Sprawozdanie techniczne - Projekt osnowy szczegółowej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1400
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sprawozdanie techniczne -  Projekt osnowy szczegółowej - strona 1 Sprawozdanie techniczne -  Projekt osnowy szczegółowej - strona 2

Fragment notatki:

SPRAWOZDANIE TECHNICZNE Dane formalno-prawne: Zleceniodawca: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Wykonawca: Lis Sławomir Data wykonania zlecenia: 14.12.2011r. - 7.01.2012r. Przedmiot zlecenia: Projekt osnowy szczegółowej III klasy.
Czynności pomiarowe:
Mapa topograficzna w skali 1:10 000 o godle 163.141. Mapa obejmuje obiekt Prandocin z gminy Słomniki oraz pobliskie miejscowości z dawnego województwa krakowskiego.
Współrzędne punktów osnowy I i II klasy uzyskano z wykazu współrzędnych dla dawnego województwa krakowskiego.
Stosowane kryteria: Instrukcje stosowane przy projektowaniu: Instrukcja G-1, Wytyczne techniczne G-1.5 Warunki wymagane przy projektowaniu osnowy szczegółowej III klasy: Projekt techniczny sieci III klasy powinien być opracowany na mapie topograficznej w skali 1:10000
Punkty III klasy wyznaczamy w nawiązaniu do punktów I i II klasy, które przyjmuje się za bezbłędne.
Punktami nawiązania mogą być tez punkty III klasy, które były wyrównywane w nawiązaniu do punktów zmodernizowanej osnowy I i II klasy.
Ciągi powinny być zbliżone do prostoliniowych i równobocznych
Każdy ciąg poligonowy powinien być nawiązany obustronnie kątowo i liniowo.
Długości ciągów pojedynczych nie powinny być większe od 4,5 km, a ciągów węzłowych nie większe niż 3 km.
Długości boków w ciągach powinny wynosić 150-600m, średnia długość w każdym ciągu nie mniejsza niż 300m
Stosunek długości boków sąsiednich nie mniejszy niż 1:1,5
Nowozakładane punkty należy lokalizować tak, aby były równomiernie rozmieszczone, łatwo dostępne, stabilne, nie narażone na zniszczenia oraz dawały możliwość nawiązania osnów pomiarowych i wykonania pomiarów sytuacyjnych.
Prace projektowe:
Podkładem do projektu jest mapa topograficzna 1:10000 obiektu Prandocin o godle 163.141. Mapa zasadnicza zostanie opracowana w skali 1:2000
Na mapie zaprojektowano osnowę składającą się z 13 punktów nawiązania I i II klasy oraz 184 nowych punktów III klasy co stanowi średnie zagęszczenie 1 punkt na 20 ha.
W projektowanej osnowie utworzono 78 ciągów, które wyznaczają 41 punktów węzłowych.
Kraków, 7.01.2012
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz