Popyt, podaż i rynek. Reakcje popytu na zmiany cen i dochodów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2436
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Popyt, podaż i rynek. Reakcje popytu na zmiany cen i dochodów - strona 1 Popyt, podaż i rynek. Reakcje popytu na zmiany cen i dochodów - strona 2 Popyt, podaż i rynek. Reakcje popytu na zmiany cen i dochodów - strona 3

Fragment notatki:

Popyt, podaż i rynek. Reakcje popytu na zmiany cen i dochodów Czym jest rynek? Rodzaje rynków. Popyt i wielkość popytu. Popyt potencjalny i efektywny. Determinanty popytu. Zmiana popytu i zmiana wielkości popytu. Rodzaje popytu. Popyt niefunkcjonalny. Nietypowe krzywe popytu. Podaż i wielkość podaży. Determinanty podaży. Krzywa podaży. Cena równowagi rynkowej. Reakcja rynku na zmianę popytu i podaży. Nadwyżka i niedobór. Cena maksymalna i minimalna. Elastyczność cenowa popytu. Wartości elastyczności cenowej popytu. Możliwe strategie rynkowe. Segmentacja rynku. Elastyczność dochodowa popytu. Prawo Engla. Elastyczność mieszana popytu. Rynek jest to zespół warunków, które mają na celu doprowadzenie do kontaktu pomiędzy kupującymi i sprzedającymi podczas wymiany dóbr i usług. Rodzaje rynku: . Według kryterium geograficznego wyróżnia się rynek: lokalny, regionalny, krajowy, zagraniczny, międzynarodowy i światowy Według kryterium przedmiotowego: rynek dóbr i usług, pieniężno-kredytowy, papierów wartościowych (kapitałowy) oraz rynek pracy Według zakresu kontroli: rynek wolny i regulowany Według sytuacji rynkowej: rynek sprzedawcy i nabywcy Konkurencja jest to proces, w którym oddziaływają na siebie uczestnicy rynku, aby osiągnąć swój cel. (przedstawiają korzystniejsze oferty (warunki). Popyt wyraża ilość towaru, jaką jesteśmy gotowi nabyć przy różnych poziomach cen, przy określonym dochodzie w określonym miejscu i określonym czasie. Zmiana popytu oznacza przesunięcie się na wyższą lub niższą krzywą popytu Wielkość popytu wyraża ilość towaru, jaką jesteśmy gotowi zakupić po jednej, konkretnej cenie w określonym miejscu i określonym czasie. Zmiana wielkości popytu dokonuje się poprzez ruch po krzywej popytu Popyt potencjalny - to, co chcemy nabyć po wszystkich cenach, w danym miejscu i czasie lecz na co nas nie stać Popyt efektywny- to, co chcemy nabyć po wszystkich cenach, w danym miejscu i czasie i na co nas stać Popyt na dobro X zależy od: Ceny dobra X Dochodów Cen dóbr komplementarnych i substytucyjnych Gustó w i preferencji Mody Sytuacji demograficznej Sytuacji politycznej Akcji marketingowej firm i reklamy W zależności od motywacji nabywców wyróżniamy: Popyt funkcjonalny - wynika z jakości towaru Popyt niefunkcjonalny Popyt spekulacyjny Popyt niefunkcjonalny Efekt owczego pędu- kupujemy, bo kupują inni Efekt snobizmu-

(…)

… na dobro X na zmianę ceny dobra Y. Dobra komplementarne- współczynnik ujemny. Dobra niezależne- współczynnik 0. Dobra substytucyjne- współczynnik dodatni. PA>PB E>1 PA<PB E<1 PA=PB E=1 Elastyczność dochodowa popytu to miara reakcji popytu na zmianę dochodu. Współczynnik elastyczności dochodowej jest stosunkiem względnej zmiany popytu na określone dobro do względnej zmiany dochodów realnych.
strategia…
… popytu na nie jest większy od 1.
Mieszana elastyczność popytu - procentowa zmiana popytu na dobro (usługę) x w reakcji na procentową zmianę ceny dobra (usługi) y. Mieszana elastyczność popytu istnieje ponieważ dane dobro (usługa) uzależnione jest również od cen innych dóbr (usług). Miernikiem tej reakcji jest współczynnik mieszanej (krzyżowej) elastyczności popytu, który ma postać:
gdzie:
Edx(py) - mieszana elastyczność popytu,
- procentowa zmiana popytu na dobro (usługę) x,
- procentowa zmiana ceny dobra (usługi) y.
Mieszana (krzyżowa) elastyczność popytu jest relacją między procentową zmianą popytu na dobro (usługę) x a procentową zmianą ceny dobra (usługi) y. Mówi nam ona, o ile procent zmieni się popyt dobra (usługi) x, jeżeli ceny dobra (usługi) y zmienią się o 1%.

… konsumentów, wzrostu ich dochodów, rozwoju indywidualnych preferencji oraz możliwości dokonywania wyboru.
Wykazuje ona, jak liczne są grupy tworzące poszczególne rynki cząstkowe i jaką siłą nabywczą dysponuje każdy z nich
Prawo Engla — empiryczna zależność ekonomiczna mówiąca, że w miarę wzrostu dochodów udział wydatków na żywność w wydatkach ogółem się zmniejsza; innymi słowy, dochodowa elastyczność popytu
…. Wprowadzenie ceny minimalnej wymaga równoczesnego przeciwdziałania zmniejszeniu popytu na rynku CENA MAKSYMALNA - to cena urzędowa, powyżej której nie mogą być zawierane transakcje na dane dobro. Skutkiem wprowadzenia ceny maksymalnej może być niedobór rynkowy. Cena maksymalna jest na ogół niższa od ceny równowagi rynkowej. Wprowadzana jest tylko w nielicznych przypadkach, gdy według decydentów wymaga…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz