Opracowane pytania.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1337
Wyświetleń: 3381
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opracowane pytania. - strona 1 Opracowane pytania. - strona 2 Opracowane pytania. - strona 3

Fragment notatki:

1. Pojęcie, istota i specyfikacja MSG jako nauki ekonomicznej Międzynarodowe stosunki gospodarcze to ta część nauk ekonomicznych dotycząca teorii i praktyki międzynarodowych przepływów produktów (towarów i usług) oraz przepływów międzynarodowych czynników ( siły roboczej, kapitału i wiedzy technicznej).W MSG akcent jest położony na powiązaniach między przedsiębiorstwami, krajami i grupami krajów, występujących w skali międzynarodowej.
Powiązania te są analizowane z punktu widzenia:
1.praw ekonomicznych rządzących zachowaniami przedsiębiorstw, krajów i grup krajów w procesie kształtowania międzynarodowych powiązań gospodarczych - teoria międzynarodowych stosunków ekonomicznych,
2.polityki ekonomicznej, którą prowadzą podmioty gospodarcze, rozwijając powiązania międzynarodowe - międzynarodowa polityka ekonomiczna.
Teoria MSG zajmuje się prawami określającymi rozwój różnych form powiązań międzynarodowych: przepływów towarów i usług, czynników produkcji, powiązań instytucjonalnych i pieniężnych. Międzynarodowa polityka ekonomiczna zajmująca się polityką zagraniczną, dzieli się na:
1.zagraniczną politykę ekonomiczną - analiza celów, środków i narzędzi stosowanych przez pojedyncze kraje w procesie rozwoju stosunków międzynarodowych,
2.międzynarodową politykę ekonomiczną - ocena metod koordynacji stosunków międzynarodowych przez grupę państw lub w skali globalnej.
Specyfika MSG dotyczy:
- nurtu zainteresowań badawczych dotyczących powiązań między suwerennymi krajami,
- pewnych odrębności metodologicznych i swoistych narzędzi analizy.
2 . Podstawowe podmioty i przedmioty MSG Gospodarka światowa to system zmieniających się powiązań ekonomicznych między różnymi podmiotami MSG.
Podmiotami MSG są:
1-krajowe organizacje gospodarcze (przedsiębiorstwa),
-gospodarstwa domowe (konsumenci),
-zrzeszenia producentów i konsumentów,
-organy państwowej władzy gospodarczej, -wielkie korporacje transnarodowe,
-organy ugrupowań integracyjnych (np. UE),
-międzynarodowe organizacje i instytucje gospodarcze (np. Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju, Światowa Organizacja Halu(WTO)),
2.-kraje rozumiane jako zbiory: ludności, zasobów naturalnych, majątku produkcyjnego, systemu gosp -międzynarodowe organizacje i instytucje gospodarcze,
3.-suwerenne kraje prowadzące rozrachunek gospodarczy z zagranicą przy pomocy bilansu płatniczego.
Przedmiotami MSG są formy powiązań międzynarodowych:
1.-międzynarodowe przepływy rzeczowe (produktów materialnych, energii, ludzi, informacji),
-międzynarodowe przepływy finansowe (pieniężne),
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz