Mapy topograficzne dla celów gospodarczych- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 609
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mapy topograficzne dla celów gospodarczych- opracowanie - strona 1 Mapy topograficzne dla celów gospodarczych- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Mapy topograficzne dla celów gospodarczych opracowuje się w skalach 1: 10
000,
1: 25 000, 1: 50 000, 1: 100 000, 1: 200 000, 1; 500 000 dla obszaru całego kraju
oraz w skali
1: 5 000 dla obszaru wielkich miast lub innych stref intensywnie
zagospodarowanych. Mapy topograficzne są mapami ogólnogeograficznymi o treści
dostosowanej do potrzeb gospodarczych.
Mapy topograficzne przeznaczone są do:
- wykonywania pomiarów i obliczeń geodezyjno - kartograficznych,
- wykorzystania jako materiał podkładowy w pracach geodezyjnych do opracowywania
projektów osnów geodezyjnych,
- sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego i ich realizacji,
- studiów nad terenem,
- jako materiał podkładowy do opracowywania map tematycznych,
- do rozwiązywania problemów naukowo-badawczych.
Na mapach topograficznych przedstawia się:
- elementy osnowy matematycznej i geodezyjnej,
- osiedla,
- obiekty przemysłowe, rolnicze i socjalno-kulturalne,
- koleje, drogi i urządzenia z nimi związane,
- wody i urządzenia z nimi związane,
- roślinność, uprawy i grunty,
- granice,
- rzeźbę terenu.
Dokładność przedstawiania przedmiotów sytuacyjnych
na mapach topograficznych
powinna odpowiadać następującym warunkom:
a) średnie błędy położenia punktów poziomej osnowy geodezyjnej naniesionych na mapę
nie mogą przekraczać 0,1 mm
b) dokładność położenia szczegółów sytuacyjnych I grupy dokładnościowej w
odniesieniu do najbliższych punktów osnowy nie powinna przekraczać 0,5 mm, a w
terenach górzystych i o zwartym zalesieniu 0,75mm
c) dokładność położenia pozostałych punktów sytuacyjnych nie może przekraczać 1 mm.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz