Modele baz danych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 588
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Modele baz danych-opracowanie - strona 1 Modele baz danych-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

2. Scharakteryzować model obiektowej bazy danych?
Model danych, w którym wykorzystano cechy obiektowości tj.: pojęcie klasy i obiektów klasy, enkapsulacja, mechanizm identyfikacji obiektów , dziedziczenie ,przeciążanie funkcji ,, i późne wiązanie Model obiektowy - kolekcja obiektów, do rekordów danych dołą-czane są mechanizmy obsługujące dane, obiekt jest pakietem da-nych i procedur, dane są trzymane w atrybutach obiektu, procedury są definiowane za pomocą metod obiektu, metody są uaktywniane przez komunikaty przekazywane między obiektami.
Np. ORION, INIS
Cechy podstawowe • obiekt w bazie reprezentuje obiekt w świecie zewnętrz-nym • typ obiektowy (klasa): • definicja złożonego typu danych (może zawierać inne ty-py obiektowe lub ich kolekcje) • procedury (metody) i operatory do manipulowania tymi danymi
• tożsamość obiektu jest niezależna od zawartości danych • dziedziczenie (inheritance): • strukturalne: potomek dziedziczy strukturę danych • behawioralne: potomek dziedziczy metody i operatory
2. Co rozumie się pod pojęciem „logiczny model danych”?
Model logiczny danych - opis kolekcji danych przechowywanych w BD niezależnie od fizycznej realizacji, np.: rekord, tabela, tablica rekordów, obiekt z definicją metod obsługi obiektu, lista, drzewo itp.. Model koncepcyjny jest to inaczej obraz danych postrzeganych przez użytkownika (sposób wykorzystania, interpretacji danych).
2. Co rozumie się pod pojęciem „fizyczny model danych”?
Model fizyczny danych - sposób fizycznej realizacji modelu logicznego
2. Jakie modele logiczne danych wyróżnia się w systemach baz danych?
-hierarhiczny -oparty na rekordach -sieciowy -relacyjny 2. Scharakteryzuj model sieciowy bazy danych.
-dane SA reprezentowane przez rekordy -zwiazki miedzy danymi SA reprezentowane przez wskazania
- w modelu tym możemy zdefiniowac relacje typu wiele -wiele - modelu sieciowym każdy element obiektu danych Region zawsze występuje jako tylko jedna podgałąź
Model sieciowy - rekordy lub paczki rekordów w postaci sieci al-bo listy jedno lub dwukierunkowej zamkniętej w pierścień. Po-wstały w 1971 roku, organizacja zajmująca się tym modelem CO-DASYL
Np. IMAGE (IBM)
Cechy podstawowe • struktura danych ma postać grafu (sieci) • wierzchołki grafu - typy obiektów • łuki w grafie - wiązania między typami • opis obiektu (rekord) zbudowany z pól zawierających dane opisujące obiekt • reprezentacja wiązań (wskaźniki):

(…)

….) • odesłanie inwersyjne (wielowart.) • wiązanie codasylowe
2. Scharakteryzuj model relacyjny bazy danych.
-dane w tym modelu reprezentowane SA przez rekordy umieszczone w tabelach -kazda tabela przechowuje rekordy tego samego typu -kazda tabela ma okreslona stala ilość kolumn o unikalnych nazwach (pierdoli się przy wyszukiwaniu jak SA takie same) -elementy tabeli (atrybuty) SA wypelnione atomowymi wartościami…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz