Multimedialne bazy danych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1596
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Multimedialne bazy danych - strona 1 Multimedialne bazy danych - strona 2 Multimedialne bazy danych - strona 3

Fragment notatki:


    MULTIMEDIALNE BAZY DANYCH Wprowadzenie       Baza danych Baza danych ( database )  –  magazyn danych – informacji  powiązanych tematycznie, umożliwiający ich wyszukiwanie  według zadanych kryteriów Baza danych składa się z jednej lub wielu tabel Tabela ( table ) – dwuwymiarowa struktura przechowująca  dane dotyczące określonego tematu • kolumny – atrybuty (pola), określony typ danych • wiersze – rekordy     Funkcje bazy danych Funkcje zależne od użytkownika: • tworzenie baz danych i tabel • wyszukiwanie danych • dodawanie i usuwanie danych • czynności administracyjne Funkcje zależne od oprogramowania: • zarządzanie fizycznymi zbiorami danych • wykonywanie poleceń użytkownika • prezentacja wyników operacji     Typy baz danych Najczęściej spotykane typy baz danych • Proste bazy danych o pojedynczej tabeli (np.  Excel ) • Jednostanowiskowa baza biurowa (np.  MS Access ) • Baza typu „klient-serer” – dostęp z wielu stanowisk  (np.  Oracle ) • Internetowa baza danych – dostęp z dowolnego  komputera podłączonego do Internetu (np.  mySQL ) • Bazy rozproszone     Baza danych  flat file Baza typu „płaskiego” ( flat file ) – wszystkie dane w  pojedynczej tabeli.  • Dane są umieszczane w rekordach o określonej  strukturze, z polami o z góry określonej długości i typie • Każdy rekord ma tą samą długość • Rekordy nie muszą być posortowane • Trudne wyszukiwanie – aby odszukać rekord trzeba  przeszukać cały plik (struktura nieoptymalna) Przykład (baza płyt CD): ID Wykonawca Album Utwór Czas Rok Gatunek     Relacyjne bazy danych Relacyjna baza danych - zbiór danych zawartych w wielu  tabelach połączonych ze sobą relacjami (związkami)  – jedna tabela dla każdego typu informacji • optymalizacja dla dużej ilości danych • szybsze wyszukiwanie Przykład – relacja między dwoma tabelami (pole IDA) IDA Wykonawca Album Rok Gatunek IDU Utwór Czas IDA tabela „albumy” tabela „utwory”     Klucze tabeli • Zaleta systemu obsługi relacyjnych baz danych polega  na zdolności do szybkiego wyszukiwania i kojarzenia  informacji przechowywanych w odrębnych tabelach. • Realizacja tego celu wymaga obecności w tabeli pola  lub ich zestawu jednoznacznie identyfikującego każdy  rekord zapisany w tabeli.  • Pole to lub ich zestaw nosi nazwę klucza  podstawowego tabeli  (primary key ) .   • Po zdefiniowaniu w tabeli klucza podstawowego, nie  będzie można w jego pole wprowadzić wartości już 

(…)

…, które można opisać jako obiekty
• możliwość wykorzystania obiektowego języka Java
Internetowe bazy danych
Architektura trójwarstwowa:
• warstwa klienta – komputery podłączone do Internetu,
przeglądarka internetowa
• warstwa środkowa – serwer WWW, mechanizm obsługi
skryptów, skrypty
• warstwa bazy danych – SZBD, pliki bazy danych
System „klient-serwer”
Internetowe bazy danych
Elementy internetowej bazy danych:
• serwer WWW (Apache) z obsługą skryptów
• baza danych (np. mySQL)
• interpreter skryptów – PHP, CGI/perl – pośredniczy
pomiędzy serwerem WWW a bazą danych
• strony WWW statyczne (HTML) – formularze
• skrypty JavaScript – kontrola poprawności danych
• skrypty PHP lub CGI – przetwarzanie danych,
generowanie dynamicznych stron WWW
Realizacja internetowych baz danych
Platforma UNIX / Linux
• baza danych – mySQL, PostgreSQL
• serwer WWW – Apache
• protokół komunikacji – DBI
• skrypty i moduły – PHP, perl, C++
Platforma Windows
• baza danych – Microsoft SQL Server
• serwer WWW – Microsoft IIS
• protokół komunikacji – ODBC
• skrypty i moduły – C++, PHP
Rozproszone bazy danych
Bazy „klient-serwer” – jeden serwer, wielu klientów.
Serwery lustrzane (mirror) – optymalizacja dostępu
Rozproszone systemy baz…
… i typy
• polimorfizm, hierarchia klas i dziedziczenie
Połączenie baz danych z obiektowymi językami
programowania
Zastosowanie obiektowych
baz danych
• badania naukowe
• transport, komunikacja
• wydawnictwo
• rozwój oprogramowania
• lotnictwo
• consulting
• finanse, bankowość
• zdrowie, medycyna
• produkcja
Przykład OBD: Object Store (firma Object Design)
Przykład wykorzystania OBD
Serwer WWW:
• dane…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz