ph i elektrolity - zadania z dpowiedziami

Nasza ocena:

5
Pobrań: 826
Wyświetleń: 5068
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
ph i elektrolity - zadania z dpowiedziami - strona 1 ph i elektrolity - zadania z dpowiedziami - strona 2 ph i elektrolity - zadania z dpowiedziami - strona 3

Fragment notatki:

6. pH i ELEKTROLITY 6. pH i elektrolity 6.1.    Oblicz pH roztworu zawierającego 0,365 g HCl w 1,0 dm3 roztworu. Odp  2,00 6.2.    Oblicz pH 0,0050 molowego roztworu wodorotlenku baru ( α = 1,00). Odp. 12,00 6.3.    Oblicz pH roztworu pewnego kwasu, w którym stężenie jonów wodorowych wynosi  4,6 ·10− 4 mol·dm−3. Odp. 3,34 6.4.  Oblicz pH  0,0175 molowego roztworu HCl. Odp. 1,76 6.5.    Oblicz pH roztworu H2SO4 ( α = 1,00) o stężeniu 0,004 mol·dm−3. Odp. 2,10 6.6.   Oblicz stężenie molowe kationów wodorowych (hydroniowych) w roztworze, jeżeli  jego pH wynosi 2,65. Odp. 2,24·10–3  mol·dm− 3 6.7.    pH roztworu kwasu siarkowego wynosi 1,23. Jakie jest stężenie molowe tego kwasu ? Odp. 0,029 mol·dm− 3 6.8.   Oblicz pH roztworu KOH o stężeniu 0,0867 mol·dm− 3. Odp. 12,94 6.9.    Jakie jest stężenie molowe roztworu NaOH o pH = 12,25 ? Odp. 0,018 mol·dm− 3 31        ZADANIA Z CHEMII 6.10.   pH roztworu KOH wynosi 12,72. Oblicz stężenie molowe tej  zasady. Odp. 0,052 mol·dm− 3 6.11.   Oblicz pH 0,05 molowego roztworu HNO2, wiedząc, że jest on zdysocjowany w 2 %. Odp. 3,00 6.12. Oblicz,   ile   jonów   OH  znajduje   się   w   25   cm3  roztworu   amoniaku   o   stężeniu  0,020 mol·dm− 3, którego stopień dysocjacji   α = 0,010. Odp. 3,01·1018 6.13.   W jakiej objętości roztworu KOH o stężeniu 0,100 mol·dm− 3   znajduje się tyle samo  jonów   OHco   w   0,50   dm3  roztworu   amoniaku   o   stężeniu   0,050   mol·dm− 3  zdysocjowanego w 4 % ? Odp. 10,0 cm3  6.14.   Oblicz stężenie molowe roztworu amoniaku o pH = 11,00, jeśli wiadomo, że jest on  zdysocjowany w 8,0 %. Odp. 0,0125 mol·dm− 3 6.15. Stopień   dysocjacji   0,10   molowego   roztworu   kwasu   mrówkowego   wynosi   0,065.  Oblicz stężenie kationów wodorowych i niezdysocjowanych cząsteczek HCOOH. Odp. 6,5·10–3 mol·dm− 3; 0,094 mol·dm−3 6.16. Podczas   rozpuszczania   0,025   mola   kwasu   octowego   w   wodzie   15   %   wszystkich  cząsteczek kwasu rozpadło się na jony. Oblicz liczbę anionów octanowych w tym  roztworze. Odp. 2,26·1021  6.17. Stopień   dysocjacji   1,00   molowego   roztworu   kwasu   propionowego   wynosi   0,8   %.  Oblicz ile moli jonów H+ znajduje się w 100 cm3 tego roztworu. Odp. 8,0·10–4 6.18. Wodny   roztwór   kwasu   o   wzorze   HA   zawiera   0,50   mola   jonów   H+  i   2,00   mola  niezdysocjowanych cząsteczek HA. Oblicz stopień dysocjacji tego kwasu.

(…)

… stężenie jonów wodorowych oraz pH w roztworze słabego kwasu, którego stała
dysocjacji wynosi 1,0·10−10, zaś stężenie 2,00·10−4 mol·dm−3.
Odp. 1,41·10–7; 6,85
6.52.
Stopień dysocjacji fenoloftaleiny (wskaźnik typu HInd którego pKa = 9,60) wynosi
w roztworze zasadowym 18 %. Jakie jest pH tego roztworu ?
Odp. 8,86
6.53.
Wiedząc, że Ka dla CH3COOH wynosi 1,80·10−5 oblicz jakie powinno być stężenie
molowe…
….
Odp. 1,07 %, 1,15·10–5
6.51. Oblicz stężenie jonów wodorowych oraz pH w roztworze słabego kwasu, którego stała
dysocjacji wynosi 1,0·10−10, zaś stężenie 2,00·10−4 mol·dm−3.
Odp. 1,41·10–7; 6,85
6.52. Stopień dysocjacji fenoloftaleiny (wskaźnik typu HInd którego pKa = 9,60) wynosi
w roztworze zasadowym 18 %. Jakie jest pH tego roztworu ?
Odp. 8,86
6.53. Wiedząc, że Ka dla CH3COOH wynosi 1,80·10−5…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz