Renta feudalna

note /search

Monarchia konstytucyjna - chłopi

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: niewolnicy, renta feudalna, osadnictwo...

I wykład - średniowiecze

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1302

, nie mogą opuścić swego stanu społecznego - od XI w. nowa warstwa - mieszczaństwo - chłopi świadczyli rentę feudalną...

Wykład - Feudalizm

 • Uniwersytet Warszawski
 • Cywilizacje i religie współczesnego świata
Pobrań: 399
Wyświetleń: 2695

był system wzajemnych relacji. Podlegli chłopi mieli obowiązek świadczenia renty feudalnej . Pan feudalny...

System feudalny i lenny

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 567
Wyświetleń: 2408

i się nimi opiekował. Chłopi w zamian za to byli zobowiązani do uiszczania renty feudalnej czyli opłaty. Znamy trzy...

Wyklad 1 historia gosp

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1848

chłopów, czego skutkiem były różnorodne obciążenia chłopów(renta feudalna) CECHY GOSPODARKI...

Średniowiecze- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 91
Wyświetleń: 686

, karać, pobierać od nich rentę feudalną, ale nie byli oni niewolnikami. Mieli oni swoje prawa, nikt...