Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

note /search

Biochemiczne mechanizmy adaptacji organizmów żywych - Ewolucja

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Biologia
Pobrań: 504
Wyświetleń: 4865

dr hab. Marię Filek dla studentów IV roku (I roku SUM) biologii Uniwersytetu Pedagogicznego. 21-stronicowa notatka zawiera pięć wykładów obejmujących następującą tematykę: 1. Ewolucja a adaptacja do warunków środowiska (biochemiczna teoria ewolucji, mechanizmy ewolucji, adaptacja, aklimatyzacja)...

Ekonomia - zagadnienia ogólne

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Ekonomia
Pobrań: 2751
Wyświetleń: 11354

w notatce również znajdują się informacje takie jak: determinanty podaży, struktury rynkowe, przedsiębiorstwo, podejścia do pieniądza, funkcje pieniądza, bank centralny, rodzaje bezrobocia, inflacja, deflacja. Notatka zwiera wiele wykresów co ułatwia zrozumienie wymienionych zagadnień. EKONOMIA 3...

Bakterie i wirusy - informacje ogólne

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Mikrobiologia żywności
Pobrań: 2667
Wyświetleń: 5593

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: formy życiowe, występowanie, typowa średnica komórki, czas generacji - minimum, rozmnażanie płciowe. (…) …, Butyribacterium, Sporolactobacillus, Sporosarcina cechy charakterystyczne gram(+) prawie wszystkie bakterie przetrwalnikujące maja cyli...

Botanika - budowa komórki

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Biologia
Pobrań: 938
Wyświetleń: 5432

Są to notatki z zakresu botaniki z Uniwersytetu Rolniczego. Jest to część przedmiotu biologia, który wykłada dr Adam Kula na Uniwersytecie Rolniczym. Plik porusza takie zagadnienia jak: budowa komórki, funkcje aparatu Goldiego, podział kom...

Akustyka, drgania i faleelektromagnetyczne - Wysokość dźwięku

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Fizyka
Pobrań: 168
Wyświetleń: 945

Akustyka Akustyka jest to nauka o powstawaniu dźwięków i ich rozchodzeniu się w ośrodkach materialnych, zwykle w powietrzu. W szerokim sensie tego słowa dźwiękiem nazywamy wszystkie fale sprężyste, oddziałujące na nasze organy słuchu, zawarte w przedziale częstotliwości od 16 do 2Hz. Dźwięk jes...

Ciecze i ciała stałe

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Fizyka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 735

Ciecze ,ciała stałe Prawo Pascala Każdy kto choć raz próbował nurkować w wodzie odkrył, że im głębiej się schodzi pod wodę tym mocniejszy czujemy ból w uszach. Ale jeżeli będziemy znajdować się na konkretnej głębokości i będziemy poruszać s...

Dualizm korpuskularno-falowy i fizyka atomowa

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Fizyka
Pobrań: 112
Wyświetleń: 826

Dualizm korpuskularno-falowy Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne polega na wybijaniu elektronów z metalu pod wpływem światła lub promieniowania ultrafioletowego. Na podstawie różnego rodzaju doświadczeń, można wysunąć następujące wnioski: liczba elektronów e...

Elektromagnetyzm - Wzbudzanie prądu indukcyjnego

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Fizyka
Pobrań: 224
Wyświetleń: 840

Elektromagnetyzm Wzbudzanie prądu indukcyjnego Zmienne pole magnetyczne może wytworzyć w przewodniku prąd. Taki prąd nazywamy prądem indukcyjnym. Natomiast zjawisko wzbudzania prądu indukcyjnego nazywamy indukcją elektromagnety...

Elektrostatyka - Ładunek elektryczny - prawo Coulomba

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Fizyka
Pobrań: 112
Wyświetleń: 749

Elektrostatyka Błyskawice i pioruny od zawsze budziły w ludziach strach i grozę. W cywilizacjach antycznych pioruny były utożsamiane z bronią bogów, a ich moc i zagadkowość ciągnęły śmiałków do poznania tych zjawisk. Dzisiaj wiemy już całkiem sporo o prawach, które rządzą zjawiskami związanymi ...

Fizyka jądrowa - Właściwości jąder atomowych

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Fizyka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 966

Fizyka jądrowa Właściwości jąder atomowych Jądra atomowe składa się z nukleonów, tj. dwóch rodzajów cząstek: protonów i neutronów. Inna nazwa jądra atomowego to nuklid. X - pierwiastek...