Informatyka prawnicza

note /search

Informatyka prawnicza - skrypt

 • Uniwersytet Gdański
 • Informatyka prawnicza
Pobrań: 1995
Wyświetleń: 4053

INFORMATYKA PRAWNICZA Program wykładu. Zagadnienia wstępne: 1.1. Informatyka jako dziedzina wiedzy i działalności praktycznej 1.2. Zastosowanie informatyki w działalności administracyjnej i prawniczej 1.3. Informatyka jako wsparcie zarządzania 1.4. Informatyka prawnicza 1.5. Usługi administracy...

Bazy danych - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Informatyka prawnicza
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1638

2.1. Bazy danych: Różne znaczenia pojęcia „baza danych”. a) Podstawowe słownikowe znaczenie - zbiór powiązanych ze sobą informacji zorganizowanych w strukturę pozwalającą na łatwe ich przeszukiwanie. b) art. 2 ustawy o ochronie baz danych z 9 listopada 2001 r. „zbiór danych lub jakichkolwiek innych...

Bazy orzecznictwa w systemach informacji prawnej - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Informatyka prawnicza
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1127

Bazy orzecznictwa w systemach informacji prawnej.     1. Źródła orzecznictwa 1.1.            Pojęcie: Orzeczenie - rozstrzygnięcie konkretnej sprawy przez sąd lub inny organ rozstrzygający, wydane w postaci uchwały, wyroku lub ...

Bazy orzecznictwa - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Informatyka prawnicza
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1246

1. Źródła orzecznictwa 1.1.            Pojęcie: Orzeczenie - rozstrzygnięcie konkretnej sprawy przez sąd lub inny organ rozstrzygający, wydane w postaci uchwały, wyroku lub postanowienia. Orzeczenie składa się z rozstrzygnięcia sądu (sentencji wyroku) i uzasadnienia (przedstawienia faktycznych i p...

Cyber zagrożenia - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Informatyka prawnicza
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1246

CYBER - ZAGROŻENIA. Czy mój komputer jest dla mnie zagrożeniem ? Poznaj wroga. Sieć nie jest zagrożeniem. Zalety Internetu znacznie przeważają nad jego wadami Ciekawość jest rzeczą naturalną Anonimowość w Sieci jest tylko pozorna Internet jest dobry, źli bywają jedynie użytkownicy „ Żeby minusy ...

Dane a informacja - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Informatyka prawnicza
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1064

Dane a informacja. Błędem jest zamienne stosowanie pojęć „danych” i „informacji”. Dane - wartości przechowywane w bazie rozumiane jako wartości danego pola Informacja - dane, które zostały przetworzone w sposób, który uwidacznia ich znaczenie i tym samy czyni je użytecznymi. Przykład 1 - Numer CE...

Dostęp do systemu plików - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Informatyka prawnicza
Pobrań: 154
Wyświetleń: 882

Dostęp do systemu plików ( Access to File System). Zazwyczaj służy ukryciu śladów obecności hakera ... lub służą przygotowaniu pola do rzeczywistego ataku Dezinformacja. wprowadzanie do systemu danych fałszujących rzeczywisty obraz ruchu sieciowego służy ukryciu wykonanych przez hakera działań mod...

Metryka aktu prawnego - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Informatyka prawnicza
Pobrań: 469
Wyświetleń: 3059

. Metryka aktu prawnego - segment wewnętrzny Segment wewnętrzny metryki zawiera następujące informacje: 1)      identyfikator aktu ID = ozn. dziennika urz. + rok publ. + numer +pozycja Zaraz za identyfikatorem mogą występować przy odpowiednich aktach dodatkowe informacje, tj.: -         skrót „j....

Metryka orzeczeń - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Informatyka prawnicza
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1274

Metryka orzeczeń Na metrykę orzeczenia składają się następujące dane: -         wydawnictwo (miejsce opublikowania), gdzie kolejno podane są: skrót wydawnictwa (pełna nazwa wydawnictwa przedstawiona jest w opisie uwzględnionych źródeł), rok, numer i pozycja/strona (w zależności od wydawnictwa), a ...

Modele baz danych - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Informatyka prawnicza
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1337

Modele baz danych. Hierarchiczny model baz danych opiera się na konstrukcji podziału logicznego - baza jest odwzorowaniem klasyfikacji hierarchicznej, (następującego po sobie ciągu podziałów logicznych tworzących w ostateczności konstru...