Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - strona 2

note /search

Hydroliza - Zadania z odpowiedziami

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Chemia ogólna
Pobrań: 301
Wyświetleń: 3192

Zadania do rozdziału 7 – hydroliza– z korektą z dnia 23.04.2007 1. Obliczyć pH i stopień hydrolizy 0,200 M roztworu NH4NO3. 2. Obliczyć stężenie amoniaku w roztworze NH4Cl o sile jonowej 0,0500 M. 3. Zmieszano  50,0 cm3  0,300 M  roztworu  amoniaku  z  100 cm3  0,150 M  roztworu  kwasu  jodowodorow...

Iloczyn rozpuszczalności - zadania z odpowiedziami

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Chemia ogólna
Pobrań: 840
Wyświetleń: 13027

16. ILOCZYN ROZPUSZCZALNOŚCI 16. Iloczyn rozpuszczalności 16.1.    Jakie jest stężenie molowe poszczególnych jonów w nasyconym roztworze węglanu  wapnia, jeśli jego iloczyn r...

Kompleksometria - zadania z odpowiedziami

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Chemia ogólna
Pobrań: 343
Wyświetleń: 5124

7. KOMPLEKSOMETRIA 7. Kompleksometria 7.1.    Oblicz   ile   gramów   krystalicznego   wersenianu   dwusodowego   należy   odważyć   aby  przygotować 250 cm3 roztworu o stężeniu 0,0250 mol·dm− 3 ? Odp. 2,3266 g 7.2.    1,4578 g krystalicznego wersenianu dwusodowego rozpuszczono w wodzie w kolbie  m...

Stężenia molowe - zadania z odpowiedziami

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Chemia ogólna
Pobrań: 532
Wyświetleń: 4368

3. STĘŻENIA MOLOWE 3. Stężenia molowe 3.1.    W  5,0  kg  wody  rozpuszczono  100  g  wodorotlenku  sodu.  Zakładając,  że  objętość  końcowego roztworu wyniesie 5 dm3, oblicz j...

Moment dipolowy

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Chemia ogólna
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1547

1. Moment Dipolowy W cząsteczce homojądrowej (zbudowanej z dwóch identycznych atomów), każdy z atomów z  jednakową siłą przyciąga elektrony wiążące. Dzięki temu „środek ciężkości” elektronów pokrywa  się ze „środkiem ciężkości” jąder atomowych. Inaczej przedstawia się to w cząsteczkach  heterojądro...

OGNIWA GALWANICZNE

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Chemia ogólna
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1351

OGNIWA GALWANICZNE    Ogniwo galwaniczne jest to urządzenie zamieniające bezpośrednio energię chemiczną  na  energię  elektryczną  prądu  stałego.  Proces  ten  następuje  w  wyniku  reakcji  elektrochemicznych (tzn. reakcji chemicznych...

Ph i elektrolity - zadania z dpowiedziami

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Chemia ogólna
Pobrań: 469
Wyświetleń: 4998

6. pH i ELEKTROLITY 6. pH i elektrolity 6.1.    Oblicz pH roztworu zawierającego 0,365 g HCl w 1,0 dm3 roztworu. Odp  2,00 6.2.    Oblicz pH 0,0050 molowego roztworu wodorotlenku baru ( α = 1,00). Odp. 12,00 6.3.    Oblicz pH roztworu pewnego kwasu, w którym stężenie jonów wodorowych wynosi  4,6 ·1...

Pierwiastki bloku d

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Chemia ogólna
Pobrań: 3507
Wyświetleń: 4550

Pierwiastki bloku d    Chrom:  Reaktywność metalu: chrom ma ujemny potencjał standardowy ale łatwo ulega pasywacji w stężonych kwasach  utleniających.  Inaczej reaguje z kwasem solnym lub tlenowymi rozcieńczonymi:   •  bez dostępu tlenu – daje s...

Pierwiastki bloku p

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Chemia ogólna
Pobrań: 2170
Wyświetleń: 4466

Pierwiastki bloku p    Glinowce: najważniejsze pojęcia to:  Aluminotermia  Metoda redukcji, w której reduktorem jest glin.   Stosowana do otrzymywania metali ciężkich i szlachetnych (reakcja biegnie zgodnie z ruchem   wskazówek zegara, jej kierunek wyznaczamy na osi potencjałów standardowych)    Am...