Renta feudalna - strona 2

note /search

Prawo rzeczowe - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 168
Wyświetleń: 721

feudalnemu przysługiwało prawa żądania renty feudalnej, zaś chłopu prawo użytkowania ziemi. Alodialna...

Okres feudalny i partykularyzm prawa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 798
Wyświetleń: 3584

za użytkowanie gruntu pańskiego chłop świadczył należności tworzące dochód pana - renta feudalna (renta pieniężna...

Średniowiecze - opis gospodarki

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 1085
Wyświetleń: 2261

- pan rozsądzał drobniejsze spory (np. konflikty pomiędzy chłopami)   Rodzaje renty feudalnej: Czynszowa (ustalona...

Dzieje wsi europejskiej- Wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 2037

. prawo „wolnych gości”, na podstawie którego ich renta feudalna ograniczała się przeważnie do pieniężnego...

Rewolucja przemysłowa w Angli- Wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 147
Wyświetleń: 4914

). Przeciwstawiano ją starej szlachcie rodowej (nobility), utrzymującej się z dochodów z renty feudalnej. Do nobility...

Istota gospodarki feudalnej-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1134

. Rentę feudalną. Dla feudała renta była podstawowym dochodem i źródłem utrzymania. Wyróżnia się trzy...