Stechiometria - zadania z odpowiedziami

Nasza ocena:

5
Pobrań: 469
Wyświetleń: 3703
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stechiometria - zadania z odpowiedziami - strona 1 Stechiometria - zadania z odpowiedziami - strona 2 Stechiometria - zadania z odpowiedziami - strona 3

Fragment notatki:

5. STECHIOMETRIA 5. Stechiometria 5.1.    Ile gramów magnezu wzięło udział w reakcji z tlenem, jeśli otrzymano 6,0 g tlenku  magnezu ? Odp. 3,60 g 5.2.    Do 50 cm3 roztworu kwasu siarkowego (VI) o stężeniu 18,0 mol·dm− 3 wrzucono 5 g  miedzi. Jaki gaz i w jakiej objętości wydzielił się w wyniku tej reakcji  ? Odp. 1,76 dm3 SO2 5.3.    W wyniku reakcji 2,8 g żelaza z kwasem solnym otrzymano 0,05 mola  wodoru. Jaki  był drugi produkt reakcji, pozostały w roztworze ? Odp. FeCl2 5.4.  Jaka objętość 60 % roztworu kwasu siarkowego o gęstości 1,5 g·cm− 3   przereaguje  całkowicie z 8,0 g tlenku magnezu ? Odp. 21,8 cm3 5.5.    Jaka objętość 0,20 molowego roztworu KOH potrzebna jest do zobojętnienia 100 cm3  0,50 molowego roztworu H2SO4 ? Odp. 500 cm3 5.6.   Ile   cm3  0,10   molowego   roztworu   H3PO4  potrzeba   do   zobojętnienia   20   cm3  0,25  molowego roztworu NaOH ? Odp. 16,67 cm3 5.7.    Analiza rudy zawierającej żelazo w formie syderytu (FeCO3) wykazała, że zawartość  żelaza wynosi 30 %. Oblicz procentową zawartość syderytu w tej rudzie. Odp. 62,1 % 5.8.    Zmieszano 50 cm3 0,240 molowego roztworu BaCl2 z nadmiarem kwasu siarkowego.  Oblicz masę powstałego BaSO4. Odp. 2,80 g 25        ZADANIA Z  CHEMII 5.9.    Na   zobojętnienie   20   cm3  roztworu   KOH   zużyto   50   cm3    H2SO4  o   stężeniu  0,10 mol·dm− 3.  Oblicz  stężenie  molowe   roztworu  KOH  oraz   liczbę  gramów  tego  wodorotlenku w 500 cm3 jego roztworu. Odp. 0,50 mol·dm− 3; 14,0 g 5.10.   Ile   gramów   NaOH     wzięło  udział   w  reakcji   z  nadmiarem  chlorku  magnezu,  jeśli  otrzymano 1,16 g  wodorotlenku magnezu ? Odp. 1,60 g 5.11.   Mieszanina wodoru i azotu zawierała po 20 moli obu gazów. Po pewnym czasie   w mieszaninie utworzyło się 6 moli NH3. Podaj skład końcowy mieszaniny. Odp. 11 moli H2; 17 moli N2; 6 moli NH3 5.12. Zmieszano 100 cm3  powietrza z 50 cm3  wodoru. Po spaleniu H2  i skropleniu pary  wodnej   objętość   gazów   wynosiła   87,2   cm3.   Oblicz   zawartość   tlenu   w   powietrzu  (procent objętościowy). Odp. 20,93 % 5.13.   Do syntezy amoniaku użyto mieszaniny składającej się z 70 cm3  wodoru i 25 cm3  azotu. W wyniku reakcji otrzymano 24 cm3  NH3. Oblicz po ile cm3  azotu i wodoru  znajduje się w  mieszaninie poreakcyjnej. Odp. 13 cm3 azotu, 34 cm3 wodoru 5.14.   Oblicz ile gramów wodorotlenku potasu wejdzie w reakcję z 2,8 dm3  CO2 (warunki  normalne), jeśli wiadomo, że produktem reakcji jest sól obojętna.

(…)

….
Do zobojętnienia roztworu sporządzonego z 1,00 grama krystalicznego kwasu
szczawiowego o wzorze (COOH)2·2 H2O zużyto 50 cm3 roztworu NaOH. Oblicz
stężenie molowe roztworu zasady.
Odp. 0,317 mol·dm−3
5.46.
Oblicz stężenie procentowe kwasu solnego, jeśli wiadomo, że 50 g tego kwasu
w całości reaguje z próbką węglanu sodu o masie 5,30 g.
Odp. 7,3 %
5.47.
W reakcji sodu z wodą wydzieliło się 0,050 g wodoru…
… stearynowego. Oblicz, ile moli CO2 powstanie w tej reakcji.
Odp. 102,5 dm3; 3,17 mola
5.61.
Jaką objętość acetylenu (odmierzonego w warunkach normalnych) należy zużyć, aby
otrzymać 100 g aldehydu octowego w reakcji przebiegającej z 90 % wydajnością ?
Odp. 56,57 dm3
5. STECHIOMETRIA
5.62.
31
W wyniku reakcji 8,0 g alkoholu monohydroksylowego z sodem wydzieliło się
2,8 dm3 wodoru (warunki normalne). Oblicz masę…
… o stężeniu 2,50 mol·dm−3. Oblicz
wydajność reakcji utleniania.
Odp. 70,3 %
5.68.
15,0 g kwasu octowego poddano reakcji z nadmiarem metanolu. Wiedząc, że w tej
reakcji powstało 13,1 g estru, oblicz wydajność reakcji estryfikacji.
Odp. 70,8 %
5.69.
Oblicz, ile kg glukozy poddano fermentacji alkoholowej, jeśli w procesie
przebiegającym ze średnią wydajnością 88 % otrzymano 10 dm 3 roztworu wodnego
etanolu…
… krystalicznego kwasu
szczawiowego o wzorze (COOH)2·2 H2O zużyto 50 cm3 roztworu NaOH. Oblicz
stężenie molowe roztworu zasady.
Odp. 0,317 mol·dm−3
5.46. Oblicz stężenie procentowe kwasu solnego, jeśli wiadomo, że 50 g tego kwasu
w całości reaguje z próbką węglanu sodu o masie 5,30 g.
Odp. 7,3 %
5.47. W reakcji sodu z wodą wydzieliło się 0,050 g wodoru w warunkach normalnych.
Ile cm3 0,25 molowego roztworu H2SO4…
… Z CHEMII
5.72. Reakcja utleniania propanalu do kwasu propionowego biegnie z 75 % wydajnością. Ile
procent masowych propanonu zawierała jego mieszanina z propanalem, jeśli
w wyniku utleniania próbki o masie 20,0 g otrzymano 5,0 g kwasu propionowego ?
Odp. 73,9 %
5.73. Ile kg aniliny otrzyma się z 5,0 kg benzenu, jeśli sumaryczna wydajność reakcji
wynosi 80 % ?
Odp. 4,77 kg
5. STECHIOMETRIA 25
5…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz