Analiza chemiczna biomoleku

note /search

Alkaloidy - omówienie zagadnień

 • Politechnika Gdańska
 • Analiza chemiczna biomoleku
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1526

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Alkaloidy- są one organicznymi zasadami roślinnymi zawierającymi atom azotu w pierścieniu heterocyklicznym, wykazującymi wyraźne działanie na układ nerowy. Mają one jednak pewne cechy wspólne ....

Chromatografia cienkowarstwowa TLC

 • Politechnika Gdańska
 • Analiza chemiczna biomoleku
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1610

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Chromatografia cienkowarstwowa jest jedną z odmian chromatografii planarnej. Chromatografia plenarnna jest z kolei odmianą c...

Alkaloidy - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Analiza chemiczna biomoleku
Pobrań: 560
Wyświetleń: 2982

ALKALOIDY Podstawowy podział alkaloidów: § alkaloidy są organicznymi zasadami roślinnymi zawierającymi azot wbudowany w układ heterocykliczny § zaliczane są do związków biologicznie czynnych – oddziałują na w dużej mierze na układ nerwowy § są biogenetycznie powiązane z aminokwasami oraz aminami bi...

Aminokwasy i spektrofotometria

 • Politechnika Gdańska
 • Analiza chemiczna biomoleku
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1610

λ=c/v; λ- dł fali[nm], c-prędkość prom w próżni 3*10^10,  v- częstość prom, licza cykli drgań na jednost [Hz].  Zal.Plancka E=hv= h c/v=hṽc E-  en prom,  h- stała Plancka 6,625*10^-34,  ṽ=1/λ-  liczba falowa.  Zakres widzialny  dla człowie...

Analiza kofeiny w produktach pochodzenia naturalnego - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Analiza chemiczna biomoleku
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1848

TEMAT: Analiza kofeiny w produktach pochodzenia naturalnego metodą chromatografii                              cienkowarstwowej.  CEL ĆWICZENIA:  Cel ćwiczenia jest sprawdzenie czy popularne produkty spożywcze, takie jak  pepsi, coca-col...

Chromatografia cieczowa - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Analiza chemiczna biomoleku
Pobrań: 595
Wyświetleń: 1659

Chromatografia cieczowa ZALETY • Można analizować ciecze ,ciała stałe, związki ulegające rozkładowi termicznemu,  polimery i związki nieorganiczne WADY • Mała 

Ekstrakcyjno-spektrofotometryczna metoda oznaczania chlorofilu - wykła...

 • Uniwersytet Gdański
 • Analiza chemiczna biomoleku
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2030

Ekstrakcyjno – spektrofotometryczna metoda oznaczania chlorofilu w roślinach Wstęp  Chlorofile   występują   w   chloroplastach   roślin   pełniąc   (wraz   z   karotenami)   rolę   syntezatorów  wytwarzających materię organiczną na drodze foto...

Ćwiczenia - chromatografia

 • Uniwersytet Gdański
 • Analiza chemiczna biomoleku
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2219

ANALIZA CHEMICZNA BIOMOLEKUŁ cz.II Chromatografia jonowymienna  to rodz aj cieczowej  chromatografii kolumnowej.  Jest to metoda preparatywna  używana do wydzielenia z  mieszaniny  żądanej substancji. W tej metodzie  chromatografii  faza stacjonarna, złoże, jest obdarzona ładunkiem. Stanowi je zazw...

Ćwiczenia - spektroskopia

 • Uniwersytet Gdański
 • Analiza chemiczna biomoleku
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1386

ANALIZA CHEMICZNA BIOMOLEKUŁ cz.I Promieniowanie elektromagnetyczne  (fala elektromagnetyczna) - rozchodzące się w przestrzeni zaburzenie  pola  elektromagnetycznego.  Zaburzenie to ma charakter  fali poprzecznej,  w której składowa elektr...

Spektrofotometryczne oznaczanie śladowych ilości kwasu octowego - wykł...

 • Politechnika Wrocławska
 • Analiza chemiczna biomoleku
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2324

ANALIZA CHEMICZNA I ŚLADOWA CHC0153L Ćwiczenie 3: Spektrofotometryczne oznaczanie śladowych ilości kwasu octowego Celem ćwiczenia jest oznaczenie kwasu octowego w roztworze metodą czerwieni fenolowej oraz zbadanie właściwości czerwieni fenolowej. Enzymatyczny proces utleniania alkoholu etylowego ...