Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

note /search

Opracowane pytania.

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Międzynarodowe Stosunki Gosdpodarcze
Pobrań: 1897
Wyświetleń: 4088

1. Pojęcie, istota i specyfikacja MSG jako nauki ekonomicznej Międzynarodowe stosunki gospodarcze to ta część nauk ekonomicznych dotycząca teorii i praktyki międzynarodowych przepływów produktów (towarów i usług) oraz przepływów międzynarodowych czynników ( siły roboczej, kapitału i wiedzy technicz...

Zadania i problemy z chemii nieorganicznej

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Chemia ogólna
Pobrań: 945
Wyświetleń: 2051

Chemia Nieorganiczna -  Zadania i problemy  Budowa atomu, układ okresowy pierwiastków    Naturalny azot składa się z izotopów N-14; N-15, a naturalny tlen z O-16; O-17 iO-18. Ile różnych  postaci cząsteczek zawiera NO 2?  Odp. W takim przypadku każdy izotop azotu ma możliwość łączenia się z każdym ...

BARWNIKI CHLOROPLASTÓW

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Biochemia
Pobrań: 623
Wyświetleń: 2422

BARWNIKI CHLOROPLASTÓW Cel Ilościowe oznaczanie oraz niektóre własności fizykochemiczne barwników fotosyntetycznych Wstęp teoretyczny Fotosynteza Fotosynteza to złożone reakcje syntezy związków organicznych z prostych substancji nieorganicznych (CO 2 , H 2 O), odbywające się z wykorzystaniem energ...

Barwniki - ćwiczenia

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Biochemia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1449

Przygotowanie ekstraktu barwników: Materiał: zawiesina jednokomórkowych zielenic w pożywce mineralnej. Sprzęt: probówki wirówkowe, pipety, mikroperły, mikrowytrząsarka, waga, wirówka. Odczynniki: 90% alkohol metylowy Wykonanie: W 4 probówkach ...

Komórka zwierzęca

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Biochemia
Pobrań: 616
Wyświetleń: 2142

Komórka zwierzeca Kształty komórek zwierzęcach są bardziej zróżnicowane niż roślinnych: mogą być one podłużne, okrągłe, wielokątne lub drzewkowate. Ta różnorodność jest możliwa, gdyż komórki zwierzęce nie są ograniczone sztywną ścianą komórkową.Cytoplazma otoczona jest jedynie błoną, która jest ela...

Mikrobiologia i barwniki

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Biochemia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1043

Mikrobiologia Drobnoustroje, mikroorganizmy , sztuczna grupa nie mająca formalnego charakteru systematycznego, obejmująca drobne, zwykle jednokomórkowe organizmy widoczne pod mikroskopem. Należą do nich bakterie , pierwotniaki , wirusy , liczne glony , niektóre grzyby . Wiele drobnoustrojów pasoży...

Węglowodany cukry

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Biochemia
Pobrań: 1435
Wyświetleń: 3248

Węglowodany cukry Funkcje węglowodanów Węglowodany spełniają w organizmach następujące funkcje: zapasowe - podczas wieloetapowego spalania 1 g glukozy w komórkach wyzwala się 17,2 kJ energii. U roślin magazynem energii jest głównie skrobia i inulina , a u zwierząt oraz ludzi glikogen transportowa -...

Bufory - zadania z odpowiedziami

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Chemia ogólna
Pobrań: 1442
Wyświetleń: 6755

Zadania do rozdziału 7 – roztwory buforowe – z korektą z dnia 23.04.2007 Siła jonowa 1. Obliczyć siłę jonową 0,200 M roztworu KNO3. 2. Zmieszano 50,0 cm3 0,200 M CaCl2 z 150,0 cm 3 0,300 M KCl. Obliczyć siłę jonową tego roztworu.  3. W 250 cm3...

Bufory

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Chemia ogólna
Pobrań: 581
Wyświetleń: 2107

Rozdzial7Bufory.pdf z korektą z dnia 23.04.2007 Równowagi w wodnych roztworach elektrolitów. Elektrolitami   nazywamy  substancje,  które  przewodzą  prąd  jonowo.  Przewodzenie  prądu  związane  jest  z ruchem kationów i anionów w polu elektrycznym. Dla przewodnictwa jonowego (w odróżnieniu od prz...

Charakterystyka ukladu okresowego

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Chemia ogólna
Pobrań: 910
Wyświetleń: 3703

  CHARAKTERYSTYKA UKŁADU OKRESOWEGO           niemetale         skand           metale         itr                    1,IA,Ia  litowce, berylowce, metale alkaliczne  2, IIA, IIa   berylowce, me...