Chemia nieorganiczna - pierwiastki i związki

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1715
Wyświetleń: 8057
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Chemia nieorganiczna - pierwiastki i związki - strona 1 Chemia nieorganiczna - pierwiastki i związki - strona 2 Chemia nieorganiczna - pierwiastki i związki - strona 3

Fragment notatki:

I) zawiera podstawową wiedzę z chemii nieorganicznej oraz odpowiedzi na najczęściej pojawiające się na egzaminie pytania, m.in.
- wiązania chemiczne (jonowe, kowalencyjne: spolaryzowane i koordynacyjne, wodorowe, metaliczne),
- układ okresowy (szczegółowy opis budowy układu, pierwiastków wybranych grup oraz ich konfiguracji elektronowej),
- szereg aktywności metali,
- alotropia i izotopy,
- biopierwiastki,
- amfoteryczność,
- reakcje kwasów i zasad (teoria Lewisa, teoria Bronsteda i Lowry'ego) oraz soli.


WIĄZANIA CHEMICZNE
Tworzenie cząsteczek umożliwia pierwiastkom uzyskanie na zewnętrznej powłoce konfiguracji elektronowej zapewniającej im minimum energetyczne i bierność chemiczną - takie działanie prowadzi do powstania wiązania chemicznego
Według elektronowej teorii wiązań chemicznych: reagujące ze sobą atomy dążą do uzupełniania lub zredukowania walencyjnej (zewnętrznej) powłoki elektronowej do powłoki najbliższego helowca, tzn. do 8 (oktet) lub 2 (dublet) elektronów
sposób w jaki następuje uzupełnianie lub redukcja elektronów walencyjnych i rodzaj tworzonego wiązania zależy od elektroujemności pierwiastków je tworzących:
przy znacznej różnicy elektroujemności (>1,7)  przekazanie elektronów jednego atomu drugiemu  wiązanie jonowe
przy małej różnicy elektroujemności  uwspólnienie (współużytkowanie) elektronów walencyjnych  wiązanie kowalencyjne (atomowe)
 wiązanie donorowo - akceptorowe (koordynacyjne) WIĄZANIE JONOWE
przy znacznej elektroujemności pierwiastków (>1,7 wg. skali Paulinga), elektrony walencyjne jednego z atomów są bardzo silnie przyciągane przez drugi atom - bardziej elektroujemny, że zostają „przechwycone” i obsadzają powłokę walencyjną tylko tego atomu
atom bardziej elektroujemny  jon ujemny (anionem)
atom mniej elektroujemny  jon dodatni (kation)
pomiędzy takimi jonami powstaje wiązanie jonowe polegające na elektrostatycznym przyciąganiu się różnoimiennie naładowanych jonów
wiązania jonowe powstają w cząsteczkach tworzonych przez atomy metali i niemetali (np. sole: NaCl, K2SO4, KJ)
właściwości substancji jonowych:
w stanie stałym tworzą sieci jonowe, w których nie ma ani cząsteczek ani atomów, tylko naprzemiennie ułożone jony dodatnie i ujemne
substancje krystaliczne o dużej twardości
dobrze rozpuszczalne w wodzie
wysoka temperatura topnienia
w stanie stałym nie przewodzą prądu elektrycznego (rozpuszczone jako roztwory lub stopione dobrze przewodzą elektryczność - wtedy łatwo dysocjują na jony, które są nośnikami elektronów)
im większy jest udział charakteru jonowego w wiązaniu w tlenku czy wodorotlenku, tym bardziej zasadowy jest ten związek
WIĄZANIE KOWALENCYJNE (= ATOMOWE)
powstaje pomiędzy atomami tego samego pierwiastka lub pomiędzy niemetalami o małej różnicy elektroujemności
pierwiastki takie wspólnie użytkują (uwspólniają) niesparowane elektrony walencyjne, tworząc wspólną parę/pary elektronów
wspólna para elektronowa jest równomiernie rozłożona i każdy pierwiastek dostarcza do wytworzenia wspólnej pary/ par taką samą liczbę niesparowanych elektronów
uwspólnianie elektronów powoduje, że atomy uzyskują dublet bądź oktet elektronowy

(…)

…, są elektrododatnie w przyrodzie w związkach występują w postaci dwudodatnich jonów np. Ca2+, Mg2+ z powodu mniejszych promieni od litowców, berylowce posiadają nieco większą gęstość, twardość, mniejszą lotność i wyższe potencjały jonizacyjne
wraz ze wzrostem masy atomowej maleje rozpuszczalność w wodzie, a wraz ze wzrostem liczby atomowej maleje potencjał jonizacyjny, a zwiększają się właściwości zasadowe…
… grupy: 16 (VIA)
numer okresu: 3
blok: p
symbol: S
liczba atomowa: 16 liczba masowa: 32
charakter pierwiastka: niemetal
max. wartościowość: VI
GLIN  1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 numer grupy: 13 (IIIA)
numer okresu: 3
blok: p
symbol: Al
liczba atomowa: 13 liczba masowa: 26,981
charakter pierwiastka: metal
max. wartościowość: V
mat - masa atomowa pierwiastka
A1, … - liczby masowe izotopów
%m1, … - procentowe…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz