Podstawowe założenia koncepcyjne TBD

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1274
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe założenia koncepcyjne TBD - strona 1 Podstawowe założenia koncepcyjne TBD - strona 2 Podstawowe założenia koncepcyjne TBD - strona 3

Fragment notatki:


PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA KONCEPCYJNE TBD   PODSTAWOWE POJĘCIA  „Baza Danych Topograficznych” (skrót TBD) jest urzędową nazwą spójnego pojęciowo  w   skali   kraju   systemu   gromadzenia,   zarządzania   i   udostępniania   danych   topograficznych  funkcjonującego   w   oparciu   o   właściwe   przepisy   prawne.   Określenie   „Baza   Danych  Topograficznych”   obejmuje   zarówno   zasób   danych,   system   informatyczny   zarządzania  danymi   jak   i   odpowiedni   system   finansowania   i   organizacji.   Zakres   informacyjny   i  funkcjonalny   oraz   poziom   technologiczny   definiują   odpowiednie   wytyczne   i   instrukcje  techniczne. TBD rozumiana jest jako źródło danych nowej jakości w stosunku do dotychczasowych  map topograficznych, będące wynikiem ewolucji metod pozyskiwania i zarządzania danymi.  Proces   tworzenia   TBD   należy   rozpatrywać   w   kontekście   kontynuacji   dorobku   polskiej  kartografii   topograficznej.   Model   danych   TBD   konstruowany   jest   w   oparciu   o   aparat  poznawczy współczesnej topografii i wielowiekowe doświadczenie tej dyscypliny w zakresie  terenoznawstwa. Baza Danych Topograficznych stanowić będzie jeden z istotnych elementów  szeroko rozumianego Krajowego Systemu Informacji o Terenie. Pod   pojęciem  „System   informatyczny   zarządzania   TBD”  rozumie   się   zespół  oprogramowania i sprzętu pozwalający na sprawne i zgodne z odpowiednimi wytycznymi  zarządzanie   zasobem   TBD   w   tym   m.in.   kontrolę   przyjmowanych   do   zasobu   danych,  udostępnianie   danych,   dostarczanie   mechanizmów   poprawnej   aktualizacji   danych,  zapewnienie bezpieczeństwa danych oraz wizualizację i podstawowe analizy danych. Pod pojęciem  „Zasób danych TBD”  rozumie się wszystkie dane określone wytycznymi  stanowiące   zawartość   TBD,   zorganizowane   w   zdefiniowane   struktury   i   spełniające  wymagania jakościowe TBD.   CEL BUDOWY TBD TBD ma za zadanie spełniać funkcję zasilania aktualnymi, wysokiej jakości danymi  topograficznymi   specjalistycznych   urzędowych   systemów   informacji   przestrzennej  (budowanych przez administrację, samorządy, instytucje publiczne np. systemy wspomagania  służb   ratowniczych,   osłony   przeciwpowodziowej,   planowania   przestrzennego,   ochrony  środowiska,   zarządzania   siecią   drogowa   itd.).   Realizacja   TBD   ma   na   celu   na   uniknięcie  wielokrotnego pozyskiwania i aktualizacji tych samych danych przez wielu użytkowników. 

(…)


terytorium kraju danymi topograficznymi o precyzji i szczegółowości zależnej od potrzeb
(charakterystyki danego terenu) i możliwości gestorów TBD.
W zasobie TBD wyróżnić można dwie wyraźne jego składowe:
- zasób podstawowy
- zasób kartograficzny
Zasób podstawowy jest częścią zasobu TBD zorganizowaną i zapisaną zgodnie z ogólnie
przyjętymi standardami dotyczącymi budowy baz danych przestrzennych właściwymi
systemom informacji geograficznej (GIS), zawierającą dane pomiarowe, niezniekształcone w
wyniku zabiegów redakcyjnych związanych z prezentacjami kartograficznymi, obarczone
jedynie generalizacją pierwotną danych wynikająca z metod pomiaru i przyjętego modelu
pojęciowego danych.
Zasób podstawowy TBD stanowią trzy główne bazy składowe:
1) „ciągła” przestrzennie wektorowa baza danych topograficznych tworzona…
… transferu danych geograficznych. Oparty na języku
XML umożliwia nowoczesny transfer danych pomiędzy różnymi platformami GIS.
Przedstawiony w pierwszej wersji „Wytycznych technicznych TBD” schemat aplikacyjny
GML dla potrzeb transferu danych TBD został opracowany w wersji 2.12 tego języka.
Jednocześnie w ostatnich tygodniach konsorcjum OpenGIS wprowadziło wersję 3.0 języka
GML dającą nowe, istotne z punktu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz