Mikrobiologia i barwniki

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1008
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mikrobiologia i barwniki - strona 1 Mikrobiologia i barwniki - strona 2 Mikrobiologia i barwniki - strona 3

Fragment notatki:

Mikrobiologia
Drobnoustroje, mikroorganizmy , sztuczna grupa nie mająca formalnego charakteru systematycznego, obejmująca drobne, zwykle jednokomórkowe organizmy widoczne pod mikroskopem. Należą do nich bakterie , pierwotniaki , wirusy , liczne glony , niektóre grzyby . Wiele drobnoustrojów pasożytuje w innych organizmach, w tym u człowieka, wywołując choroby zakaźne. Drobnoustroje chorobotwórcze nazywamy zarazkami. Liczne drobnoustroje są niezbędnymi symbiontami organizmów wyższych (np. mikroflora jelitowa i symbiotyczne orzęski pomagają zwierzętom trawić błonnik roślinny ). Drobnoustroje są też zasadniczą grupą reducentów w ekosystemach. Tradycyjnie, zaliczano poszczególne drobnoustroje do królestwa roślin ( bakterie , glony , mikroskopijne grzyby ) lub zwierząt (cudzożywne formy ruchliwe). W takim ujęciu drobnoustroje roślinne zaliczane były do gromad Protophyta (z greckiego pierwotne rośliny) i Thallophyta (z greckiego plechowce ), reprezentują najniższe jednokomórkowe rośliny. Jednokomórkowce „zwierzęce” natomiast zaliczano do gromady Protozoa (z greckiego pierwotne zwierzęta), czyli pierwotniaków .Obecnie mikroorganizmy dzieli się na prokariotyczne bakterie ( Eubacteria ), cyjanobakterie (sinice, Cyanobacteria ) i archebakterie ( Archaea ), oraz eukariotyczne protisty ( Protista lub Protoctista ), obejmujące dawne pierwotniaki i jednokomórkowe rośliny, niekiedy także najprostsze grzyby. Na pograniczu świata ożywionego umieszcza się Microtatobiotes podzielone na 2 rzędy: riketsje ( Rickettsiales ) i wirusy ( Virales ). Nie są zdolne do samodzielnego pro wadzenia procesów przemiany materii i wskutek tego mogą się rozmnażać tylko w ścisłym związku z komórkami ustrojów wyższych, wykorzystując ich metabolizm. Są więc ścisłymi pasożytami.Poszczególne grupy drobnoustrojów są odleglej spokrewnione między sobą niż wszystkie współczesne rośliny czy zwierzęta i niektórzy badacze są skłonni zaliczać je do kilkudziesięciu królestw.Klasyfikacja systematyczna drobnoustrojów opiera się na cechach morfologicznych i fizjologicznych, na strukturze antygenowej, a u drobnoustrojów chorobotwórczych także na wykazaniu zdolności do wywoływania chorób u ludzi i zwierząt. Podział bakterii chorobotwórczych opiera się np. na (zależnej od obecności grubej otoczki glikoproteidowej) zdolności wybarwiania odczynnikiem Grama (bakterie Gram-ujemne Gracilicutes i Gram-dodatnie Firmicutes ). Mikoplazmy nie mają ściany komórkowej. Cecha p rocaryota eucaryota Jądro komórkowe nie ma jest Materiał genetyczny genofor: mały, kolisty dużo i duży, liniowy upakowane w jądrze w chromosomy z udziałem wielu białek Białka histonowe nie ma są

(…)

… chlorofilu ma wiec budowę polarną: *część hydrofilowa (porfiryna) *część lipofilowa (fitol) podstawniki są przyczyną różnic między odmianami chlorofilu: chlorofil a ma przy drugim pierścieniu pirolowym grupę CH3 a chlorofil b -CHO. c)atom magnezu: zajmuje centralną pozycje w układzie porfirynowym, wiążąc się z atomami azotu. KAROTENOIDY: zalicza sie tu karoteny i ksantofile. Są one syntetyzowane bez udziału światła. Pochłaniają one promieniowanie niebieskofioletowe i przekazują energię chlorofilowi a (głowny barwnik fotosyntezy). Ponadto chronią one chlorofil przed fotooksydacją na skutek nadmiernego oświetlenia. A) karoteny: pomarańczowoczerwone barwnik izbudowane z węgla i wodoru. Podstawową jednostką strtukturalną jest izopren. Cząsteczka karotenu składa się z 8 reszt izoprenowych tworzących łańcuch…
… substancji. Reakcję ogólną tego procesu można przedstawić równaniem: Barwniki fotosyntetyczne (asymilacyjne) - barwne związki chemiczne odgrywające kluczową rolę w procesie fotosyntezy. Wyróżnia się trzy główne grupy barwników fotosyntetycznych: chlorofile, karotenoidy i fikobiliny.
chlorofil
chlorofil: w skład cząsteczki chlorofilu wchodzą: a)cztery pierścienie pirolowe połaczone razem mostkami metinowymi…
…, wysoką temperaturę w sterylizatorach (sterylizacja) i autoklawach, promienie nadfioletowe lampy kwarcowej (sale operacyjne, sale chorych), promieniowanie jonizujące.
Pasteryzacja, wprowadzona przez L. Pasteura metoda przerywania bądź zahamowania działalności drobnoustrojów lub enzymów wywołujących niepożądane i szkodliwe zmiany w wielu produktach spożywczych.Pasteryzacja polega na krótkotrwałym…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz