Podstawowe kategorie gospodarki rynkowej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 378
Wyświetleń: 3262
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe kategorie gospodarki rynkowej - strona 1 Podstawowe kategorie gospodarki rynkowej - strona 2 Podstawowe kategorie gospodarki rynkowej - strona 3

Fragment notatki:


PODSTAWOWE KATEGORIE GOSPODARKI RYNKOWEJ . Rynek Rynek- to proces wymiany w trakcie którego negocjuje się warunki wymiany (lub miejsce wymiany dóbr i usług).
RODZAJE RYNKÓW: Ze względu na konkurencje :
Rynek konkurencji doskonalej wielu konsumentów i producentów, produkt homogeniczny-jednorodny, brak barier ograniczających dostęp do rynku, istnieje doskonała informacja o rynku, występuje konkurencja cenowa
Rynek konkurencji niedoskonałej:
konkurencja monopolistyczna- wielu producentów, konkurują produktem, jakością, gwarancją i marką, występuje konkurencja produktem. Oligopol- występuje kilku dużych producentów danego towaru, istnieją bariery ograniczające dostęp do rynku (bariera: techniczna ,finansowa ,surowcowa ,rynku zbytu, znaku firmowego ,prawna).
monopol pełny- jeden producent towaru, produkt jednorodny lub zróżnicowany ale nie posiadający na rynku innych bliskich substytutów, istnieje doskonała informacja o rynku.
Z e względu na przedmiot transakcji: dóbr konsumpcyjnych,
dóbr produkcyjnych,
pracy,
tytułów prawnych od dóbr pierwotnych (ziemi),
dóbr kapitałowych,
pieniężny ( waluta krajowa ,waluty obce),
kapitału finansowego,
tytułów prawnych (wartości niematerialnych: patenty, licencje).
Inne klasyfikacje: Ze względu na zakres przestrzenny transakcji:
lokalny-regionalny.
światowy-zagraniczny. Ze względu na stopień legalności:
legalne (biały),
półlegalne (szary),
nielegalne (czarny).
Ze względu na decyzję na rynku:
rynek sprzedawcy
rynek nabywcy
Rynki o dostępie:
wolnym,
ograniczonym - przetarg. Aby uczestniczyć w przetargach należy opłacić wadium.
Rynki różnią się sposobem ustalania ceny, sposobami, konkurowania i możliwością wejścia na rynek.
Poza rynkiem powstaje CENA ADMINISTRACYJNA -może ją ustalić monopol, państwo, oligoplol w wyniku porozumienia.
CENA MONOPOLOWA-cena kształtowana przez producenta.
Pieniądz Pieniądz -to taki towar, który w długim okresie czasu pełni funkcję powszechnego ekwiwalentu (nazwa pochodzi od łacińskiego słowa „PEKUNIA” -BYDŁO.
Rozwój form wymiany: pojedyncza (prosta ,przypadkowa) -brak stałej relacji ,wymienia się to co się ma do wymiany).
ekwiwalentna (ogólna)-jest to towar który pełni funkcję ekwiwalentu (sól, bydło, bursztyny),
gospodarka rynkowa -jest to wymiana barterowa ,towar za towar, (T-T),


(…)

… Cena-to wartość towarów wyrażona w pieniądzu.
Rodzaje cen:
rynkowa -jest ustalona przez rynek, zależy od podaży i popytu,
administracyjna - ustalona przez państwo minimalna- ustalona przez państwo (minimalna cena płodów rolnych), maksymalna - ustalona przez państwo (maksymalna cena zboża)
relatywna -jest to cena towaru wyrażona w innym towarze
dampingowa -cena towaru niższa niż koszty produkcji…
… od popytu na wszystkie dobra, które z niego mogą być wytworzone (np.: popyt na stal zależy od popytu na samochody, statki, konstrukcje stalowe),
popyt ograniczony-jest to zależność popytu na jedno dobro od popytu na inne dobre (np.: popyt na maszyny włókiennicze zależy od popytu na materiały włókiennicze),
popyt substytucyjny-jedno dobro może być zastąpione innym dobrem (np.: masło i margaryna),
popyt…
… produkcji (wzrost cen powoduje wzrost podaży), kosztów produkcji (im lepsza technologia tym większa podaż)
czasu,
liczby przedsiębiorstw na rynku,
warunków klimatycznych (wpływ na rolnictwo ,budownictwo).
cen innych dóbr
Rodzaje podaży:
Łączna- dobra nie mogą być produkowane oddzielnie (np.: wełna i baranina ,koks i gaz),
podaż zastępowalna (substytucyjna)-wzrost produkcji jednego dobra wymaga ograniczenia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz