Pierwiastki bloku d

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1232
Wyświetleń: 3115
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pierwiastki bloku d - strona 1 Pierwiastki bloku d - strona 2 Pierwiastki bloku d - strona 3

Fragment notatki:

Pierwiastki bloku d    Chrom:  Reaktywność metalu: chrom ma ujemny potencjał standardowy ale łatwo ulega pasywacji w stężonych kwasach  utleniających.  Inaczej reaguje z kwasem solnym lub tlenowymi rozcieńczonymi:   •  bez dostępu tlenu – daje sole w których jest dwuwartościowy  •  z dostępem powietrza daje sole w których jest trójwartościowy                                                                                stopień utlenienia  II  III  VI  przykład związku  CrO  Cr2O3  CrO3  przykład związku  Cr(OH)2  Cr(OH)3  CrO4 2 -,Cr 2O7 2 -  charakter chemiczny  zasadowy  amfoteryczny  kwaśny  własności miemetaliczne   rosną   własności utleniające  rosną    Równania potwierdzające charakter chemiczny tlenków:  CrO + 2HCl  CrCl2 + H2O  CrO + KOH – reakcja nie biegnie    Cr2O3 + 6HCl    2CrCl3 + 3H2O  III  Cr2(SO4)3  Siarczan (VI) chromu (III)       III  Cr(OH)3  Wodortlenek chromu (III)   + NaOH          III  Na3[Cr(OH)6] lub  NaCrO2  III  CrCl3  Chlorek chromu (III)          VI  Na2CrO4  chromian (VI) sodu         VI  Na2Cr2O7  dichromian (VI) sodu   III  Cr2(SO4)3  siarczan (VI) chromu (III)   H2O2  H2SO4  reduktor  kwas  NaOH  utleniacz  Cr2O3 + 6KOH + 3H2O  =2K3[Cr(OH)6]    CrO3 + 2KOH  =K2CrO4 + H2O  W środowisku kwaśnym trwałe są jony chromianowe (VI)  CrO3 + HCl reakcja nie biegnie    mangan:        stopień  utlenienia  II  III  IV  V  VI  VII  przykład  związku  MnO  Mn(OH)2  Mn2O3  MnO(OH)  MnO2  MnO(OH)2  przykład  związku  MnO * Mn2O3    MnO4 3 -  MnO4 2 -  MnO4  -  charakter  chemiczny  zasadowy  amfoteryczny  kwasowy  własności  niemetaliczne  rosną  własności  utleniające  rosną    żelazo:    ciężki metal, aktywny chemicznie, posiada właściwości ferromagnetyczne. Stosowany w hutnictwie jako główny  składnik stali, żeliwa i innych stopów; także pełni funkcję katalizatora (substytut platyny). Otrzymywane w tzw.  wielkim piecu podczas redukcji rud żelaza węglem i tlenkiem węgla. Proces ten jest złożony i zachodzi w kilku  stadiach, przy czym następuje stopniowe przechodzenie żelaza na coraz niższy stopień utlenienia:  3 Fe2O3 + CO = 2 Fe3O4 + CO2   Fe3O4 + CO = 3 FeO + CO2   FeO + CO = Fe + CO2                                                          II  FeCl2  Chlorek żelaza (II)   II  Fe(OH)2  wodorotlenek żelaza (II)   III  Fe(OH)3  wodorotlenek żelaza (III)

(…)


Z
Z – liczba atomowa; numer atomu w układzie okresowym; liczba protonów w jądrze
atomowym; liczba elektronów w obojętnym atomie
A – liczba masowa; określa sumaryczną ilość protonów i neutronów w jądrze (czyli
nukleonów) A = Z + N
numer okresu w, którym znajduje się pierwiastek – liczba powłok elektronowych
numer grupy w, której znajduje się pierwiastek (dla głównych ) - liczba elektronów
walencyjnych…

pozyton 0 e β+ β+
+1
foton γ γ
• indeks górny cząstki to jej masa
• indeks dolny cząstki to jej ładunek
Reguła uzgadniania równań reakcji jądrowych
Suma liczb atomowych substratów jest równa sumie liczb atomowych produktów.
Suma liczb masowych substratów jest równa sumie liczb masowych produktów.
Umowny zapis procesów jądrowych
zapis pełny zapis uproszczony
1
53 2 54
Cr + r D → Mn + n 53 54
0 Cr (d,n) Mn…

(jądro atomu deuteru)
cząstka α
2
H
1
n
p
2
D
1 e
4
He
2 e
zapis uproszczony
d
α
β-
0
e
-1
elektron
0 e
+1
pozyton
β+
γ
foton


β-
β
β+
γ
indeks górny cząstki to jej masa
indeks dolny cząstki to jej ładunek
Reguła uzgadniania równań reakcji jądrowych
Suma liczb atomowych substratów jest równa sumie liczb atomowych produktów.
Suma liczb masowych substratów jest równa sumie liczb masowych produktów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz