Systemy informacji przestrzennej

note /search

Sieci Neuronowe

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Systemy informacji przestrzennej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1267

Temat: Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w  klasyfikacji terenów na zdjęciach satelitarnych . 1. Charakterystyka i organizacja sztucznych sieci neuronowych. Działanie   sztucznych   sieci   neuronowych   oparte   jest   na   prostych   modelach   komórek  neuronowych. Rysunek przedstawia ...

Podstawowe założenia koncepcyjne TBD

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Systemy informacji przestrzennej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1323

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA KONCEPCYJNE TBD   PODSTAWOWE POJĘCIA  „Baza Danych Topograficznych” (skrót TBD) jest urzędową nazwą spójnego pojęciowo  w   skali   kraju   systemu   gromadzenia,   zarządzania   i   udostępniania   danych   topograficznych  funkcjonującego   w   oparciu   o   właściwe   prze...

Mapa wektorowa

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Systemy informacji przestrzennej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1337

Mapa  wektorowa  poziomu  1  -   Vector  Map   Level   1  (VMap1)   odpowiada   pod  względem informacyjnym wojskowej mapie operacyjnej JOG (Joint Operations Graphic)  w   skali   1:250.000.   Jest   to   pierwszy   jednorodny   produkt  ...

Multimedialne bazy danych

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Systemy informacji przestrzennej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1603

    MULTIMEDIALNE BAZY DANYCH Wprowadzenie       Baza danych Baza danych ( database )  –  magazyn danych – informacji  powiązanych tematycznie, umożliwiający ich wyszukiwanie  według zadanych kryteriów Baza danych składa się z jednej lub wielu tabel Tabela ( table ) – dwuwymiarowa struktura przec...

Obrazy satelitarne

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Systemy informacji przestrzennej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1414

TEMAT: Wykorzystanie danych rastrowych w GIS  1. Definicja danych rastrowych. Obraz rastrowy jest cyfrową reprezentacją (odwzorowaniem) badanego obiektu. W przypadku  cyfrowej   reprezentacji   powierzchni   Ziemi   są   to   zdalnie   pozyskiwane   obrazy   satelitarne,  radarowe   oraz   lotnic...

Systemy informacji przestrzennej - egzamin

 • Politechnika Gdańska
 • Systemy informacji przestrzennej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1316

1. Oblicz, jaka wielkość odpowiada jednemu pikselowi w terenie, gdy mapę w skali 1:1000  zeskanujemy z rozdzielczością 500 dpi.  2. Oblicz, z jaką rozdzielczością powinniśmy zeskanować mapę w skali 1:10 000, aby na mapie  możliwe było wskazanie obiektów nie mniejszych niż 10x10 m. Przyjmij, że skut...

Znaki umowne wg K-1

 • Politechnika Gdańska
 • Systemy informacji przestrzennej
Pobrań: 497
Wyświetleń: 2401

Podręczny zestaw znaków umownych na mapie zasadniczej wg instrukcji K-1 Dział Obiekt Przedstawienie graficzne Elementy  przedstawienia  graficznego Ważniejsze wymiary Rodzaj 1:500 1:1000 1:2000 O sn ow a Punkt osnowy podstawowej  poziomej AF 1234 PT 247 bok trójkąta linia tekst podkreślony 4,0 0,18...

Pytania na zaliczenie - Funkcje radialne

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Systemy informacji przestrzennej
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1694

Zestaw 3 1. SPOSOBY PRZESZUKIWANIA PRÓBEK W METODACH LOKALNYCH 2. OPISAĆ METODY BAZUJĄCE NA FUNKCHACJ RADIALNYCH 3. METODY INTERPOLACJI Z WYKORZYSTANIEM TI 4. NARYSOWAĆ POLIGONY THIESSENA 5. METODA ŚREDNICH WAGOWYCH 6. ZADANIE 7. ZADANIE 8. METODA DOUGLASA-PEUCKERA W REDUKCJI DANYCH POMIAROWYCH 9. ...

ABC mapy numerycznej-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Systemy informacji przestrzennej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 742

ABC mapy numerycznej 1. Kilka pojęć podstawowych Przedstawione w tym podrozdziale definicje będą, być może, lepiej zrozumiałe dopiero po zapoznaniu się z podrozdziałami 2 i 3. Warto więc, po lekturze całego rozdziału, powrócić do tego punktu dla lepszego zrozumienia przytoczonych definicji i o...

Bazy danych - dyscyplina naukowa

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Systemy informacji przestrzennej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 756

(BAZY DANYCH) Bazy danych - jest to dyscyplina zajmująca się organizacją dużych zbiorów wiarygodnych danych, dostępnych dla licznych użytkowników, w których to zbiorach można prowadzić efektywne wyszukiwanie i aktualizacji informacji. W potocznym ujęciu baza danych to: dane+program komputerowy wysp...