Mapa topograficzna

note /search

Skala i rodzaje map

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Geografia usług
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1092

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: przekształcanie skali, mapy topograficzne...

Podziały map-opracowanie

  • Uniwersytet Szczeciński
  • Geomatyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 903

bardziej szczegółowych map topograficznych. Przedstawiają np. pokrycie i rzeźbę terenu, sieć komunikacyjną lub wodną...

Podział map- opracowanie

  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • Geodezyjne pomiary szczegółowe
Pobrań: 98
Wyświetleń: 903

od skali dzielą się na: - mapy topograficzne wielkoskalowe (w skalach do 1: 10 000 włącznie), - mapy...

Klasyfikacje map

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Kartografia
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2324

na szczegółowość: - mapy topograficzne (wielkoskalowe) - 1:5000 (szczegółowe) do 1:200 000. Przedstawiają małe...

Wypis i wyrys z rejestru gruntów

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Gospodarka nieruchomościami
Pobrań: 21
Wyświetleń: 448

Mapy wielkoskalowe: dla celów technicznych do 10 tys i wyżej Mapa topograficzna: 1:, 5000, 10 000, 25...