Ekonomia - zagadnienia ogólne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2751
Wyświetleń: 11354
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonomia - zagadnienia ogólne - strona 1 Ekonomia - zagadnienia ogólne - strona 2 Ekonomia - zagadnienia ogólne - strona 3

Fragment notatki:

w notatce również znajdują się informacje takie jak: determinanty podaży, struktury rynkowe, przedsiębiorstwo, podejścia do pieniądza, funkcje pieniądza, bank centralny, rodzaje bezrobocia, inflacja, deflacja. Notatka zwiera wiele wykresów co ułatwia zrozumienie wymienionych zagadnień.

EKONOMIA
3 PODEJŚCIA DO EKONOMII:
bada zachowania ludzi, którzy dążą do określonego celu z wykorzystaniem określonych zasobów, mających alternatywne zastosowanie mikroekonomia → zajmuje się indywidualnymi podmiotami gospodarczymi: państwo, rynek przedsiębiorstwo, gospodarstwo domowe
makroekonomia → zajmuje się ekonomią globalną (dot. gospodarki narodowej i światowej): mierniki dochodu narodowego, PKB, inflacja, bezrobocie
bada i formułuje teorie oraz prawa ekonomiczne, mające zastosowanie w gospodarcze
ekonomia normatywna → wyjaśnia jak jest w gospodarce
ekonomia pozytywna → wyjaśnia jak powinno być w gospodarce
traktuje gospodarkę jako żywy organizm o określonej strukturze i sposobie funkcjonowania
gospodarka otwarta → swobodny przepływ osób, kapitału i finansów (np. UE)
gospodarka zamknięta → brak wymiany
pierwotne (fizjologiczne, materialne)
POTRZEBA = cel, chęć zaspokajania braku
wtórne (akceptacja, samorealizacja)
ludzkie (pracownicy)
odnawialne (słońce, wiatr, woda,…)
ZASOBY = niezbędne do zaspokajania potrzeb naturalne
nieodnawialne (węgiel, gaz, ropa,…)
czynnik finansowy (pieniądze)
kapitałowe
środki i przedmioty pracy
ZJAWISKO RZADKOŚCI - występuje zawsze w gospodarce zapotrzebowanie > zdolności produkcyjne
GRANICA MOŻLIWOŚCI PRODUKCYJNYCH - wynika z możliwości produkcyjnych przedsiębiorstwa
punkty wskazują możliwości produkcyjne przedsiębiorstwa
A, B, C, … = produkcja osiągalna i efektywna F = produkcja osiągalna, ale nieefektywna (nakład finansowy jest większy niż korzyści - są zasoby, ale nie warto ich realizować)
G = produkcja nieosiągalna w danym momencie i przy danych zasobach (granica przesuwa się jeżeli nastąpi wzrost gospodarczy)
WZROST GOSPODARCZY = zwiększenie się produkcji dóbr i usług (zdobywanie finansów)
ROZWÓJ GOSPODARCZY = modernizacja, lepsza infrastruktura, nowe technologie i zwiększenie liczby pracowników (finansowanie produktów)
PRAWO EKONOMICZNE
CECHY PRAW EKONOMICZNYCH:
obiektywizm - działa niezależnie od naszej świadomości i woli
historyczność - różne prawa pojawiają się lub zanikają na różnych etapach dziejów ludzkości


(…)

… prawa pojawiają się lub zanikają na różnych etapach dziejów ludzkości
statystyczność (stochastyczność) - weryfikacja praw za pomocą rachunku prawdopodobieństwa
KLASYFIKACJA PRAW EKONOMICZNYCH:
ogólne (np. prawo reprodukcji społecznej)
rynkowe (np. prawo popytu i podaży)
specyficzne (np. prawo renty feudalnej)
zysku
TEORIA EKONOMICZNA - uproszczony obraz rzeczywistości gospodarczej
CZYNNIKI PRODUKCJI
praca
ziemia
kapitał
technologia
POPYT = zależność pomiędzy ilością danego dobra, a ceną
WIELKOŚĆ POPYTU = ilość dobra (towarów i usług) jaką konsumenci chcą nabyć w określonym czasie i po konkretnej cenie
TEORIA: im wyższa cena, tym mniejszy popyt
PARADOXY:
Giffena - popyt na dane dobro wzrasta, pomimo wzrostu ceny (niskie dochody i wzrost cen dóbr niższego rzędu, np. chleb)
Veblena - popyt na dobra luksusowe wzrasta, pomimo wzrostu ich ceny
(dotyczy najbogatszych grup społecznych i dóbr luksusowych - prestiż, bogactwo)
spekulacyjny - wzrost ceny powodują konsumenci (kupowanie na zapas)
ELASTYCZNOŚĆ POPYTU:
cenowa - o ile % zmieni się popyt, jeżeli nastąpi zmiana ceny?
Ed = 1 proporcjonalny (o tyle samo zmienia się cena i popyt)
Ed > 1 elastyczny (wzrost ceny o 1% - zmiana popytu…
… → recesja → ożywienie → rozkwit)
bezrobocie dobrowolne = klasyczne w ujęciu klasycznym bezrobocia nie ma, a jeżeli się pojawia to ma charakter dobrowolny
nie ma bezrobocia, ponieważ popyt na towary jest wystarczający (ile wyprodukowano, tyle sprzedano)
mechanizm rynkowy jest skuteczny i samoregulujący
dot. gospodarki zamkniętej
bezrobocie przymusowe
mechanizm rynkowy jest nieskuteczny
wynika z redukcji…
… za towar

konkretne towary spełniające rolę pieniądza

kruszce: złoto, srebro

lichwa - pożyczanie pieniędzy na wysoki procent (zalążek systemu bankowego)

pieniądz papierowy

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz