Sprawozdanie techniczne -Projekt osnowy szczegółowej III klasy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1400
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sprawozdanie techniczne -Projekt osnowy szczegółowej III klasy - strona 1 Sprawozdanie techniczne -Projekt osnowy szczegółowej III klasy - strona 2

Fragment notatki:

SPRAWOZDANIE TECHNICZNE Dane formalno-prawne: Zleceniodawca: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie , Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Wykonawca: Marcin Tymczak Data wykonania zlecenia: 1 4.02 .201 1 r. - 21.03.2011 r. Przedmiot zlecenia: Projekt osnowy szczegółowej III klasy. Czynności pomiarowe: Mapa topograficzna w skali 1:10 000 o godle 163.331. Mapa obejmuje część gm. Kraków (dzielnica Bronowice, Krowodrza, Balice) Wykaz współrzędnych punktów I i II klasy dla woj. Małopolskiego Stosowane kryteria: Instrukcje stosowane przy projektowaniu : Instrukcja G-1, Wytyczne techniczne G-1.5 Warunki wymagane przy projektowaniu osnowy szczegółowej III klasy: Projekt techniczny sieci III klasy powinien być opracowany na mapie to pograficznej w skali 1:10000 Punkty III klasy wyznaczamy w nawiązaniu do punktów I i II klasy, które przyjmuje się za bezbłędne. Punktami nawiązania mogą być tez punkty III klasy, które były wyrównywane w nawiązaniu do punktów zmodernizowanej osnowy I i II klasy. Stopień zagęszczenia punktami osnowy powinien wynosić: - na terenach intensywnie zainwestowanych 1 pkt na 20-50 ha - na terenach rolnych i leśnych 1 pkt na 50-120 ha Ciągi powinny być zbliżone do prostoliniowych i równobocznych Każdy ciąg poligonow y powinien być nawiązany obustronnie kątowo i liniowo. Długości ciągów pojedynczych nie powinny być większe od 4,5 km, a ciągów węzłowych nie większe niż 3 km. Długości boków w ciągach powinny wynosić 150-600m, średnia długość w każdym ciągu nie mniejsza niż 300m Stosunek długości boków sąsiednich nie mniejszy niż 1:2 Nowozakładane punkty należy lokalizować tak, aby były równomiernie rozmieszczone, łatwo dostępne, stabilne, nie narażone na zniszczenia oraz dawały możliwość nawiązania osnów pomiarowych i wykonania pomiarów sytuacyjnych. Prace projektowe: Podkładem do projektu jest mapa topograficzna 1:10000 obiektu Kraków - Bronowice Małe o godle 163.331. Mapa zasadnicza zostanie opracowana w skali 1:2000 Na mapie zaprojektowano osnowę składającą się z 25 punktów nawiązania II klasy oraz 160 nowych punktów III klasy. ……………………………………

(…)

… powinny być zbliżone do prostoliniowych i równobocznych
Każdy ciąg poligonowy powinien być nawiązany obustronnie kątowo i liniowo.
Długości ciągów pojedynczych nie powinny być większe od 4,5 km, a ciągów węzłowych nie większe niż 3 km.
Długości boków w ciągach powinny wynosić 150-600m, średnia długość w każdym ciągu nie mniejsza niż 300m
Stosunek długości boków sąsiednich nie mniejszy niż 1:2…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz