Podstawowe definicje chemiczne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1603
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe definicje chemiczne - strona 1 Podstawowe definicje chemiczne - strona 2

Fragment notatki:

Podstawowe definicje chemiczne
5 października 2011
16:04
(np. atomów, cząsteczek, jonów, elektronów i innych
indywiduów chemicznych, a także fotonów, w tym
ostatnim przypadku nosi nazwę ajnsztajn)
Jeden mol jest to licznośd materii układu, zawierającego liczbę cząstek równą
liczbie atomów zawartych w 12 gramach izotopu węgla 12C.
(przy założeniu, że węgiel jest w stanie
niezwiązanym chemicznie, w spoczynku,
a jego atomy nie znajdują się w stanie
wzbudzenia).
Stała Avogadra, inaczej liczba Avogadra, to liczba atomów, cząsteczek
lub innych cząstek materii zawarta w jednym molu substancji złożonej
z tychże atomów lub cząsteczek. Oznaczana przez NA, wynosi:
NA
Liczba masowa (A) – wartośd opisująca liczbę
nukleonów (czyli protonów i neutronów) w jądrze
atomu (nuklidzie) danego izotopu danego pierwiastka.
Liczba atomowa (Z) (liczba porządkowa) określa, ile
protonów znajduje się w jądrze danego atomu. Jest także
równa liczbie elektronów niezjonizowanego atomu.
Pojawia się ona w symbolicznym zapisie jądra izotopu:
Jednostka masy atomowej, j.m.a., unit [u], masa
atomu izotopu 12C.
Stosowana w fizyce i chemii do wyrażania mas atomowych i
cząsteczkowych.
Fermiony to cząstki posiadające niecałkowity spin wyrażony w jednostkach
ħ
(gdzie h jest stałą Plancka).
Możliwymi wartościami niecałkowitymi spinu są nieparzyste wielokrotności
połowy "h kreślonego".
Dla danej wartości spinu możliwymi wartościami rzutu spinu na dowolny
kierunek są:
W fizyce cząstek bozony, są cząstkami posiadającymi spin całkowity.
Większośd bozonów to cząstki złożone, jednakże 12 z nich (tak zwane
bozony cechowania) są cząstkami elementarnymi, niezłożonymi z
mniejszych cząstek (cząstki fundamentalne).
Seminarium Strona 1
W naukach biologicznych jednostka
ta zwana jest daltonem.
mniejszych cząstek (cząstki fundamentalne).
Barion, cząstka elementarna (proton, neutron lub
hiperon), zaliczana do fermionów.
W pierwotnym prostym modelu kwarkowym barion
zbudowany był z trzech kwarków, w bardziej
zaawansowanych modelach posiada trzy kwarki
walencyjne.
Izotopy – odmiany pierwiastka chemicznego różniące się liczbą
neutronów w jądrze atomu.
Izotopy tego samego pierwiastka różnią się liczbą masową (łączną
liczbą neutronów i protonów w jądrze), ale mają tę samą liczbę
atomową (liczbę protonów w jądrze).
Izobary - jądra atomowe o równej liczbie masowej A, różniące się
liczbą atomową Z. W praktyce oznacza to, że izobarami są atomy
różnych pierwiastków, mające jednak tę samą liczbę nukleonów.
Jak dotąd nie znaleziono dwóch trwałych izobarów o liczbach
atomowych różniących się o 1 (sąsiadujące w układzie okresowym
pierwiastków).
Seminarium Strona 2
Izotony, nuklidy pierwiastków, mające tę samą liczbę
neutronów (n0) w jądrze atomowym, na przykład:
• ²H i ³He,
• 13C i 14N.
Nazwa izoton jest sztuczna, powstała na wzór nazwy
izotop przez zamianę litery p na n (co kojarzy się z
treścią obu pojęd).
Pierwiastki mogą mied po kilka, a nawet
kilkanaście izotopów. Przykładowo wodór ma
trzy ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz