Ekstrakcyjno-spektrofotometryczna metoda oznaczania chlorofilu - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1988
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekstrakcyjno-spektrofotometryczna metoda oznaczania chlorofilu - wykład - strona 1 Ekstrakcyjno-spektrofotometryczna metoda oznaczania chlorofilu - wykład - strona 2 Ekstrakcyjno-spektrofotometryczna metoda oznaczania chlorofilu - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Ekstrakcyjno – spektrofotometryczna metoda oznaczania chlorofilu w roślinach Wstęp  Chlorofile   występują   w   chloroplastach   roślin   pełniąc   (wraz   z   karotenami)   rolę   syntezatorów  wytwarzających materię organiczną na drodze fotosyntezy.  Chlorofil jest zielonym barwnikiem występującym   w   organizmach   zdolnych   do   przeprowadzenia   procesu   fotosyntezy,   m.in.   w   roślinach   wyższych,   glonach,  cyjanobakteriach.   Znaczna   zawartość   chlorofili   w   organizmach   fotosyntezujących   jest   odpowiedzialna   za   ich  zielona barwę.  Cząsteczka   chlorofilu   zbudowana   jest   z   pochodnej   porfiryny   –   feoporofiryny   (pięciopierścieniowej  porfiryny   z   różnymi   podstawnikami).   Zawiera   on   cztery  połączone   ze   sobą   pierścienie   pirolowe,   które   łączy  centralnie ułożony atom Mg. W układzie porfirynowym występują naprzemienne wiązania pojedyncze i podwójne,  które   tworzą   układ   rezonansowy.   Dzięki   zdolności   feoporofiryny   do   łączenia   się   poprzez   wiązanie   estrowe   z   alkoholem   o   20   atomach   węgla   –   fitolem   (C20H39OH),   chlorofile   dobrze   rozpuszczają   się   w   lipidach,  rozpuszczalnikach lipidowych, acetonie, alkoholach i są prawie nierozpuszczalne w wodzie.  Istnieje kilka rodzajów chlorofilu, przy czym najbardziej rozpowszechnione w przyrodzie to   chlorofil  a   i  chlorofil b,  występujące u wszystkich organizmów fotosyntezujących. Inne, jak chlorofile c i d występują jedynie   u części glonów. Czym więcej chlorofilu w roślinie tym wydajniejszy jest proces fotosyntezy i jakość rośliny. Charakterystyka chlorofili a i b: chlorofil a  (C55H72O5N4Mg) – ciemnoniebieska substancja krystaliczna, topi się w 150-153oC, nie rozpuszcza się  wodzie, rozpuszcza się w alkoholu, roztwór ma barwę niebieskozieloną; chlorofil b   (C55H70O6N4Mg) – jest ciemnozielony, topi się w temperaturze 183oC, nie rozpuszcza się w wodzie,  rozpuszcza się w alkoholu, roztwór ma barwę żółtozieloną. Podobną strukturę chemiczną i istotną rolę dla organizmów żywych ma dobrze rozpuszczalny w wodzie  hem ,   tj.   niebiałkowa   grupa   barwnika   krwi   hemoglobiny   i   mioglobiny,   będąca   pochodną   pirolu   (porfiryny),  zbudowanego z czterech pierścieni pirolowych połączonych z atomem Fe. Na rysunku 1 przedstawiono struktury   chemiczne hemu oraz chlorofilu a: Rys. 1.  Struktury chemiczne hemu i chlorofilu 

(…)


(Rys.2).
Rys.2. Widmo absorpcyjne chlorofili a i b
Chlorofile są dosyć nietrwałe. W żywych tkankach występują w formie związanej np. z białkami,
fosfolipidami, co powoduje stabilność zielonej barwy. Z kolei zniszczenie żywej tkanki roślinnej oraz struktury
chlorofili poprzez np. ogrzewanie, odwadnianie, kontakt z rozpuszczalnikami, enzymami, prowadzi do przemian
chlorofili i zmiany barwy. Rozpad…
… kolor chlorofilu spowodowany jest wysoką absorpcją w czerwonej
i niebieskiej części spektrum światła, a niską absorpcją w zielonej części spektrum, przy długość fali 500-600 nm
(Rys.2).
Rys.2. Widmo absorpcyjne chlorofili a i b
Chlorofile są dosyć nietrwałe. W żywych tkankach występują w formie związanej np. z białkami,
fosfolipidami, co powoduje stabilność zielonej barwy. Z kolei zniszczenie żywej…
…,
kosmetycznym i farmaceutycznym (chlorofil, służy do barwienia past do zębów, płynów do ust, niektórych mydeł
i kremów; ma właściwości dezynfekcyjne oraz przyspiesza regenerację naskórka i gojenie drobnych podrażnień
skóry, stąd wykorzystywany jest w kosmetykach do pielęgnacji cery przetłuszczającej się, szarej i zmęczonej;
poprawia ukrwienie skóry, wpływając na lepsze jej dotlenienie i odżywienie).
Wykonanie…
… lejek) do 25 ml cylindra miarowego (z korkiem). Kolejnymi porcjami metanolu (2x2 ml) myć moździerz
i tłuczek, przenosząc popłuczyny do cylindra. Dodać do cylindra tyle metanolu by suma roztworu w nim zawarta
wynosiła 10 ml (tj. 2-3 ml). Zamknąć cylinder korkiem i wytrząsnąć zawartość przez 10 sek., a następnie odstawić
w ciemne miejsce na około 15 min. do rozdziału faz. Ponownie określić ilość fazy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz