Wykład - Geneza zastosowań komputerów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 693
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Geneza zastosowań komputerów - strona 1 Wykład - Geneza zastosowań komputerów - strona 2 Wykład - Geneza zastosowań komputerów - strona 3

Fragment notatki:

Geneza zastosowań komputerów
1. Pojęcie i przedmiot informatyki 2. Podstawowe definicje
Podstawowe zadania współczesnej strategii informacji
Kierunki zastosowań informatyki
Przedmiotem informatyki jest całokształt problematyki związanej ze zbieraniem, przechowywaniem, przekształcaniem, wyszukiwaniem, przesyłaniem i udostępnianiem danych, czyli ogólnie przetwarzaniem danych, w celu zapewnienia sprawnego i celowego działania określonego systemu.
Nazwa ,,informatyka'' powstała w wyniku skojarzenia dwóch pojęć:
INFORmacja + autoMATYKA
DANE- to każde dowolne przedstawienie faktów, liczb, pojęć w sformalizowanej postaci, umożliwiające przekazywanie i dokonywanie na nich różnorodnych czynności przetwarzania. Dane to surowe fakty, znaki zapisane na jakimś medium. Narzuca się formalizm zapisu.
INFORMACJE (teoria ilościowa)- stworzona przez Shannona; zwraca się uwagę na wpływ wielkości informacji na stopień określoności lub nieokreśloności obiektu. Podstawowymi kategoriami tej teorii są entropia i prawdopodobieństwo.
INFORMACJE (teoria jakościowa)- bada się własności informacji oraz jej znaczenia w aspekcie użytkowym. W tym ujęciu przyjmuje się, że informacja oznacza znaczenie, treść jakie przy zastosowaniu odpowiedniej konwencji przyporządkowuje się danym.
WIEDZA- wykracza poza informacje, gdyż powoduje zdolność do rozwiązywania problemów, inteligentnego zachowania się i działania.
SYSTEM INFORMACYJNY I INFORMATYCZNY- specyficzny układ nerwowy organizacji, łączący w jedną całość elementy systemu zarządzania. Jest to wielopoziomowa struktura, która pozwala użytkownikom na transformowanie określonych informacji wejściowych na pożądane informacje wyjściowe za pomocą odpowiednich procedur z modeli (inaczej: jest to zbiór strumieni informacyjnych opisanych na strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa, tzn. na strukturze procesów sfery realnej i sfery procesów zarządzania).
Formalny opis sytemu informacyjnego- jest to zbiór następujących elementów:
SI={P, I, T , O, M, R}
SI- system informacyjny
P- zbiór podmiotów, które użytkują system
I- zasoby informacyjne
T- zbiór narzędzi technicznych stosowanych w procesie przetwarzania danych
O- zbiór rozwiązań systemowych stosowanych w danej organizacji
M- zbiór metainformacji (opis zasobów informacyjnych)
R- relacje pomiędzy poszczególnymi zbiorami
SYSTEM INFORMATYCZNY- jest to wyodrębniona część systemu informacyjnego, która z punktu widzenia przyjętych celów została skomputeryzowana.

(…)

… została skomputeryzowana.
Celami strategii przedsiębiorstwa jest zapewnienie rozwoju. Proces formułowania strategii przedsiębiorstwa wyraża się w wizjach perspektywicznych oraz różnych strategiach funkcjonalnych: marketingowej, finansowej, logistycznej, informacyjnej.
Strategia informacyjna obejmuje strategię systemu informacyjnego i strategię technologii informacyjnej (nazywana też strategią informatyczną).
Strategia systemu informacyjnego powinna zawierać szczegółowy problem określający co należy zrobić z technologią informacyjną.
Strategia technologii informacyjnej powinna dostarczać odpowiedzi jak należy wykorzystywać technologie informacyjne np. w przedsiębiorstwie.
Zakres zainteresowań informatyki obejmuje:
• sprzęt komputerowy- hardware (jego parametry techniczne, eksploatacyjne oraz dane dotyczące obsługi, konserwacji itp.)
• oprogramowanie komputerowe- software (systemy operacyjne, języki programowania, oprogramowanie użytkowe itp.)
• konstrukcje i eksploatację urządzeń do automatycznego przekazywania danych na odległość (sieci komputerowe, sieci telekomunikacyjne)
• projektowanie i wdrażanie systemów informatycznych na potrzeby określonych jednostek (np. przedsiębiorstw)

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz