Kinetyka i statyka chemiczna - zadania z odpowiedziami

Nasza ocena:

5
Pobrań: 490
Wyświetleń: 4893
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kinetyka i statyka chemiczna - zadania z odpowiedziami - strona 1 Kinetyka i statyka chemiczna - zadania z odpowiedziami - strona 2

Fragment notatki:

15. KINETYKA I STATYKA CHEMICZNA 15. Kinetyka i statyka chemiczna 15.1.    Po upływie 55 minut z 0,200 g izotopu  13N pozostało 6,25 g . Ile wynosi okres  półtrwania tego izotopu ? Odp. ok. 11 minut 15.2.    Po upływie 1,25 h z 0,0200 g izotopu 13N pozostało 0,2 mg  tej próbki. Oblicz okres  półtrwania tego izotopu. Odp. ok. 0,19 h 15.3.    Ile  miligramów  promieniotwórczego izotopu  pierwiastka  X  pozostanie  po 12  h   z próbki o masie 50 mg, jeśli wiadomo, że jego okres półtrwania wynosi 8 godzin ? Odp. 18 mg 15.4.  Jaka   była   początkowa   masa   promieniotwórczego   izotopu   pewnego   pierwiastka,  którego okres półtrwania wynosi 2 h jeśli po 15 minutach pozostało go 120 mg ? Odp. 131 mg 15.5.    Badano reakcję H2 + I2 ↔ 2HI, w temperaturze 458oC. W stanie równowagi stężenia  poszczególnych   reagentów   wynosiły   odpowiednio   [H2]=3,841   mmol·dm− 3,  [I2]=1,524 mmol·dm− 3, [HI]=16,87 mmol·dm−3. Oblicz stałą równowagi tej reakcji. Odp. 48,62 15.6.   Stała równowagi reakcji CO2 + H2 ↔  CO + H 2 O w pewnej temperaturze wynosi 1.  Oblicz   skład   mieszaniny   w   stanie   równowagi,   jeśli   początkowo   mieszanina  zawierała 0,4 mola CO2 i 1,6 mola H2. Odp. n(CO) = n(H2O) = 0,32;  n(CO2) = 0.08, n(H2) = 1,28 mola 15.7.    Oblicz   stałą   równowagi   reakcji   C2H5OH  +   CH3COOH ↔ CH 3 COOC2H5  +   H2O,  jeżeli po zmieszaniu 1mola alkoholu z 1 molem kwasu otrzymano 0,665 mola estru. Odp. 9,94 63        ZADANIA Z CHEMII 15.8.    Ogrzano 2,94 mola jodu i 8,1 mola wodoru. W stanie równowagi stwierdzono, że  powstało 5,64 mola jodowodoru. Oblicz stałą syntezy jodowodoru. Odp. 50,2 15.9.    Reakcja syntezy amoniaku osiągnęła stan równowagi, w którym stężenia reagentów  i produktu są następujące: [N2] = 0,6 mol·dm− 3, [H2] = 1,8 mol·dm−3, [NH3] =   0,8 mol·dm− 3. Oblicz stężenia początkowe wodoru i azotu. Odp. [H2] = 3,0 mol·dm− 3;  [N2] = 1,0 mol·dm−3 15.10.   Stała równowagi reakcji kwasu octowego z alkoholem etylowym w temperaturze  25oC   wynosi   4.   Oblicz   skład   mieszaniny   reakcyjnej   w   stanie   równowagi,   jeśli  mieszanina początkowa zawierała 2,00 mola alkoholu, 1,00 mola kwasu i 5,00 moli  wody. Odp. 0,52 mola estru, 0,48 mola kwasu, 1,48 mola alkoholu, 5,52 mola wody. 15.11.   Estryfikowano 6 moli etanolu dodając 1,5 mola kwasu octowego. Stała równowagi  tej reakcji wynosi Kc  = 4,00.   Oblicz liczby moli wszystkich reagentów w stanie  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz