Zadania i problemy z chemii nieorganicznej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 861
Wyświetleń: 1876
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zadania i problemy z chemii nieorganicznej - strona 1 Zadania i problemy z chemii nieorganicznej - strona 2 Zadania i problemy z chemii nieorganicznej - strona 3

Fragment notatki:

Chemia Nieorganiczna -  Zadania i problemy  Budowa atomu, układ okresowy pierwiastków    Naturalny azot składa się z izotopów N-14; N-15, a naturalny tlen z O-16; O-17 iO-18. Ile różnych  postaci cząsteczek zawiera NO 2?  Odp. W takim przypadku każdy izotop azotu ma możliwość łączenia się z każdym izotopem tlenu.  Można wyróżnić następujące kombinacje:  N-14+O-16+O-16;  N-14+O-16+O-17;  N-14+O-16+O-18;  N-14+O-17+O17;  N-14+O-17+O18;  N-14+O-18+O18.  Dokładnie ta sama kombinacja w przypadku izotopu N-15 da w sumie 12 różnych tlenków  azotu(IV) Obliczyć masę atomową pierwiastka stanowiącego mieszaninę dwóch izotopów o liczbach  masowych 69 (60,2%) i 71 (39,8%). Odszukać te n Pierwiastek w  układzie okresowym.  Odp. Masa atomowa j est średnią ważoną mas jego izotopów. Średnia ważona, w przeciwieństwie do  średniej matematycznej uwzględnia ilości poszczególnych izotopów. Np. gdy mamy 2 kulki, jedna  waży 1g, a druga 2g, to średnia masa wynosi 1,5g. Ale gdy jest 10 kulek, każda o masie 1g i 20  kulek, każda o masie 2g, to średnia masa kulki wynosi (10x1+20x2)/30=1,67g i jest to średnia  ważona. Z definicji procenta: stężenie procentowe określa jaka ilość substancji przypada na 100g całości  (pro cent - na 100). Czyli roztwór x% oznacza, że w 100g roztworu znajduje się x g substancji. Na  100 atomów przypada 60,2 atomu o masie 69, oraz 39,8 atomu o masie 71. Średnia ważona, czyli  masa atomowa   . W układzie okresowym znajdujemy, że  pierwiastkiem o masie atomowej 69,8u jest gal (Ga).  Zadanie 1 Które pierwiastki tworzą wodorki typu EH 3, a ich atomy mają trzy powłoki?  Odp.  Bardzo użyteczną informację na temat wartościowości pierwiastków można wywnioskować z ich  położenia w układzie okresowym pierwiastków. Istnieje pojęcie maksymalnej wartościowości  względem tlenu, oraz wartościowości względem wodru. Ta ostatnia wartościowość nosi też nazwę  wiązalności normalnej (pojęcie bardzo użyteczne w chemii organicznej).  Wartościowość względem tlenu w układzie okresowym równa jest nr grupy, dla grup od 1 do 7 oraz dla grup  od 12 do 17 równa jest nr grupy pomniejszonej o 10.  Wartościowość względem wodoru oznacza ilość elektronów jaką atom musi oddać/pobrać by atom uzyskał  konfiguracje najbliższego gazu szlachetnego. Chociaż pojęcia te tyczą się pierwiastków grup głównych, to  pojęcie maksymalnej wartościowości względem tlenu sprawdza się również dla pierwiastków grup  pobocznych: nr grupy 1 IA 2 IIA 13 IIIA 14 IVA 15 VA 16 VIA 17 VIIA maks. wartościowość względem tlenu ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz