Kompleksometria - zadania z odpowiedziami

Nasza ocena:

5
Pobrań: 679
Wyświetleń: 5691
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kompleksometria - zadania z odpowiedziami - strona 1 Kompleksometria - zadania z odpowiedziami - strona 2 Kompleksometria - zadania z odpowiedziami - strona 3

Fragment notatki:

7. KOMPLEKSOMETRIA 7. Kompleksometria 7.1.    Oblicz   ile   gramów   krystalicznego   wersenianu   dwusodowego   należy   odważyć   aby  przygotować 250 cm3 roztworu o stężeniu 0,0250 mol·dm− 3 ? Odp. 2,3266 g 7.2.    1,4578 g krystalicznego wersenianu dwusodowego rozpuszczono w wodzie w kolbie  miarowej na 200 cm3. Oblicz stężenie molowe otrzymanego roztworu. Odp. 0,0196 mol·dm− 3 7.3.    Na zmiareczkowanie 25 cm3 roztworu chlorku magnezu pobranego z kolby miarowej  na   250   cm3  zużyto   32,5   cm3  roztworu   wersenianu   dwusodowego   o   stężeniu   0,02446 mol·dm− 3. Oblicz stężenie molowe MgCl2 oraz masę Mg2+ w kolbie. Odp. 0,03180 mol·dm− 3; 0,1933 g 7.4.  1,8750 gramów wersenianu dwusodowego rozpuszczono w wodzie w kolbie miarowej  na 200 cm3. Na zmiareczkowanie 20 cm3 roztworu chlorku wapnia zużyto 16,0 cm3 tak  przygotowanego   roztworu   EDTA.   Oblicz   masę   jonów   wapniowych   w   500   cm3  roztworu CaCl2 . Odp. 0,4038 g 7.5.    Oblicz ile gramów wersenianu dwusodowego należy rozpuścić w kolbie miarowej na  200   cm3,   aby   na   zmiareczkowanie   25   cm3    0,0280   molowego   roztworu   azotanu  magnezu zużywać dokładnie 20,0 cm3 tego roztworu EDTA. Odp. 2,6057 g 7.6.   Ile   procent   Cu   zawierała   analizowana   próbka,   jeżeli   po   rozpuszczeniu   naważki   0,7585   gramów   i   zamaskowaniu   innych   składników   na   kompleksometryczne  zmiareczkowanie miedzi zużyto 28,9 cm3 0,00934 molowego roztworu EDTA ?   Odp. 2,26 % 7.7.    20 cm3 mianowanego 0,1000 molowego roztworu chlorku wapnia zmiareczkowano za  pomocą 18,5 cm3 roztworu EDTA. Oblicz stężenie molowe roztworu wersenianu oraz  jego masę którą użyto do sporządzenia 0,500 dm3 roztworu. Odp. 0,1081 mol·dm− 3; 20,1196 g 39        ZADANIA Z CHEMII 7.8.   1,8765 g wersenianu dwusodowego rozpuszczono w wodzie w kolbie miarowej na  250   cm3.   Na   zmiareczkowanie   20   cm3  roztworu   CaCl2  zużyto   15,2   cm3  tak  przygotowanego roztworu  EDTA. Oblicz  masę  Ca2+  w  500 cm3  roztworu chlorku  wapnia. Odp. 0,3071 g 7.9.    Na zmiareczkowanie 20 cm3  roztworu MgCl2  o stężeniu 0,0800 mol·dm− 3  zużyto   25,0 cm3 roztworu EDTA, pobranego z kolby na 500 cm3. Oblicz ile gramów EDTA  odważono przygotowując roztwór w tej kolbie. Odp. 11,9117 g 7.10.   Naważkę   0,1562   g   zanieczyszczonego   wersenianu   dwusodowego   rozpuszczono   w wodzie i zmiareczkowano kompleksometrycznie wobec czerni eriochromowej T 

(…)

… po 20 cm3 i miareczkowano je, wobec mureksydu, roztworem EDTA
o stężeniu 0,0125 mol·dm−3, zużywając go średnio 15,8 cm3.
Odp. 2,77o
7.20.
Oblicz twardość wody, w stopniach milimolowych, jeżeli do zmiareczkowania jej
200 cm3, wobec czerni eriochromowej T, zużyto 25,0 cm3 roztworu EDTA o stężeniu
0,0125 mol·dm−3, zaś do zmiareczkowania tej samej objętości wody wobec
mureksydu, zużyto 15,0 cm3 roztworu…
… rozpuścić w wodzie
w kolbie miarowej na 500 cm3, aby na zmiareczkowanie 100 cm3 wody o twardości
15o n (niemieckich) zużywać dokładnie 40,0 cm3 tego roztworu EDTA.
Odp. 1,2446 g
7.19. Oblicz twardość wody (w stopniach niemieckich), jeżeli do analizy pobrano 2,0 dm3
wody, a następnie odparowano ją uzyskując próbkę o objętości 100 cm 3. Do oznaczeń
pobierano po 20 cm3 i miareczkowano je, wobec mureksydu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz