Średniowiecze - opis gospodarki

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1120
Wyświetleń: 2331
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Średniowiecze - opis gospodarki - strona 1 Średniowiecze - opis gospodarki - strona 2 Średniowiecze - opis gospodarki - strona 3

Fragment notatki:


Średniowiecze
  Świat islamu   Dżihad Ciała (mały) - głównie mordowanie niewiernych
Duszy (duży) - walka ze swoimi słabościami, naprawa moralnego siebie
  Szansą na skuteczną ekspansję jest zachowanie lokalnych kultur!  
Rozwija się handel (szlak przez Persję, Morze Czerwone, handel z Indiami). Rozwija się także rzemiosło i rolnictwo. Wyrabia się dywany, tekstylia, meble, biżuterię, broń, pachnidła, etc.
 
Utrzymywano kontakty handlowe z trzema kontynentami!
  Bizancjum Na gruzach Imperium Rzymskiego powstało Bizancjum. Powodów, dla których przetrwało ponad 1000 lat jest kilka:
Administracja kontrolowała wszystkie dziedziny życia
Przeciwnikom nadawano symboliczne tytuły (ekscelencja, etc.) lub ich przekupywano
Bizancjum wpływało na niemal całą Europę (np. Ruś przyjęła chrzest od Bizancjum)
Funkcjonowało na bazie prawa rzymskiego
Silny władca to silne państwo (np. rządy Justyniana)
 
Rozłam chrześcijaństwa konfliktuje Europę z Bizancjum (które było prawosławne). Upadek Bizancjum to efekt najazdu Turków Osmańskich w połowie wieku.
  Europa Zachodnia   Plemiona germańskie Zajmowali niemal całą Europę (od terenów dzisiejszej Francji, aż po Ukrainę)
Tworzyli niezbyt duże państwa, które szybko upadały
Było bardzo dużo plemion
Integrowali się niemal wyłącznie w obliczu zagrożeń z zewnątrz lub w celu ekspansji (nie były to sojusze długotrwałe).
  Państwo Franków W 496 roku Chlodwig przyjmuje chrzest i zaczyna ekspansję terytorialną
Jego synowie kontynuują ekspansję i zajmują niemal całą dzisiejszą Francję.
W VIII wieku dochodzi do władzy dynastia Karolingów (Pepin Mały, Karol Wielki)
Karol Wielki dokonuje reformy systemu lennego, umacnia swoją władzę nad arystokracją
Swoją potęgę zawdzięcza silnej władzy centralnej
Służba wojskowa była obowiązkowa, pełniona na koszt rekruta
Marchie (obszary nadgraniczne) miały obowiązek obrony państwa. Zarządzający nimi margrabiowie dysponowali silnymi oddziałami patrolowymi oraz mieli prawo do rekrutowania wojsk.
Karol Wielki dostrzegł potęgę handlu. Kupcy posiadali wiele przywilejów, rozwija się rzemiosło, jednak wciąż dużą rolę pełni rolnictwo.
Karol Wielki w celu zapewnienia porządku społecznego ustalał czasem ceny maksymalne (w szczególności dotyczyło to cen żywności w czasach nieurodzaju)
Karol Wielki dokonał reformy monetarnej. Wprowadził nową monetę i pilnował, aby nie była fałszowana.


(…)

…)
 
Rodzaje renty feudalnej:
Czynszowa (ustalona kwota do zapłacenia)
Odrobkowa (ileś dni w roku chłop musiał pracować na ziemi pana)
Naturalna (chłop dawał panu w naturze - np. określoną część swoich zbiorów)
 
 
Miasta
Czynniki miastotwórcze w średniowieczu:
Handel
Funkcja militarna (np. obsługa wojsk broniących granic)
Funkcja religijna (ogromna popularność relikwii, rozwój kultu)
Funkcja administracyjna…
… ze Wschodem. Prym wiodły tutaj miasta Włoskie (głównie Wenecja i Genua, których dochody były porównywalne do dochodów całych państw - np. Hiszpanii, Francji, czy Anglii)
Handel na Morzu Północnym i Bałtyckim - na czele stała Lubeka, miasta były powiązane porozumieniem (Hanza). Do Hanzy należały też miasta lądowe (w tym Kraków)
 
 
Wyprawy krzyżowe
Odbywały się średnio co pół wieku, od XI do XIII wieku. Tych najważniejszych było osiem.
 
Ogromną rolę odgrywały zakony, które masowo powstały od XI do XIII wieku. Powstało mnóstwo klasztorów, co pobudzało rozwój gospodarczy Europy (do budowy klasztorów były potrzebne znaczne nakłady finansowe oraz liczna siła robocza)
 
Rycerskimi zgromadzeniami zakonnymi byli joannici, templariusze, krzyżacy.
 
Krzyżacy
Zostali usunięci z Siedmiogrodu za zbyt ekspansywne działania…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz