Fizyka jądrowa - Właściwości jąder atomowych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 938
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fizyka jądrowa - Właściwości jąder atomowych - strona 1 Fizyka jądrowa - Właściwości jąder atomowych - strona 2 Fizyka jądrowa - Właściwości jąder atomowych - strona 3

Fragment notatki:

Fizyka jądrowa
Właściwości jąder atomowych
Jądra atomowe składa się z nukleonów, tj. dwóch rodzajów cząstek: protonów i neutronów.
Inna nazwa jądra atomowego to nuklid.
X - pierwiastek
Z - liczba atomowa (porządkowa) - liczba protonów w jądrze
A - liczba masowa - liczba protonów i neutronów w jądrze
Izotopy to jądra atomowe, które mają tyle samo protonów, a różną liczbę neutronów.
Izotopy mają takie same własności chemiczne.
Izotopy wodoru:
- prot
- deuter
- tryt
Izobary to jądra atomowe, które mają taką samą liczbę masową, a różną liczbę atomową.
Np.:
i
Izotony to jądra atomowe, które mają taką samą liczbę neutronów, a różną liczbę protonów.
Np.:
i
PROMIEŃ JĄDRA ATOMOWEGO
- promień jądra wodoru
A - liczba masowa
OBJĘTOŚĆ JĄDRA ATOMOWEGO
Objętość jądra atomowego jest wprost proporcjonalna do liczby masowej.
MASA JĄDRA ATOMOWEGO
Rzeczywista masa jądra atomowego nie jest równa sumie mas jego składników. Do
wyznaczania rzeczywistych mas jądra atomowego służy spektrometr masowy.
1
Spektrometr masowy - instrument pozwalający na precyzyjny pomiar stosunku masy do
ładunku (m/q) analizowanych substancji. Podstawowym rodzajem spektrometru masowego
jest spektrometr statycznych skrzyżowanych pól elektrycznego i magnetycznego. Każdy
spektrometr masowy składa się z pewnych niezbędnych podzespołów - układu wprowadzania
próbki, źródła jonów, analizatora jonów, detektora jonów, analizy danych - niezależnych od
typu instrumentu czy sposobu jego wykorzystania.
GĘSTOŚĆ JĄDRA ATOMOWEGO
Gęstość każdego jądra atomowego jest taka sama.
Niedobór masy. Energia wiązania
Ubytkiem masy (niedoborem) nazywamy różnicę między sumą mas składników, a
rzeczywistą masą jądra atomowego.
A - liczba masowa
Z - liczba atomowa
- masa protonu
- masa neutronu
Masę protonu i neutronu wyrażamy w atomowych jednostkach masy u:
Podczas łączenia nukleonów w jądro (lub lżejszych jąder w cięższe) pewna część masy
zamienia się na energię.
Proces ten nazywamy syntezą termojądrową, a energia, na którą zamienia się część masy energią wiązania.
Aby móc mówić o stabilności jądra atomowego, wprowadzono wielkość średniej energii
wiązania:
2
Synteza termojądrowa
Przykłady:
(+4MeV)
(+3,2MeV)
(+22,3MeV)
Aby mogło dojść do syntezy jąder atomowych musimy tym jądrom nadać olbrzymie energie,
aby mogły się do siebie zbliżyć, pokonując siłę elektrostatycznego odpychania. Taką energię
jądra atomowe mogą uzyskać w bardzo wysokiej temperaturze (rzędu kilkunastu milionów
kelwinów). W takiej temperaturze materia występuje w postaci całkowicie zjonizowanej.
Nazywamy taki stan plazmą gorącą.
SIŁY JĄDROWE
Między nukleonami w jądrze atomowym działają siły jądrowe. Siły te są siłami przyciągania,
są niezależne od ładunku i najsilniejsze ze wszystkich oddziaływań. Mają niewielki zasięg
(10-15m).
Promieniowanie naturalne
W roku 1896 francuski uczony Becquerel odkrył, że minerały zawierające uran emitują
niewidoczne dla oka promieniowanie, przenikające przez ciała nieprzezroczyste i działające
na kliszę ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz