Iloczyn rozpuszczalności - zadania z odpowiedziami

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1246
Wyświetleń: 13769
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Iloczyn rozpuszczalności - zadania z odpowiedziami - strona 1 Iloczyn rozpuszczalności - zadania z odpowiedziami - strona 2 Iloczyn rozpuszczalności - zadania z odpowiedziami - strona 3

Fragment notatki:

16. ILOCZYN ROZPUSZCZALNOŚCI 16. Iloczyn rozpuszczalności 16.1.    Jakie jest stężenie molowe poszczególnych jonów w nasyconym roztworze węglanu  wapnia, jeśli jego iloczyn rozpuszczalności wynosi 4,8·10–9 ? Odp. 6,9·10–5 mol·dm− 3 16.2.    Jakie jest stężenie molowe poszczególnych jonów w nasyconym roztworze Ag2CrO4,  jeśli KIR = 4,05·10–12 ?  Odp. Ag+: 2,0·10–4,  CrO42–:  1,0·10–4 mol·dm− 3 16.3.    Jakie jest stężenie poszczególnych jonów w nasyconym roztworze węglanu rtęci I  (Hg2CO3), w temperaturze 25oC, jeśli KIR = 9,0 ·10− 17 ? Odp. Hg22+:  9,5·10–9 mol·dm− 3; CO32–: 9,5·10–9 mol·dm−3 16.4.  Jakie jest pH nasyconego roztworu Mg(OH)2, jeśli jego KIR = 5,5·10− 12 ? Odp. 10,35 16.5.    Ile gramów CaCO3  znajduje się w 200 cm3  nasyconego roztworu tej soli, jeśli   KIR = 4,8·10-9 ? Odp. 1,39·10–3 g 16.6.   Iloczyn   rozpuszczalności   PbI2  wynosi   8,7·10− 9.   Ile   gramów   tej   soli   jest  rozpuszczone w 2,0 dm3 jej nasyconego roztworu ? Odp. 1,1937 g 16.7.    pH   nasyconego   roztworu   wodorotlenku   wapnia   wynosi   w   pewnej   temperaturze  12,60. Oblicz wartość iloczynu rozpuszczalności  tej substancji. Odp. 3,1·10–5 16.8.    Oblicz wartość liczbową iloczynu rozpuszczalności Ag2CrO4, jeśli wiadomo, że   200 cm3 nasyconego roztworu zawiera 0,00667 g tej soli.  Odp. 4,06·10-12 73        ZADANIA Z CHEMII 16.9.    W   300   cm3  nasyconego   roztworu   PbI2,   w   pewnej   temperaturze,   znajduje   się   80,46 mg jonów Pb2+. Oblicz iloczyn rozpuszczalności PbI2 w tej temperaturze. Odp. 8,7·10–9 16.10.   Oblicz   w   jakiej   objętości   czystej   wody   rozpuści   się   4,61   g   jodku   ołowiu   II,   KIR= 8,7·10-9  Odp.   7,72 dm3 16.11.   Oblicz,   w   ilu   dm3  wody   można   rozpuścić   0,200   g   szczawianu   wapnia. KIR = 2,57·10 - 9 Odp. 30,80 dm3 16.12. Oblicz   jaką   objętością   wody   może   być   przemyty   osad   szczawianu   wapnia,   aby  najwyżej 0,20 mg CaC2O4 przeszło do roztworu. KIR = 2,57·10 - 9 Odp. 30,82 cm3 16.13.  Iloczyn rozpuszczalności azotynu srebra wynosi 7,2·10-4. Oblicz stężenie jonów  Ag+ i NO2- w roztworze sporządzonym przez nasycenie wody azotynem srebra. Ile  gramów AgNO2 może rozpuścić się w 0,125 dm3 wody ? Odp. 0,0268 mol·dm− 3; 0,5161 g 16.14.  Iloczyn   rozpuszczalności   szczawianu   wapnia   w   temperaturze   18oC   wynosi   1,78·10-9  [mol·dm− 3]2.  Oblicz   rozpuszczalność  tej  soli   w  roztworze   szczawianu 

(…)

… objętości 0,10 molowego
roztworu Pb(NO3)2 i 0,40 molowego roztworu NaCl ? KIR=1,7·10-5
Odp. tak
16.25.
W zlewkach A i B znajduje się po 2,54 g PbI2. Do zlewki A dodano 1 dm3 wody
a do zlewki B 1 dm3 roztworu zawierającego 0,83 g KI. Po dłuższym odstaniu,
roztwory ze zlewek przesączono otrzymując osady A i B. Oblicz masy tych osadów.
KIR (PbI2) = 8,7·10-9.
Odp. A - 1,943 g, B - 2,380 g
16.26.
Stała…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz