Informatyka w administracji - zagadnienia - wstępne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1729
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Informatyka w administracji - zagadnienia - wstępne - strona 1 Informatyka w administracji - zagadnienia - wstępne - strona 2 Informatyka w administracji - zagadnienia - wstępne - strona 3

Fragment notatki:

    Pracownia Informatyki Prawniczej Informatyka i technologia  informacyjna w administracji. Zagadnienia wstępne Rok akademicki 2009-10 Informatyka i technologia informacyjna      Program 2010     Nota: Niniejsza prezentacja stanowi uzupełnienie wykładu prezentowanego na Wydziale  Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w ramach przedmiotu  „Technologia informacyjna i informatyka prawnicza”.  Prezentację można kopiować i wykorzystywać w całości lub w części tylko pod  warunkiem podania pełnej informacji o utworze w poniższym brzmieniu: W.R.Wiewiórowski, „Technologia informacyjna i informatyka prawnicza.  Wprowadzenie do przedmiotu oraz wstęp do teorii informacji”, WPiA  Uniwersytet Gdański 2010  (wersja z 9 października 2010 r.) © W.R.Wiewiórowski     0. Wprowadzenie Rok akademicki 2009-10 Pracownia Informatyki Prawniczej Wykłady i ćwiczenia Ćwiczenia odbywają się w sali 2018 na I piętrze. Programy wykładów i ćwiczeń  nie pokrywają się lecz uzupełniają się . Ćwiczenia kończą się zaliczeniem   które umożliwia przystąpienie do    egzaminu Egzamin odbywa się w formie   testu jednokrotnego wyboru Ćwiczenia prowadzą wg wspólnego   planu:   dr W.Wiewiórowski mgr G.Wierczyński Informatyka prawnicza - Wprowadzenie     0. Wprowadzenie Rok akademicki 2009-10 Pracownia Informatyki Prawniczej Ćwiczenia Informatyka prawnicza - Wprowadzenie Dr Wojciech Wiewiórowski wykłady oraz  ćwiczenia - grupy: 201-204 Dr Grzegorz Wierczyński  ćwiczenia - grupy: 205-210     Rok akademicki 2009-10 Pracownia Informatyki Prawniczej I. Zagadnienia wstępne 1.1. Informatyka jako dziedzina wiedzy i działalności          praktycznej 1.2. Zastosowanie informatyki w działalności prawniczej 1.3. Informatyka prawnicza         a) pojęcie i działy informatyki prawniczej        b) metody matematyczne w prawie - prawometria        c) metody cybernetyczne w prawie - cybernetyka  prawnicza        d) algorytmizacja prawa i algorytmizacja stosowania prawa        e) oprogramowanie prawnicze - zagadnienia wstępne 1.4. Społeczeństwo informacyjne 1.5. Prawo nowych technologii - zagadnienia wstępne II. Wstęp do teorii informacji Informacja prawna i jej kategorie 0.1. Program wykładu Informatyka prawnicza - Wprowadzenie     Rok akademicki 2009-10 Pracownia Informatyki Prawniczej III-IV. Bazy danych 3.1 Różne znaczenia pojęcia "baza danych"   3.2. Systemy zarządzania bazami danych 3.3. Modele baz danych 3.4. Dane a informacja 3.5. Relacje w bazach danych (pojęcie informatyczne) 3.6. Relacje w prawie i w prawniczych bazach danych

(…)

… - cz. 1.
Dostęp do informacji publicznej
Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych
Ochrona prywatności
Ochrona dóbr osobistych
Ochrona danych osobowych
Prawo autorskie
- ochrona programów komputerowych
- ochrona baz danych
- ochrona reklamy
- ochrona topografii układów scalonych
- prawa autorskie w Internecie
- piractwo
Własność przemysłowa oraz własność intelektualna
- oznaczenia odróżniające…
… Prawniczej
Rok akademicki 2009-10
1. Zagadnienia wstępne
1.6. Prawo nowych technologii
Zakres - cz. 1.
Dostęp do informacji publicznej
Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych
Ochrona prywatności
Ochrona dóbr osobistych
Ochrona danych osobowych
Prawo autorskie
- ochrona programów komputerowych
- ochrona baz danych
- ochrona reklamy
- ochrona topografii układów scalonych
- prawa autorskie…

• Malinowski A., Polski język prawny i prawniczy. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2006
Pracownia Informatyki Prawniczej Rok akademicki 2009-10
Informatyka prawnicza - Wprowadzenie
0.2. Literatura uzupełniająca
Pozycje książkowe: inne
• Możdżyńska T., Wojciechowski Z., System informacji legislacyjnej. Stan i perspektywy do
1990 r., Aktualne Problemy Informacji i Dokumentacji 1987, nr 3
• Mrózek A., Problemy…

- Zawieranie umów w formie elektronicznej
Elektroniczne instrumenty płatnicze
Ochrona konsumenta w handlu elektronicznym
- informacja handlowa
- nieuczciwa reklama
- redialing
- spam
- niedozwolone praktyki przy zawieraniu umowy
Podpis elektroniczny
Prawna regulacja kryptografii
Bezpieczeństwo danych i systemów informatycznych
Prawo karne komputerowe
Pracownia Informatyki Prawniczej Rok akademicki 2009-10
1…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz