Liczba masowa

Izomer - wykład z chemii

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Chemia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 574

: atomy tego samego pierwiastka różniące się liczbą masową, czyli liczbą neutronów w jądrze atomowym...

Własności i modele jąder atomowych

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Jan Marian Pluta
 • Fizyka
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1092

się więc z A nukleonów. Liczby Z i A nazywamy odpowiednio: liczbę Z - liczbą atomową, liczbę A - liczbą masową. Jądra...

Model kroplowy - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Zygmunt Gontarz
 • Chemia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 945

liczbach masowych A. 22 24 Z 26 10 E [MeV] 8 6 4 2 0 0 40 80 120 160 200 240 A 280 Rys. 3. Średnia energia...

Podstawowe definicje chemiczne

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Zygmunt Gontarz
 • Chemia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1498

przez NA, wynosi: NA Liczba masowa (A) – wartośd opisująca liczbę nukleonów (czyli protonów i neutronów) w jądrze...

Budowa atomu - liczba atomowa

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Chemia ogólna
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1204

; liczba elektronów w obojętnym atomie A – liczba masowa; określa sumaryczną ilość protonów i neutronów...

Rozwój poglądów

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1561

którego wchodzą protony i neutrony, jądro każdego atomu otacza chmura elektronowa LICZBA ATMOWOWA A LICZBA MASOWA...