Węglowodany cukry

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1295
Wyświetleń: 2856
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Węglowodany cukry - strona 1

Fragment notatki:

Węglowodany cukry Funkcje węglowodanów Węglowodany spełniają w organizmach następujące funkcje: zapasowe - podczas wieloetapowego spalania 1 g glukozy w komórkach wyzwala się 17,2 kJ energii. U roślin magazynem energii jest głównie skrobia i inulina , a u zwierząt oraz ludzi glikogen transportowa - u roślin transportową formą cukru jest sacharoza , a u zwierząt oraz ludzi glukoza budulcowa (celuloza, hemiceluloza ) wchodzą w skład DNA i RNA , stanowią modyfikację niektórych białek. hamują krzepnięcie krwi - heparyna są materiałem energetycznym (fruktoza) i odżywczym (maltoza, laktoza , rafinoza Węglowodany (cukrowce, sacharydy) - organiczne związki chemiczne składające się z atomów węgla , wodoru i t lenu . Są to związki zawierające jednocześnie liczne grupy hydroksylowe , karbonylow e oraz czasami mostki półacetalowe . Ogólnym wzorem sumarycznym węglowodanów jest C n H 2n O n lub C n (H 2 O) n (znane są jednak węglowodany niespełniające tego wzoru, np. deoksyryboza ). Ze względu na liczbę jednostek cukrowych w cząsteczce, węglowodany dzielą się na: cukry proste , inaczej mono sacharydy (jednocukry) dwucukry , inaczej disacharydy trójcukry , inaczej trisacharydy penta-, heksa-, hepta- itd. sacharydy: oligosacharydy wielocukry czyli polisacharydy . SACHARYDY, węglowodany, cukry, wielohydroksylowe aldehydy i ketony oraz ich pochodne; bardzo rozpowszechnione zarówno w organizmach roślinnych (ok. 80% suchej masy), jak i zwierzęcych (ok. 2% suchej masy); spełniają w organizmie wiele funkcji, m.in. są substancjami zapasowymi (skrobia, glikogen), strukturalnymi (celuloza, chityna); rozróżnia się monosacharydy oraz oligosacharydy i polisacharydy. Enancjomery, antymery, izomery zwierciadlane, dawniej zwane antypodami optycznymi , obiekty występujące w dwóch postaciach, które są odbiciami lustrzanymi, nie nakładalnymi na siebie. Enancjomerami mogą być kryształy (np. odmiana β kwarcu) lub cząsteczki stereoizomerów (np. kwas D-winowy i kwas L-winowy). Skręcają one płaszczyznę polaryzacji o ten sam kąt, lecz w przeciwnych kierunkach (odmiany lewoskrętne oznaczane są symbolem (-), prawoskrętne (+)). EPIMERY związki optyczne czynne różniące się konfiguracją przy jednym tylko atomie węgla
Acetale ( łac. acetum - ocet ) to klasa związków organicznych otrzymywanych w wyniku działania alkoholi na aldehydy . W wyniku przyłączenia do aldehydu jednej cząsteczki alkoholu powstają półacetale , natomiast w wyniku przyłączenia dwóch cząsteczek alkoholu powstają acetale. Acetale są związkami nietrwałymi i łatwo ulegają rozkładowi do substratów, szczególnie w środowisku kwaśnym. W środowisku zasadowym są trwałe.

(…)

… o temperaturze wrzenia 103-104°C, temperatura krzepnięcia -100°C i ma własności usypiające oraz narkotyczne. Znaczne stężenie par acetalu może porazić drogi oddechowe. Wdychane pary drażnią śluzówkę dróg oddechowych i oskrzeli.Acetale znajdują zastosowanie w przemyśle kosmetycznym, a szczególnie perfumeryjnym, prowadzone są próby zastosowania acetali gliceryny jako środków obniżających temperaturę zablokowania…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz