Liczba masowa

note /search

Izomer - wykład z chemii

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Chemia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 623

: atomy tego samego pierwiastka różniące się liczbą masową, czyli liczbą neutronów w jądrze atomowym...

Model kroplowy - omówienie

  • Politechnika Warszawska
  • Chemia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1057

liczbach masowych A. 22 24 Z 26 10 E [MeV] 8 6 4 2 0 0 40 80 120 160 200 240 A 280 Rys. 3. Średnia energia...

Podstawowe definicje chemiczne

  • Politechnika Warszawska
  • Chemia
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1995

przez NA, wynosi: NA Liczba masowa (A) – wartośd opisująca liczbę nukleonów (czyli protonów i neutronów) w jądrze...

Budowa atomu - liczba atomowa

  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Chemia ogólna
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1330

; liczba elektronów w obojętnym atomie A – liczba masowa; określa sumaryczną ilość protonów i neutronów...

Rozwój poglądów

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1568

którego wchodzą protony i neutrony, jądro każdego atomu otacza chmura elektronowa LICZBA ATMOWOWA A LICZBA MASOWA...