Komórka zwierzęca

Nasza ocena:

5
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1995
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Komórka zwierzęca - strona 1 Komórka zwierzęca - strona 2 Komórka zwierzęca - strona 3

Fragment notatki:

Komórka zwierzeca Kształty komórek zwierzęcach są bardziej zróżnicowane niż roślinnych: mogą być one podłużne, okrągłe, wielokątne lub drzewkowate. Ta różnorodność jest możliwa, gdyż komórki zwierzęce nie są ograniczone sztywną ścianą komórkową.Cytoplazma otoczona jest jedynie błoną, która jest elastyczna i może łatwo zmieniać kształt.Wewnątrz komórki w cytoplażmie znajdują się organelle komórkowe tj. jądro komórkowe, mitochondria,liczne drobne wakuole i inne. Błona komórkowa jest składnikiem każdej żywej komórki. Cechy charakterystyczne błony komórkowej można odnieść do większości błon biologicznych. Do najistotniejszych należałoby zaliczyć: wysoką przepuszczalnością dla wody; związki niejonowe przec hodzą przez nią tym lepiej im łatwiej są rozpuszczalne w tłuszczach; opór elektryczny jest duży, ma to istotne znaczenie dla przewodnictwa elektrycznego bodźców; żywa błona komórkowa jest spolaryzowana, szczególnie dobrze jest to widoczne w komórkach zwi erzęcych ponieważ nie posiadają ściany komórkowej; wyizolowane błony ulegają lizie (rozkładowi) w obecności enzymów lipolitycznych i proteolitycznych (rozkładają białka).    Aktualnie budowę plazmalemy wyjaśnia model płynnej mozaiki. Każda błona biologicz na zawiera dwa podstawowe składniki strukturalne: półpłynny podwójny zrąb tworzony przez dwie warstwy lipidów, których polarne „głowy" zwrócone są na zewnątrz w stronę środowiska wodnego, natomiast węglowodorowe łańcuchy kwasów tłuszczowych skierowane są do wewnątrz;  mozaikowato rozmieszczone na i w zrębie różnego rodzaju białka, z których większość zdolna jest dynamicznych przemieszczeń w obrębie błony; w komórkach zwierzęcych na powierzchni plazmalemy występuje cieniutka, jednorodna warstewka zbudowan a z mieszaniny węglowodorów reszt glikoproteidów i glikolipidów, których części zasadnicze wbudowane są w zrąb lipidowy - nazwano ją glikokaliksem. Aparaty Golgiego są powszechnym składnikiem komórek eu kariotycznych. Ich specyficzną cechą jest to, iż posiadają zdolność do redukcji azotanu (V) srebra (I). cecha ta umożliwiła ich odkrycie. Dokonał tego pan Camillo Golgi 1891 roku. U organizmów tzw. niższych (u bezkręgowców, a także glonów) struktura ta wys tępuje w postaci pojedynczych, silnie spłaszczonych pęcherzyków, wygiętych w charakterystyczny sposób - diktiosomów. U wyższych budowa diktiosomów jest bardziej złożona . zwykle jest to 4 do 8 woreczków ułożonych w stos, koło którego rozmieszczone są mniej sze lub większe pęcherzyki i kanaliki. Zwykle są rozrzucone w cytoplazmie. Organella te nie występują w komórkach prokariotycznych. Ich liczba w komórce jest różna. U glonów jest ich zaledwie kilka, natomiast u okrytonasiennych może dochodzić do kilkuset.

(…)

… średnio 50 000 par zasad i zachowuje się jak zamknięta kolista cząsteczka DNA, dzięki temu jest bardziej stabilna i mniej narażona na ataki egzonukleaz. Komórka roślinna
Dwaj niemieccy uczeni botanik Mattias Schleiden oraz zoolog Theodor Schwann w 1839 r., jako pierwsi wykazali, że zarówno rośliny jak i zwierzęta są zbudowane z komórek i że komórka jest  podstawową jednostką budulcową organizmów żywych…
… prokariotyczne, tyle, że fotosyntezujące. Posiadają one: własne DNA w postaci "nagiej", kolistej cząsteczki; rybosomy; system lamelarny przypomina ogólnie te spotykane u Procaruyota; tylko jeden typ polimerazy DNA; mRNA plastydowy jest policistronowy; sposób organizacji tzw. fotosystemów jest podobny doprokariotycznego. Nasuwa się przy tym następujący wniosek: chloroplasty podobnie jak mitochondria…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz