Barwniki - ćwiczenia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1316
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Barwniki - ćwiczenia - strona 1 Barwniki - ćwiczenia - strona 2

Fragment notatki:

Przygotowanie ekstraktu barwników: Materiał: zawiesina jednokomórkowych zielenic w pożywce mineralnej.
Sprzęt: probówki wirówkowe, pipety, mikroperły, mikrowytrząsarka, waga, wirówka.
Odczynniki: 90% alkohol metylowy Wykonanie: W 4 probówkach wirówkowych odwirować po 10 cm 3 zawiesiny glonów (3000 obr./min. 5 min.). Supernatanty wylać, a osady glonów zalać 0,5 cm 3 metanolu. Do każdej probówki wsypać małą porcję mikropereł. Zawartość probówek homogenizować przy użyciu mikrowstrząsarki przez 3 min. Uzyskany homogenat zalać 4,5 cm 3 metanolu, dobrze wymieszać, a następnie odwirować (3000 obr./min. 5 min.). 1. Własności spektralne barwników chloroplastów Materiał: alkoholowy wyciąg Sprzęt: spektrofotometr, kuwety szklane (1cm), papier milimetrowy, linijka.
Odczynniki: metanol Wykonanie: Wyciąg barwników rozcieńczyć metanolem tak, by absorbancja roztworu przy długości fali 430 nm nie była większa niż 0,7. Zmierzyć wartości absorbancji roztworu w zakresie 420-700 nm w odstępach co 10 nm z wyjątkiem zakresu 480-600, w którym pomiary można wykonać co 29 nm. Narysować widmo absorpcyjne oznaczając na osi odciętych długość fali, a na osi rzędnych zmierzone wartości absorbancji. Zinterpretować otrzymane widmo, porównując je z przedstawionymi niżej widmami barwników fotosyntetycznych. 2. Spektrofotometryczne oznaczanie zawartości chlorofilu Materiał: alkoholowy wyciąg barwników Sprzęt: spektrofotometr
Odczynniki: metanol
Wykonanie: W otrzymanych ekstraktach oznaczyć spektrofotometrycznie stężenie chlorofilu a i b. W tym celu dokonać pomiaru absorbancji (A) ekstraktów przy długościach fali 750, 665, 649 nm, wobec metanolu jako odnośnika. L.p.
Absorbancja
chl a
[μg cm -3 ]
chl b
[μg cm -3 ]
chl a/chl b
A 665 A 649 A 750 1
Obliczyć stężenie chlorofilu a i b w badanych ekstraktach, podstawiając otrzymane wartości absorbancji do poniższych wzorów. Wartość A 750 traktować jako poprawkę na zmętnienie. chl a = 13,95 A 665 - 6,88 A 649 [ μ g cm -3 ] chl b = 24,96 A 649 - 7,32 A 665 [ μ g cm -3 ] Wyznaczyć średnie ilości chlorofilu a i b w 10 cm 3 badanej zawiesiny glonów. Wyznaczyć stosunek molowy chl a/chl b (masy cząsteczkowe: chl a 849 Da, chl b 908 Da).
Zinterpretować otrzymane wyniki.


(…)

… chlorofilu a i b w 10 cm3 badanej zawiesiny glonów. Wyznaczyć stosunek molowy chl a/chl b (masy cząsteczkowe: chl a 849 Da, chl b 908 Da).
Zinterpretować otrzymane wyniki.
3. Rozpuszczalność lipidów
Do probówek zawierających po 2ml rozpuszczalników organicznych (metanol, etanol, butanol, aceton) i probówki z wodą dodać kilka kropli oleju. Zaobserwować różnice w rozpuszczalności tłuszczu w poszczególnych rozpuszczalnikach, wyciągnąć wnioski.
4. Właściwości redukujące cukrów - reakcja Benedicta
Przygotować po 100ml 1% roztworów cukrów (laktoza, skrobia i glukoza).
Do 2 ml odczynnika Benedicta dodać 4 krople: roztworu glukozy (a), roztworu skrobi (b), roztworu laktozy (c); ogrzać do wrzenia, zaobserwować różnice i wyciągnąć wnioski.
5. Przygotowanie podłoża LB  (Luria-Bertani Broth, Sambrook i in., 1989, Appendix…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz