Analiza chemiczna biomoleku - strona 2

Wykład - spektrometria amisyjna

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Borkowska
 • Analiza chemiczna biomoleku
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1379

ATOMOWA SPEKTROMETRIA EMISYJNA identyfikacja pierwiastków i oszacowanie ich zawartości Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest analiza jakościowa i ilościowa próbek przeprowadzonych do roztworu i/lub roztworów syntetycznych za pomocą emisyjnej spektrometrii atomowej indukcyjnie sprzężonej plazmy WSTĘ...

Wykład - metoda tiocyjanionowa

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Jamróz
 • Analiza chemiczna biomoleku
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1141

SPEKTROFOTOMETRYCZNE OZNACZENIE JONÓW Co(II) METODĄ TIOCYJANIANOWĄ Metoda tiocyjanianowa Podstawą spektrofotometrycznego oznaczania jonów Co2+ metodą tiocyjanianową jest tworzenie się niebieskiego kompleksu Co(SCN)42- w reakcji kationów Co(II) z anionami tiocyjanianowymi SCN-, będącymi w roztworze...

Wykład - oznaczanie stężonych kwasów

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Jamróz
 • Analiza chemiczna biomoleku
Pobrań: 35
Wyświetleń: 889

ANALIZA STĘŻENIA KWASU SIARKOWEGO W ELEKTROLICIE PORAFINACYJNYM Celem ćwiczenia jest oznaczenie zawartości kwasu siarkowego w elektrolicie porafinacyjnym pochodzącym z Huty Miedzi w Legnicy. Przybliżony skład elektrolitu porafinacyjnego jest następujący: H2SO4 200 g/dm3 Cu 40 g/dm3 Ni 10 g/dm3 Co ...

Wykład - specjacja

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Leśniewicz
 • Analiza chemiczna biomoleku
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1267

ANALIZA CHEMICZNA I ŚLADOWA - laboratorium (CHC0153L) Ćwiczenie 5. Specjacja - oznaczanie jonów Fe2+ i Fe3+ 1. Żelazo w przyrodzie i organizmie ludzkim Żelazo jest jednym z głównych składników skorupy ziemskiej. Jego średnia zawartość wynosi 5 %. Występuje głownie w ultra- i zasadowych skałach mag...

Wykład - spektrometria

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Leśniewicz
 • Analiza chemiczna biomoleku
Pobrań: 35
Wyświetleń: 609

ANALIZA CHEMICZNA I ŚLADOWA - laboratorium (CHC0153L) Ćwiczenie 4. Analiza próbek metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej (ASA) Oznaczanie miedzi, cynku, manganu, niklu i żelaza w stopach 1. Mosiądz Zasadniczymi składnikami mosiądzu są miedź ...

Wykład - oznaczanie jonów chlorkowych w wodzie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Szymczycha
 • Analiza chemiczna biomoleku
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1708

OZNACZANIE JONÓW CHLORKOWYCH W WODZIE Metoda merkurymetryczna Zasada oznaczenia Podczas miareczkowania roztworu zawierającego jony chlorkowe jonami rtęci (II) następuje stopniowe tworzenie się kompleksów: HgCl42-, HgCl3-, HgCl2, HgCl+. Ponieważ kompleks HgCl2 jest znacznie trwalszy od HgCl+, po u...

Ćwiczenia - oznaczanie chlorofilu

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. Jerzy Andrzej Wełna
 • Analiza chemiczna biomoleku
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1379

Ekstrakcyjno - spektrofotometryczna metoda oznaczania chlorofilu w roślinach Celem ćwiczenia jest określenie zawartości chlorofilu w roślinach zielonych Wstęp Chlorofile występują w chloroplastach roślin pełniąc (wraz z karotenami) rolę syntez...

Analiza chemiczna i śladowa - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Barbara Kułakowska-Pawlak
 • Analiza chemiczna biomoleku
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1701

Kurs: Analiza chemiczna i śladowa ĆW. 7 ANALIZA PREPARATÓW FARMACEUTYCZNYCH Celem ćwiczenia jest zapoznanie studenta z moŜliwościami klasycznych metod analizy ilościowej w zastosowaniu do analizy substancji leczniczych. I BEZPOŚREDNIE ALKALIMETRYCZNE OZNACZANIE KWASU ACETYLOSALICYLOWEGO W PREP...

Oznaczanie białka metodą Bradforta

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Piotr Mucha
 • Analiza chemiczna biomoleku
Pobrań: 217
Wyświetleń: 679

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: analiza biomolekuł, białko, wiązanie peptydowe, szkielet białka, metoda Bradforta...

Alkaloidy - kofeina - opracowanie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Piotr Mucha
 • Analiza chemiczna biomoleku
Pobrań: 133
Wyświetleń: 665

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: kofeina, kwas octowy, alkaloidy, funkcja alkaloidów, zawartość alkaloidów...