Bazy danych 2 - wykład.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bazy danych 2 - wykład. - strona 1 Bazy danych 2 - wykład. - strona 2 Bazy danych 2 - wykład. - strona 3

Fragment notatki:

Technologie Informacyjne 2012‐02‐12 1 Technologie  informacyjne Andrzej Wal BAZY DANYCH • model relacyjny baz danych  • obiektowe bazy danych  • integralność baz danych  • tabele i relacje między tabelami • Bazy danych powstały jako  zintegrowany system zarządzający i przechowujący  informacje w określonej organizacji, ponieważ zwykły  system plików (określany jako „płaski”) okazał się  niewystarczający. Baza danych to „wielowymiarowa”  kolekcja danych, między którymi istnieje wiele  wewnętrznych powiązań. • System baz danych buduję się w oparciu o schemat  warstw o różnym poziomie abstrakcji.  dane  z godne  z  ich   rz eczywis tą  or ga niz acj ą dane  w  modelu   baz y dan ych dane  w  modelu   aplik ac ji aktualna  baza  danych system  zarządzania  bazą  danych  aplikacja użytkownik Technologie Informacyjne 2012‐02‐12 2 • Właściwe operacje na danych  wykonuje „system  zarządzania bazą danych” (database management system; DBMS). – Taka konstrukcja ułatwia kontrolę dostępu do bazy danych. – Ułatwia również zmianę organizacji samej bazy bez  konieczności wprowadzania zmian do aplikacji – Przy pisaniu aplikacji nie musimy wchodzić w szczegóły  rzeczywistej organizacji danych w plikach i na dyskach, lecz  posługujemy się uproszczonym, koncepcyjnym spojrzeniem  na bazę danych; wykorzystujemy też podprogramy  dostarczane przez DBMS Model relacyjny baz danych • Relacyjny model bazy danych jest współcześnie popularny.  Dane przechowywane są w tabelach a pomiędzy tabelami  istnieją relacje (powiązania) pozwalające odnaleźć żądaną  informację. • Podstawową jednostka przechowującą informacje w bazie  danych jest tabela. Pojedynczy obiekt opisany jest w  jednym wierszy tabeli, tzw. rekordzie, a poszczególne  cechy obiektu zawarte są w polach tego rekordu.  • Każde z pól ma określony format, co ułatwia wpisywanie i  wyszukiwanie informacji. • Podział danych na różne tabele ma zalety – informacje nie są powtarzane  – pojedyncza tabela dla dużego przedsiębiorstwa byłaby za  duża dla efektywnego przetwarzania – dla poszczególnych tabel można określić różne wymogi  bezpieczeństwa – sortowania dużych tabel jest czasochłonne  Technologie Informacyjne 2012‐02‐12 3 Model obiektowy baz danych • Obiektowe bazy danych składają się z obiektów, które są  powiązane ze sobą w sposób oddający zależności  zachodzące między nimi. pracownik zatrudnienie stanowisko

(…)

…)
Administracja bazą danych
• Do obowiązków administratora bazy danych należy:
– dbanie o bezpieczeństwo danych
– określanie uprawnień dostępu do bazy dla poszczególnych 
użytkowników
– tworzenie kopii zapasowej
– monitorowanie bezpieczeństwa systemu (włamania, wirusy)
– odzyskiwanie danych po awariach systemu
– współpraca z użytkownikami bazy danych
4
Technologie Informacyjne
2012‐02‐12
Microsoft Access
karty z 
poleceniami
określenie 
trybu edycji 
obiektów 
bazy
wybór 
obiektu bazy
Interfejs programu Microsoft Access w wersji 2010
Obiekty bazy MS Access
• tabele: przechowują informacja
• formularze: ułatwiają wprowadzanie i przeglądnie 
informacji zawartej w tabelach
• kwerendy: filtrują, sortują oraz wykonują inne operacje na 
danych zawartych w tabelach
• raporty: zestawienia danych w postaci przygotowanej do 
wydruku, tworzone na podstawie tabel i kwerend
5

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz