyczne wydanie zarządzenia” , okresla potrzeby droga sluzbową. Pozwala okreslic minimalny zakres potrzeb informacyjnych zgodnie z zadaniami wyznaczonymi przez szczebel nadrzedny
5.Metody rozwiązan modelowych- badanie przypadkow, analiza systemowa, modelowanie analityczne, metoda czynnikow taktycznych, przyjmowanie założeń strategicznych
Każdy system informacyjny…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz