Oddziaływanie nukleon-nukleon

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 805
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Oddziaływanie nukleon-nukleon - strona 1 Oddziaływanie nukleon-nukleon - strona 2 Oddziaływanie nukleon-nukleon - strona 3

Fragment notatki:

Oddziaływanie nukleon-nukleon Oddziaływania (grawitacyjne, elektromagnetyczne) nie pozwalają na wyjaśnienie struktury jądra  atomowego. Aby wyjaśnić co tak silnie wiąże nukleony w jądrach atomowych trzeba wprowadzić  nowe oddziaływanie. Ta siła wiążąca musi być większa niż siła odpychania elektrostatycznego  występująca pomiędzy protonami. Określamy ją mianem  siły jądrowej  lub  oddziaływania silnego . Potencjał opisujący to oddziaływanie jest o rząd wielkości większy niż energia potencjalna  elektrostatycznego odpychania proton - proton. Sytuacja ta jest pokazana na rysunku poniżej. Oddziaływanie proton - proton, proton - neutron i neutron - neutron jest identyczne (jeżeli  zaniedbamy relatywnie małe efekty odpychania elektrostatycznego) i nazywamy go  oddziaływaniem nukleon - nukleon. Masy atomowe i energie wiązań można wyznaczyć doświadczalnie w oparciu o  spektroskopię  masową  lub  bilans energii w reakcjach jądrowych . W tabeli na następnej stronie zestawione są masy atomowe i energie wiązań jąder  ∆E dla atomów  wybranych pierwiastków. Masa jest podana w  jednostkach masy atomowej  ( u ). Za wzorzec przyjmuje się 1/12 masy  atomowej węgla  6 12 C . Z A Masa ( u ) ∆ E  (MeV) ∆ E / A 0 1 n 0 1 1.0086654 --- --- 1 1 H 1 1 1.0078252 --- --- 1 2 H 1 2 2.0141022 2.22 1.11 1 3 H 1 3 3.0160500 8.47 2.83 1 2 3 -30 -20 -10 0 10 20 30 ke 2/r przyciąganie odpychanie U  ( M e V ) r (fm) 2 3 He 2 3 3.0160299 7.72 2.57 2 4 He 2 4 4.0026033 28.3 7.07 4 9 Be 4 9 9.0121858 58.0 6.45 6 12 C 6 12 12.0000000 92.2 7.68 8 16 O 8 16 15.994915 127.5 7.97 29 63 Cu 29 63 62.929594 552 8.50 50 120 Sn 50 120 119.9021 1020 8.02 74 184 W 74 184 183.9510 1476 8.02 92 238 U 92 238 238.05076 1803 7.58 W oparciu o dane zestawione w tabeli można uzyskać dalsze informacje o jądrach atomowych. Dla przykładu porównajmy masę atomu  2 4 He  z sumą mas jego składników. M ( 2 4 He ) = 4.0026033  u Całkowita masa jego składników równa jest sumie mas dwu atomów  1 1 H  i dwu neutronów tzn. 2 M ( 1 1 H ) + 2 M ( 0 1 n ) = 2·1.0078252  u  + 2·1.0086654  u  = 4.0329812  u Uwaga: zarówno w skład masy helu jak i dwu mas wodoru wchodzą masy dwu elektronów. Wynik: masa helu jest mniejsza od masy składników o wartość 0.0303779  u . Dla każdego atomu analogiczny rachunek pokazałby, że masa atomu jest mniejsza od masy jego  składników o wielkość  ∆ M  zwaną  niedoborem masy . Wynik ten jest świadectwem energii wiązania jąder jak i równoważności masy i energii.

(…)

…. Jest to
jedna z najważniejszych cech charakteryzujących jądro.
Zauważmy, że początkowo ∆E/A wzrasta ze wzrostem A, ale potem przybiera w przybliżeniu stałą
wartość około 8 MeV. Wyniki średniej energii wiązania na nukleon w funkcji liczby masowej jądra
A są pokazane na rysunku poniżej.
Gdyby każdy nukleon w jądrze przyciągał jednakowo każdy z pozostałych nukleonów to energia
wiązania na nukleon byłaby proporcjonalna do A.
Fakt…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz