Budowa atomu - liczba atomowa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1204
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Budowa atomu - liczba atomowa - strona 1 Budowa atomu - liczba atomowa - strona 2 Budowa atomu - liczba atomowa - strona 3

Fragment notatki:

A  E      Z  – liczba atomowa; numer atomu w układzie okresowym; liczba protonów w jądrze   Z     atomowym; liczba elektronów w obojętnym atomie  A  – liczba masowa; określa sumaryczną ilość protonów i neutronów w jądrze (czyli   nukleonów)  A = Z + N   numer okresu w, którym znajduje się pierwiastek  – liczba powłok elektronowych  numer grupy w, której znajduje się pierwiastek (dla głównych )   - liczba elektronów  walencyjnych, maksymalna wartościowość w związkach      CHARAKTERYSTYKA CZĄSTEK ELEMENTARNYCH    masa cząstki  ładunek cząstki  nazwa cząstki  bezwzględna(kg)  względna(u)  bezwzględny( C )  względny  (w ładunkach  elementarnych  proton  1,6  .10-27  1  1,6  . 10-19  1  neutron  1,6  .10-27  1  0  0  elektron  1/1840 mp  1/1840  1,6  . 10-19-  -1          IZOTOPY  odmiany tego samego pierwiastka różniące się  ilością neutronów ( masą )    IZOTONY  odmiany różnych pierwiastków o tej samej ilości neutronów w jądrze atomów  A1 - Z1 = A2 - Z2     IZOBARY  odmiany różnych pierwiastków o tej samej liczbie masowej     NUKLID  zbiór identycznych atomów – taka sama liczba Z  i A.  1. CZY KAŻDY NUKLID JEST IZOTOPEM ?  2.  CZY KAŻDY IZOTOP JEST NUKLIDEM ?   AD 1) NIE       FLUORU (F)  jest zbudowany tylko  z jednego   rodzaju atomów   AD 2) NIE    MEDŹ (Cu)  jest mieszaniną dwóch izotopów          IZOTOPY WODORU (HYDRONU)       1        H  PROT      1   2         H  lub  D DEUTER - 200% m 1 czyli masy 1H  1                    3        H  lub   T TRYT - 300% m1 czyli masy 1H  1            MASA ATOMOWA  określa ile razy masa danego atomu jest większa  od 1/12 masy  12C     MASA CZĄSTECZKOWA   określa ile razy masa cząsteczki jest   większa od 1/12 masy  12c (atomu węgla 12c)  to suma mas wszystkich atomów tworzących daną cząsteczkę        IZOTOPY    NIEPROMIENIOTWÓRCZE        PROMIENIOTWÓRCZE                                      PROMIENIOWANIE  SZTUCZNE        PROMIENIOWANIE NATURALNE               β-   - STRUMIEŃ e-        β+  - STRUMIEŃ POZYTONÓW e+        α  -  STRUMIEŃ JĄDER He        γ   - PROMIENIOWANIE ELEKTRO – MAGNETYCZNE  PROMIENIOTWÓRCZOŚĆ NATURALNA I SZTUCZNA    NADMIAR NEUTRONÓW       1      1       0 

(…)

… A
E
Z
Z – liczba atomowa; numer atomu w układzie okresowym; liczba protonów w jądrze
atomowym; liczba elektronów w obojętnym atomie
A – liczba masowa; określa sumaryczną ilość protonów i neutronów w jądrze (czyli
nukleonów) A = Z + N
numer okresu w, którym znajduje się pierwiastek – liczba powłok elektronowych
numer grupy w, której znajduje się pierwiastek (dla głównych ) - liczba elektronów…
….
Umowny zapis procesów jądrowych
zapis pełny
zapis uproszczony
1
2
53
54
Cr
+
D →
Mn +
n
53
54
r
0
Cr
(d,n)
Mn
1
24
25
r
podstawowe pojęcia

T½ okres połowicznego rozpadu (zaniku)
to czas po upływie, którego połowa (masy, ilości) izotopu promieniotwórczego uległa rozpadowi
( aktywność próbki również zmalała o połowę)
Prawo przesunięć
W wyniku przemiany α powstaje pierwiastek, którego
Zk =Zp - 2
Ak= Ap…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz