Modele baz danych - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1316
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Modele baz danych - omówienie - strona 1 Modele baz danych - omówienie - strona 2 Modele baz danych - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Modele baz danych. Hierarchiczny model baz danych opiera się na konstrukcji podziału logicznego
- baza jest odwzorowaniem klasyfikacji hierarchicznej, (następującego po sobie
ciągu podziałów logicznych tworzących w ostateczności konstrukcję zbliżoną do
odwróconego drzewa, w którym z z tabeli głównej czyli „korzenia” wyrastają
coraz bardziej rozczłonkowane „gałęzie” prowadząc do najniższego nie
dzielonego dalej poziomu zwanego „liściem”)
-relacje w modelu hierarchicznym mają charakter tzw. relacji ojciec/syn (jednemu
hasłu danego poziomu [korzeniowi lub gałęzi] przyporządkowano jedno lub więcej
hasło poziomu niższego [gałąź bądź liść], zaś każde hasło poziomu niższego
przyporządkowane jest jednemu i tylko jednemu hasłu poziomu wyższego
-każda z tych relacji jest relacją wzajemnie jednoznaczną ( jeden od jednego ). -zachowana powinna zostać zasada rozłączności
-
Tak skonstruowany system niezdolny jest do oddania relacji wiele do wielu (czyli relacji wzajemnie wieloznacznej) nie jest w stanie poradzić sobie również z rekordem, którego nie możemy przypisać konkretnemu rekordowi o poziom wyżej.
b) Sieciowy model baz danych -podobnie jak w modelu hierarchicznym struktura miała postać drzewiastą
-jeden element podrzędny mógł być przywiązany do jednego lub więcej elementów nadrzędnych
-relacje określane są jako kolekcje , w których dziedzinę i przeciwdziedzinę określamy jako właścicieli i członków -możliwość wprowadzania do struktury relacji jednoznacznej i odwrotnie jednoznacznej
-wciąż nie ma możliwości oddania relacji wzajemnie wieloznacznej
-między dwoma tabelami w modelu sieciowym można zdefiniować dowolną liczbę kolekcji
-każda tabela może też uczestniczyć w dowolnej liczbie kolekcji
-w modelu tym nie trzeba za każdym razem rozpoczynać przeszukiwania drzewa od jego korzenia
-można włączyć się do wyszukiwania w dowolnej tabeli i poruszać się w niej według relacji tak w górę jaki i w dół. -Użytkownik, prawidłowo odróżniający poszczególne kolekcje, może w sieciowej bazie danych stosunkowo szybko odnaleźć poszukiwaną przez siebie informację,
c) relacyjne bazy danych

(…)

…) -wielopoziomowa integralność danych (tak na poziomie pól, jak na poziomie tabel i w końcu na poziomie relacji). -baza jest w zasadzie niezależna od aplikacji, w której została stworzona, a jednocześnie niezależna od aplikacji dla której została stworzona. …
… poszukiwaną przez siebie informację,
c) relacyjne bazy danych -przełom lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych (IBM) - dr E.F.Codd -model oparty na dwóch gałęziach matematyki: teorii mnogości i rachunku predykatów pierwszego rzędu
-z teorii mnogości zaczerpnięto również nazwę modelu „relacyjny model logiczny dla dużych banków danych” - opartego o pojęcie relacji z tejże teorii
-nie każda więc baza danych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz