Systemy informacji przestrzennej - egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1267
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Systemy informacji przestrzennej - egzamin - strona 1 Systemy informacji przestrzennej - egzamin - strona 2

Fragment notatki:

1. Oblicz, jaka wielkość odpowiada jednemu pikselowi w terenie, gdy mapę w skali 1:1000  zeskanujemy z rozdzielczością 500 dpi.  2. Oblicz, z jaką rozdzielczością powinniśmy zeskanować mapę w skali 1:10 000, aby na mapie  możliwe było wskazanie obiektów nie mniejszych niż 10x10 m. Przyjmij, że skuteczne  skanowanie powinno zapewnić otrzymanie przynajmniej czterech pikseli na obiekcie  10x10m. 3. Opisz teorię heliocentryczną. 4. Opisz teorię geocentryczną. 5. Wymień grupy obiektów należące do treści obligatoryjnej mapy zasadniczej. 6. Spośród wymienionych obiektów pogrupuj je na stanowiące treść mapy zasadniczej jako  fakultatywne i obligatoryjne oraz te, które nie są treścią mapy zasadniczej (przykłady będą  podawane na sali z propozycji studenckich). 7. Wymień sieci uzbrojenia terenu wraz z ich symbolami i specyfikacją na mapie zasadniczej. 8. Wymień atrybuty budynków przedstawiane na mapie zasadniczej.  9. Wymień układy współrzędnych obowiązujące w Polsce.  10. Opisz wpływ krzywizny Ziemi na pomiary przewyższeń.  11. Czy krzywizna Ziemi ma wpływ na pomiary kątów i długości? Uzasadnij odpowiedź przez  poparcie rysunkiem lub analizą słowną. 12. Co to jest linia pionu i jaki ma ona związek z geoidą? 13. Opisz zastosowanie geoidy w pomiarach geodezyjnych. 14. Jakie znaczenie ma elipsoida w geodezyjnych układach współrzędnych. Wymień układy  geodezyjne w Polsce z przypisaniem do nich odpowiednich elipsoid. 15. Scharakteryzuj 5 z podanych 15 obiektów przez przedstawienie ich rysunku i opisu wg  instrukcji K-1 dla skali 1:500. Podaj ewentualnie odpowiedni symbol obiektu dla skali 1:5000.  (nazwy podawane z sali z propozycji studenckich) 16. Jakie są ogólne wymagania dla systemów informatycznych, w których można prowadzić  numeryczną mapę zasadniczą? 17. Co to jest generalizacja mapy? W przykładzie uwzględnij przedstawienie obiektu murek  oporowy / wiatrak / budynek (inne – wg przykładów studenckich). 18. Do czego wykorzystuje się transformację afiniczną w powiązaniu z procesem skanowania  map. 19. Opisz właściwości transformacji afinicznej pierwszego rzędu i wyższych rzędów w procesie  przetwarzania zeskanowanych materiałów kartograficznych. 20. Wymień i opisz metody pozyskiwania danych. 21. Co to jest mapa zasadnicza?  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz