Przeliczania stężęń - zadania z odpowiedziami

Nasza ocena:

5
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2506
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przeliczania stężęń - zadania z odpowiedziami - strona 1 Przeliczania stężęń - zadania z odpowiedziami - strona 2 Przeliczania stężęń - zadania z odpowiedziami - strona 3

Fragment notatki:

4. PRZELICZANIE STĘŻEŃ 4. Przeliczanie stężeń 4.1.    125   g   20,0   %   roztworu   NaCl   rozcieńczono   wodą   do   objętości   500   cm3.   Oblicz  stężenie molowe tak sporządzonego roztworu. Odp. 0,8556 mol·dm− 3 4.2.    Jakie jest stężenie molowe roztworu NaCl o mianie 0,005844 g·cm− 3 ? Odp. 0,100 mol·dm− 3 4.3.    10 % roztwór KOH o masie 112 g rozcieńczono wodą do objętości 2,0 dm3. Oblicz  miano i stężenie molowe końcowego roztworu. Odp. 5,59·10–3g·cm− 3; 0,0998 mol·dm−3 4.4.  Oblicz ile gramów  8,0 % roztworu kwasu azotowego należy rozcieńczyć wodą, aby  przygotować 500 cm3 roztworu o stężeniu 0,25 mol·dm− 3 ? Odp. 98,47 g 4.5.    Oblicz stężenie procentowe roztworu H2SO4, wiedząc, że po rozcieńczeniu wodą   50,0 g tego roztworu uzyskano 250 cm3 roztworu o stężeniu 0,20 mol·dm− 3. Odp. 9,81 % 4.6.   96,0 g czystego kwasu octowego rozcieńczono wodą do objętości 0,50 dm3. Oblicz  stężenie molowe i miano otrzymanego roztworu. Odp. 3,1968 mol·dm− 3; 0,192 g·cm−3 4.7.    Do 20 cm3  40 %   roztworu NaOH o gęstości 1,44 g·cm− 3 dodano wodę uzyskując  1 dm3 roztworu. Oblicz stężenie molowe otrzymanego roztworu. Odp. 0,2880 mol·dm− 3 4.8.    Oblicz stężenie molowe roztworu sporządzonego przez zmieszanie 100 cm3  40,8 %  roztworu HNO3 o gęstości 1,25 g·cm− 3 z 1,40 dm3 wody destylowanej. Odp. 0,5395 mol·dm− 3 21        ZADANIA Z CHEMII 4.9.    Jakie jest stężenie molowe 35,0 % kwasu solnego o gęstości 1,175 g·cm− 3 ? Odp. 11,2795 mol·dm− 3 4.10.   Oblicz miano oraz stężenie molowe 36,7 % roztworu kwasu siarkowego o gęstości   1,30 g·cm− 3. Odp. 0,4771 g·cm− 3; 4,8739 mol·dm−3 4.11.   Oblicz stężenie procentowe roztworu wodorotlenku potasu o gęstości 1,13 g·cm− 3  i stężeniu 2,825 mol·dm− 3. Odp. 14,03 % 4.12. Roztwór kwasu siarkowego o stężeniu 16,50 mol·dm− 3 ma gęstość 1,81 g·cm−3. Jakie  jest stężenie procentowe i miano tego roztworu ? Odp. 89,42 %; 1,6185 g·cm− 3 4.13.   Oblicz   stężenie   procentowe   roztworu   glukozy,   którego   stężenie   molalne   wynosi   3,00 mol·kg− 1. Odp. 35,09 % 4.14.   Jakie jest stężenie molalne 15 % roztworu fruktozy ? Odp. 0,9794 mol·kg–1 4.15. Stężenie molalne wodnego roztworu sacharozy wynosi 4,0 mol·kg–1  wody. Oblicz  stężenie procentowe tego roztworu.  Odp. 57,79 % 4.16. Oblicz ile cm3  36,0 % kwasu solnego o gęstości 1,18 g·cm− 3  należy rozcieńczyć  wodą, aby przygotować 5 dm3 roztworu o stężeniu 0,15 mol·dm−

(…)

… 500 cm3 roztworu o stężeniu 0,100 mol·dm−3 ?
Odp. 22,94 cm3
4.27.
W 50 cm3 20,0 % roztworu NaOH o gęstości 1,22 g·cm−3 rozpuszczono 4,0 g
wodorotlenku sodu, otrzymując roztwór o gęstości 1,23 g·cm−3. Oblicz jego stężenia:
a. procentowe, b. molowe, c. molalne, d. ułamek molowy, e. miano roztworu
Odp. 24,92 %; 7,6638 mol·dm−3; 8,2992 mol·kg–1, 0,1300; 0,3065 g·cm−3
4.28.
Ile cm3 glikolu etylenowego (d…
… g·cm−3 ?
Odp. 2,79 %, 0,2895 mol·dm−3
4.24. Zmieszano 250 cm3 16 % roztworu kwasu azotowego o gęstości 1,09 g·cm−3 ze 150
cm3 tego samego kwasu o stężeniu 35 % i gęstości 1,22 g·cm−3. Jakie jest stężenie
molowe i procentowe powstałego roztworu, jeśli jego gęstość wynosi 1,14 g·cm−3 ?
Odp. 23,63 %, 4,2807 mol·dm−3
4.25. Oblicz masę molową substancji wiedząc, że jej 50,0 % roztwór o gęstości
1,31 g·cm−3 ma stężenie 10,40 mol·dm−3.
Odp. 62,98 g·mol−1
4.26. Ile cm3 zasady sodowej o stężeniu 8,0 % i gęstości 1,09 g·cm−3 należy zużyć w celu
przygotowania 500 cm3 roztworu o stężeniu 0,100 mol·dm−3 ?
Odp. 22,94 cm3
4.27. W 50 cm3 20,0 % roztworu NaOH o gęstości 1,22 g·cm−3 rozpuszczono 4,0 g
wodorotlenku sodu, otrzymując roztwór o gęstości 1,23 g·cm−3. Oblicz jego stężenia:
a. procentowe, b. molowe, c. molalne, d…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz