Mapa zasadnicza- opracowanie - Nakładki tematyczne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 497
Wyświetleń: 4116
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mapa zasadnicza- opracowanie - Nakładki tematyczne - strona 1 Mapa zasadnicza- opracowanie - Nakładki tematyczne - strona 2 Mapa zasadnicza- opracowanie - Nakładki tematyczne - strona 3

Fragment notatki:

SKALA MAPY ZASADNICZEJ
Mapę zasadniczą sporządza się w skalach: 1: 500, 1: 1 000, 1: 2 000, 1: 5 000 na
określonym obszarze prowadzona jest jedna mapa zasadnicza w odpowiednio dobranej
skali. Skalę mapy dobiera się w zależności od:
- stopnia zagęszczenia terenu (szczegółowymi sytuacjami ogólnymi stanowiącymi treść
mapy),
- stopnia zinwentaryzowania terenu w uzbrojenie podziemne,
- planowanych inwestycji.
Mapy zasadnicze zakłada się w skalach 1: 500 (tereny śródmiejskie o dużym
stopniu zurbanizowania), 1: 1 000 (tereny małych miast, tereny peryferyjne dużych miast,
aglomeracje miejskie i przemysłowe oraz tereny osiedlowe, wsie będące siedzibami
gmin), 1: 2 000 (powstałe, zwarte tereny osiedlowe, wiejskie obszary rolne i leśne na
terenach miast), 1: 5 000 (tereny o rozproszonej zabudowie wiejskiej, grunty rolne i leśne
na obszarach gminnych. Obszar terenu opracowywany w danej skali ustala się po
granicach naturalnych lub granicach władania).
TREŚĆ MAPY ZASADNICZEJ
Na treść mapy zasadniczej składają się:
- punkty osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej
-granice państwa, podziału administracyjnego, obrębów ewidencyjnych, działek oraz
użytków rolnych
- ogrodzenia trwałe
- budowle i budynki
- urządzenia techniczne nadziemnego i podziemnego uzbrojenia terenu
- drogi, koleje, urządzenia towarzyszące
- rzeźba terenu, sztucznie ukształtowane formy terenu
- rodzaje użytków gruntowych i pokrycie szatą roślinną
- tereny rekreacji i sportu
- pomniki, cmentarze, figury przydrożne
- opisy informacyjne związane z treścią mapy
- kontury klasyfikacji gruntów i ich oznaczenia oraz numery działek zgodnie z operatem
ewidencji gruntów.
Szczegółowy zapis treści określa instrukcja K-1.
DOKŁADNOŚĆ PIERWORYSU MAPY ZASADNICZEJ
Dokładność graficzna pierworysu mapy zależy od:
- dokładności pomiarów poszczególnych grup szczegółów sytuacyjnych stanowiących
treść mapy
- skali mapy.
Przyjmuje się że:
- błąd kartowania osnowy na pierworysie mapy zasadniczej nie maże przekroczyć 0,1
mm
- średni błąd położenia punktów sytuacyjnych I grupy dokładnościowej nie może
przekroczyć 0,3 mm w skali mapy względem najbliższych punktów osnowy geodezyjnej
- średni błąd położenia punktów pozostałych elementów treści mapy nie może
przekroczyć 0,6 mm.
METRYKA MAPY ZASADNICZEJ
Każdy arkusz mapy zasadniczej powinien mieć założoną metrykę, która jest
podstawowym dokumentem obrazującym przebieg opracowania danego arkusza. Celem
metryki mapy jest podanie informacji źródłowych o cechach założonej mapy oraz stopniu
jej aktualizacji.
Metryka mapy powinna zawierać dane;
- tytuł, godło arkusza, skalę, numer ewidencyjny
- układ współrzędnych, poziom odniesienia
- metody opracowania mapy
- data założenia mapy
- określenie obszaru opracowania
- wykonawcę mapy
- wpisy dotyczące aktualizacji mapy
NAKŁADKI TEMATYCZNE
Mapa zasadnicza zawiera podstawy zbioru informacji o terenie, na który składają się
podzbiory przedstawiające informacje dotyczące np. sytuacji, rzeźby, ewidencji gruntów
lub uzbrojenia terenu. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (1)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

kasiabasia722 napisał(a):

2021-03-18 15:39:11

chuj wam wszystkim w dupe